12 травня о 18:00Вебінар: Лайфхаки з використання сервісу LearningApps в освітньому процесі

Правові та організаційні основи охорони праці

Додано: 16 вересня 2020
Предмет: Основи здоров’я, 11 клас
11 запитань
Запитання 1

Визначити поняття «Охорона праці»

варіанти відповідей

Охорона праці - це виключно правові та організаційно-технічні засоби і заходи,  спрямовані на підвищення працездатності робітників підприємства та зниження собівартості продукції.

Охорона праці - це санітарно-гігієнічні і лікувально-профілактичні заходи і засоби, спрямовані на своєчасне та повне відшкодування постраждалим від нещасних випадків на виробництві. 

Охорона праці - це система правових, соціально - економічних, організаційно- технічних, санітарно - гігієнічних та лікувально - профілактичних засобів і заходів направлених на створення безпечних умов праці.

Запитання 2

Головна мета охорони праці:

варіанти відповідей

Підвищення працездатності робітників

Створення безпечних умов праці

Надання допомоги соціально незахищеним працівникам

Запитання 3

Соціально — економічне значення охорони праці

варіанти відповідей

Збільшення витрат на оплату пільг за роботу в несприятливих умовах.

Створення безпечних і здорових умов праці, що сприяє підвищенню її продуктивності та зниженню собівартості продукції.

Збільшення витрат на компенсацію втрат робочого часу в зв'язку з тимчасовою або стійкою непрацездатністю

Запитання 4

Основним нормативним актом, що регулює питання дисципліни праці та організації внутрішнього трудового розпорядку на підприємстві, є

варіанти відповідей

типові правила внутрішнього трудового розпорядку для робітників і службовців підприємств, установ, організацій. 

колективний договір, (угода), що забеспечує реалізацію працівниками своїх прав в соціальних гарантій на охорону праці

Конституція України - основний закон, що гарантує право громадян на належні, безпечні та здорові умови праці

Запитання 5

Колективний договір (угода) передбачає


варіанти відповідей

захист прав і спеціальних інтересів осіб, які постраждали на виробництві від нещасних випадків (профзахворювань), а також утриманців і членів сімей загиблих

надання працівникам додаткової відпустки за несприятливі умови праці , додаткового комплекту спецодягу, облаштування додаткових санітарно-побутових приміщень

скорочення, залежно від конкретних умов праці, додаткових оплачуваних перерв санітарно-оздоровчого призначення або скороченої тривалості робочого часу

Запитання 6

Охорона праці жінок та підлітків


варіанти відповідей

забороняється вчасно проходити медогляди, отримувати додаткові пільги

забороняється застосовувати працю жінок та підлітків на важких роботах і роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, на підземних фізичних роботах

забороняється залучати вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 3 років, до нічних, надурочних робіт, робіт у вихідні дні,

Запитання 7

Для попередження травматизму обов’язковою умовою є

варіанти відповідей

надання додаткової відпустки

проведення заходів спрямованих на покращення психологічного стану колектива

проведення інструктажів

Запитання 8

За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці поділяються на такі:

варіанти відповідей

вступний; базовий; позачерговий; позаштатний;цільовий.

вступний; первинний; повторний; позаплановий; цільовий.

первинний; повторний; колективний, індивідуальний, масовий.

Запитання 9

Вступний інструктаж проводиться з робітниками:


варіанти відповідей

заново прийнятими;

переведеними на нову для них роботу;

при зміні технологічного процесу

Запитання 10

Первинний інструктаж проводиться:


варіанти відповідей

Один раз у квартал;

Перед початком роботи на робочому місці;

при зміні технологічного процесу

Запитання 11

Основні заходи запобігання травматизму та захворюванням на виробництві

варіанти відповідей

комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, профілактики виробничого травматизму, профзахворювань.

захист споруд і будівель

організаційні, технічні, санітарно-виробничі, медикопрофілактичні заходи

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест