Облік касових операцій

Додано: 1 квітня 2020
Предмет: Економіка
Копія з тесту: Облік касових операцій
12 запитань
Запитання 1

До грошових коштів належать:

варіанти відповідей

готівка

кошти на рахунках в банках

депозити до запитання

всі відповіді вірні

Запитання 2

Рух грошових коштів – це:

варіанти відповідей

надходження грошових коштів та їх еквівалентів.

вибуття грошових коштів та їх еквівалентів.

всі відповіді вірні

Запитання 3

Ліміт залишку готівки (ліміт каси)  - це

варіанти відповідей

часткова сума грошових коштів, яка може знаходитись у касі підприємства на кінець робочого дня.

гранична сума грошових коштів, яка може знаходитись у касі підприємства на кінець робочого дня.

початкова сума грошових коштів, яка може знаходитись у касі підприємства на кінець робочого дня.

Запитання 4

Оприбуткування готівки в касу здійснюється на підставі 

варіанти відповідей

видаткового касового ордера

прибуткового касового ордера

лімітно-заборної карти

Запитання 5

Витрачання готівки з каси оформлюється 

варіанти відповідей

видатковим касовим ордером

прибутковим касовим ордером

лімітно-заборною картою

Запитання 6

Чи вірне твердження , що у прибуткових і видаткових касових ордерах зазначається підстава для їх складання і перелічуються додані до них документи?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 7

Чи можуть в касі підприємства зберігатись також цінні папери, грошові документи, які є бланками суворої звітності.

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 8

Чи вірне твердження того, що дозволяється зберігати у касі гроші, які не належать підприємству?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 9

Готівку зверх ліміту касир повинен здати

варіанти відповідей

керівнику

в банк

залишає у касі

Запитання 10

Готівку з банку одержують на підставі: 

варіанти відповідей

прибуткового ордеру

об'яви на внесок

грошового чеку

Запитання 11

Для обліку касових операцій касир веде

варіанти відповідей

касову книгу

книгу прибуткових ордерів

книгу видаткових ордерів

Запитання 12

Для обліку касових операцій призначений рахунок 

варіанти відповідей

311

30

313

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест