24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Обмін речовин та перетворення енергії

Додано: 10 грудня 2020
Предмет: Біологія, 10 клас
Тест виконано: 7 разів
22 запитання
Запитання 1

Вітамін, що синтезується в організмі людини

варіанти відповідей

А

Б

С

Д

Запитання 2

Щоб отримати вітаміни А і Е, треба

варіанти відповідей

З"їсти огірок

Випити рослинної олії

З"їсти моркву зі сметаною

Випити банановий фреш

Запитання 3

Значна кількість енергії в молекулі АТФ акумулюється в

варіанти відповідей

У складній структурі кілець аденіну

У силі відштовхування ортофосфатних залишків

У зв'язку між рибозою і ортофосфатним залишком

У рибозному кільці

Запитання 4

Що є головним завданням електронтранспортного ланцюга мітохондрій і хлоропластів?

варіанти відповідей

Перекачати протони для створення їх градієнта концентрації

Безпосередній синтез АТФ

Утворення молекул води та кисню

Позбутися електронів

Запитання 5

У чому відмінність між шляхами синтезу АТФ у рослин і тварин?

варіанти відповідей

рослини не використовують мітохондрії для синтезу АТФ

рослини не поглинають, а виділяють кисень

рослинам потрібно світло

рослини відщеплюють протони від молекул води або цукрів, а тварини - лише від молекул поживних речовин

Запитання 6

Що є безпосереднім джерелом енергії для роботи АТФсинтази?

варіанти відповідей

окислення ацетил-КоА

енергія електронів, що транспортуються

мембранний градієнт протонів

енергія синього і червоного світла

Запитання 7

Дефіцит вітаміну А призводить до захворювання

варіанти відповідей

Бері-бері

Курячої сліпоти

Цинги

Рахіту

Запитання 8

Органічні кофактори у ферментах -це

варіанти відповідей

Переважно іони металів

Переважно вітаміни

Переважно гормони

Переважно АТФ

Запитання 9

Обери найбільш точне визначення фотосинтезу

варіанти відповідей

процес синтезу органічних речовин з неорганічних у мітохондріях за участю енергії Сонця

процес синтезу неорганічних речовин з органічних у мітохондріях за участю енергії Сонця

процес синтезу органічних речовин з неорганічних у хлоропластах за участю енергії Сонця

процес синтезу неорганічних речовин з органічних у хлоропластах за участю енергії Сонця

Запитання 10

Внаслідок повного розщеплення однієї молекули глюкози утворюється вода та (1), а також відбувається синтез 38 молекул (2). Замість цифр у реченнях необхідно вставити слова. Виберіть правильний варіант

варіанти відповідей

1 - піровиноградна кислота, 2 - АТФ

1 - вуглекислий газ, 2 - АТФ

1 - піровиноградна кислота, 2 - кисню

1- кисень, 2 - вуглекислий газ

Запитання 11

Проаналізуйте твердження щодо енергетичного обміну в клітині.

І. На етапі гліколізу відбувається розщеплення молекули глюкози.

ІІ. У реакціях аеробного етапу утворюється набагато більше молекул АТФ, ніж під час гліколізу.

Яке поміж ними правильне?

варіанти відповідей

перше

друге

обидва правильні

обидва неправильні

Запитання 12

Схарактеризуйте фотосинтез за наведеними ознаками.

варіанти відповідей

2, 3, 2

3, 2, 1

3, 3, 2

2, 3, 1

Запитання 13

Яка речовина утворюється внаслідок темнової фази фотосинтезу?

варіанти відповідей

вуглевод

білок

ліпід

АТФ

Запитання 14

Одним із процесів енергетичного обміну є:

варіанти відповідей

хемосинтез

цикл Кальвіна

синтез вуглеводів

цикл Кребса

Запитання 15

Вкажи автотрофний організм

варіанти відповідей
Запитання 16

Аеробний етап енергетичного обміну відбувається за участю

варіанти відповідей

строми хлоропластів

мембран мітохондрій

тилакоїдів хлоропластів

цитозолю клітин

Запитання 17

Яка речовина утворюється внаслідок темнової фази фотосинтезу?

варіанти відповідей

білок

ліпід

вуглевод

АТФ

Запитання 18

Схарактеризуй енергетичний обмін в клітині за наведеними ознаками

варіанти відповідей

3, 3, 2

3, 2, 1

2, 3, 2

1, 2, 1

Запитання 19

Прочитайте опис: "Під час гліколізу молекула глюкози розщеплюється до двох молекул (1), та відбувається синтез двох молекул (2)".

Замість цифр необхідно вставити слова. Вибери правильний варіант

варіанти відповідей

1 - піровиноградної кислоти, 2 - АТФ

1 - вуглекислого газу, 2 - АТФ

1 - піровиноградної кислоти, 2 - кисню

1 - кисню, 2 - води

Запитання 20

Процес фотосинтезу відбувається в

варіанти відповідей

мітохондріях

хромопластах

амілопластах

хлоропластах

Запитання 21

Резервні полісахариди можуть утворюватись в клітині із залишків

варіанти відповідей

жирних кислот

амінокислот

нуклеотидів

глюкози

Запитання 22

Яка речовина утворюється внаслідок світлової фази фотосинтезу?

варіанти відповідей

вуглевод

білок

ліпід

АТФ

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест