Оцінювання рухомого майна

Додано: 13 квітня 2022
Предмет:
Тест виконано: 1 раз
10 запитань
Запитання 1

Витратний підхід до оцінки машин і обладнання ґрунтується на принципі:

варіанти відповідей

Очікування

Заміщення

Корисності

1 та 2

Запитання 2

Порівняльний підхід при оцінці машин і устаткування це...

варіанти відповідей

достатньо ефективний при визначенні ціни підприємства в цілому або нерухомості, при оцінці машин і встаткування придатний лише для «системної оцінки» 

враховує психологічні особливості покупця, засновані на сприйнятті споживчої вартості як продукту суспільної праці

найбільш універсальний інструмент, забезпечує можливість оцінки будь-якого часткового елементу носія

Запитання 3

Основний недолік витратного підходу:

варіанти відповідей

відсутність врахування реальної корисності об’єкта для конкретного покупця, оскільки він оперує абстрактною корисністю взагалі даного виду виробів при встановленому рівні зносу. 

під час оцінки машин та обладнання передбачає розрахунок витрат на відтворення або заміщення точної копії об’єкта оцінки чи його аналога, за вирахуванням утрат від усіх видів зносу тазнецінення.


не відображує корисність оцінюваного об’єкту, але є єдино можливим під час оцінки машин та обладнання, які не мають аналогів на ринку, та не є комплексом машин, для якого можна виконати розрахунок результатним методом відповідно до кількості готової продукції, що може бути виготовлено з його допомогою.

Запитання 4

Для незалежної ринкової оцінки машин і обладнання, застосовуються такі підходи:

варіанти відповідей

Порівняльний, витратний, дохідний

Порівняльний та дохідний

Порівняльний та витратний

Тільки витратний

Запитання 5

Метод розрахунку по елементам (агрегатам) або «оцінка на основі ресурсно-технологічної моделі» застосовується:

варіанти відповідей

використанням індексів цін або їх динамічних рядів (індексний, за визначенням тренду або коефіцієнтів інфляції).


Розрахунок за ціною однорідних об’єктів

 оцінювання агрегатного обладнання, яке можна компонувати з вузлів та агрегатів, на які відома ціна

Запитання 6

Оцінка на основі аналізу та індексації витрат:

варіанти відповідей

процент фізичного зносу при застосуванні методу строку життя, розраховується як відношення фактичного віку машин і обладнання до строку їх економічного життя. 

виконується з використанням індексів цін або їх динамічних рядів (індексний, за визначенням тренду або коефіцієнтів інфляції).


застосовується для оцінювання агрегатного обладнання, яке можна компонувати з вузлів та агрегатів, на які відома ціна (наприклад завантажувальні пристрої, агрегат приводу, коробка передач, елементи автоматики, на збирання яких є типові нормативи трудомісткості на складальну одиницю)

Запитання 7

Доходний підхід в оцінці машин і обладнання базується на оцінці:

варіанти відповідей

Корисності

Заміщення

Корисності та заміщення

Очікування

Запитання 8

Порівняльний підхід реалізується в таких методах:


варіанти відповідей

очікувань інвестора

статистичного моделювання ціни.

розрахунок поточної (дисконтованої) вартості доходів

прямого порівняння (ринкових порівнянь)

Запитання 9

Метод ринкових порівнянь 

варіанти відповідей

найбільш універсальним і очевидним під час проведення оцінки машин і обладнання в умовах наявності ефективно функціонуючого ринку та різноманітної інформації про нього

найбільш універсальний інструмент, забезпечує можливість оцінки будь-якого часткового елементу носія

застосовується для оцінювання агрегатного обладнання, яке можна компонувати з вузлів та агрегатів, на які відома ціна (наприклад завантажувальні пристрої, агрегат приводу, коробка передач, елементи автоматики, на збирання яких є типові нормативи трудомісткості на складальну одиницю)

Запитання 10

Метод статистичного моделювання ціни

варіанти відповідей

 не відображує корисність оцінюваного об’єкту, але є єдино можливим під час оцінки машин та обладнання, які не мають аналогів на ринку, та не є комплексом машин, для якого можна виконати розрахунок результатним методом відповідно до кількості готової продукції, що може бути виготовлено з його допомогою.

 найбільш універсальний інструмент, забезпечує можливість оцінки будь-якого часткового елементу носія

бачає розгляд об'єкта оцінки як представника певної сукупності однорідних об'єктів з відомими цінами

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест