Обмін речовин і енергії I

Додано: 23 грудня 2019
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 91 раз
24 запитання
Запитання 1

Укажіть місце синтезу АТФ у клітині

варіанти відповідей

ядро

ЕПР

рибосоми

мітохондрії

Запитання 2

Укажіть функцію мітохондрій

варіанти відповідей

синтез АТФ

синтез білків

синтез жирів

фотосинтез

Запитання 3

Укажіть яка функц. мітохондрій зумовлює їхню назву "дихальний центр клітини"

варіанти відповідей

синтез АТФ

розщеплення АТФ

окиснення орг реч. до CO2 і H2О

синтез білка

Запитання 4

Мітохондрії назвивають "силовими станціями клітини" тому що вони

варіанти відповідей

синтезують білок

синтезують АТФ

синтезують вуглеводи

розщеплюють АТФ

Запитання 5

Укажіть назву процесу синтезу орг. речовин який відбувається з поглинанням еренгії

варіанти відповідей

асиміляція

дисиміляція

травлення

всмокутвання

Запитання 6

Позначте кількість молекул молочної кислоти що синтезуються під час гліколізу

варіанти відповідей

2

12

4

38

Запитання 7

Позначет кільікість молекул АТФ що синтезуються під час гліколізу

варіанти відповідей

2

12

4

38

Запитання 8

Позначте кількість молекул АТФ що синтезуються під час гідролізу

варіанти відповідей

2

12

4

36

Запитання 9

Позначте кількість молекул АТФ що синтезуються під час гліколізу і гідролізу

варіанти відповідей

2

12

4

36

Запитання 10

Укажіть назву етапу назву етапу дисиміляції, якій відбувається у трваній системі

варіанти відповідей

підготовчий

кисневий

безкисневий

заключний

Запитання 11

Позначет у якій ситсемі відбувається анаеробний етап дисиміляції

варіанти відповідей

у цитоплазмі

у пластидах

у лізосомах

у мітохондріях

Запитання 12

Позначет у якій ситсемі відбувається аеробний етап дисиміляції

варіанти відповідей

у цитоплазмі

у пластидах

у лізосомах

у мітохондріях

Запитання 13

Укажіть назву продуктів ферментативного розщеплення вуглеводів

варіанти відповідей

амінокислоти

моносахариди

нуклеотиди

жирні кислоти

Запитання 14

Укажіть кількість енергії яка вивільняється підчас розщеплення 1г білка

варіанти відповідей

17.6 кДж

38.9 кДж

56.8 кДж

62.9 кДж

Запитання 15

Укажіть головне джерело енергії для синтезу АТФ

варіанти відповідей

тепло

світло

глюкоза

фруктоза

Запитання 16

Позначте скількі енергії вивільняється під час перетворення 1 моль АТФ в 1 моль АДФ

варіанти відповідей

21 кДж

84 кДж

42 кДж

168 кДж

Запитання 17

Укажіть що таке енергетичний обмін

варіанти відповідей

сукупність реакцій біосинтезу речовин у клітині

сукупність реакцій окиснення та розпаду речовин у кліт.

виділення організмом тепла в оточуюче середовище

виділення СО2 під час дихання

Запитання 18

Укажіть назву речовин. під час розпаду яких в організмі людини утворюється найбільше енергії

варіанти відповідей

вуглеводи

білки

жири

нуклеїнові кислоти

Запитання 19

Позначете скількі енергії виділяється при перетворенні 1 моль АТФ в 1 соль АМФ

варіанти відповідей

84 кДж

42 кДж

21 кДж

12 кДж

Запитання 20

Укажіть який з процесів характерний для енергетичного обміну

варіанти відповідей

синтез неорганічних сполук

синтез органічних сполук

розщеплення органічних сполук

синтез білків

Запитання 21

Укажіть який з процесів не належить для пластичного обміну

варіанти відповідей

синтез білка

дихання

синтез вуглеводів

синтез жирів

Запитання 22

Укажіть кількість глюкози яка зазнала дисиміляціії якщо утворилося 48 моль вуглекислого газу

варіанти відповідей

6

2

8

12

Запитання 23

У процесі повного розщеплення глюкози утворилося 38 молекул АТФ. Вкажіть, скількі молекул АТФ утворилося на безкисневому етапі енергетичного обіну

варіанти відповідей

1 молекула

2 молекули

3 молекули

4 молекули

Запитання 24

Укажіть що відбувається з глюкозою на другому етапі дисиміляції

варіанти відповідей

гліколіз з утворенням молочної кислоти

окиснення СО2 і Н2О

окиснення молочної кислоти з поглинанням енергії

окиснення молочної кислоти з виділенням СО2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест