25 червня о 18:00Вебінар: Компетентнісні завдання з природничої грамотності: від документів PISA до розширеного світогляду

Виробничий травматизм і профзахворювання

Додано: 4 жовтня 2020
Предмет: Основи здоров’я, 11 клас
Тест виконано: 8 разів
10 запитань
Запитання 1

1. Небезпечним виробничим фактором називають фактор, дія якого на працюючого у відповідних умовах призводить: 

варіанти відповідей

до професійного захворювання; 

до зниження працездатності; 

до травми або іншого раптового погіршення здоров’я; 

до морального виснаження;

Запитання 2

Шкідливим виробничим фактором називають фактор, вплив якого на працівника призводить: 

варіанти відповідей

до професійного захворювання; 

до моральної виснаження; 

до раптового погіршення здоров’я; 

до зниження професійної компетенції;

Запитання 3

Професійне захворювання – це: 

варіанти відповідей

раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактору чи середовища, що сталися в процесі виконання ним трудових обов'язків, внаслідок яких заподіяно шкоду здоров'ю або настала смерть; 

патологічний стан людини, зумовлений роботою, і пов’язаний з надмірним напруженням організму або несприятливою дією шкідливих виробничих факторів; 

захворювання, що спричинило повну втрату працездатності застрахованого; 

захворювання, що виникло після одноразового (протягом не більше однієї робочої зміни) впливу шкідливої речовини (речовин);

Запитання 4

Наслідком багаторазової, тривалої дії на організм робітника шкідливих виробничих чинників може бути: 

варіанти відповідей

виробнича травма; 

професійне захворювання; 

професійне отруєння; 

професійний опік;

Запитання 5

Причини травматизму, що відносяться до технічних: 

варіанти відповідей

недостатнє освітлення; 

підвищений шум у приміщенні; 

незадовільний технічний стан машин, механізмів та технологічного обладнання, порушення технології;

незадовільний санітарний стан різного роду виробничих і побутових приміщень;

Запитання 6

Причини нещасних випадків, що відносяться до санітарно-гігієнічних: 

варіанти відповідей

неякісне проведення технічного обслуговування та ремонту машин і механізмів, відсутність устаткування і пристроїв на машинах, механізмах, що забезпечують їх безпечну роботу; 

низька виробнича дисципліна, порушення режиму праці та відпочинку працівників, відсутність інструкцій на робочому місці; 

алкогольне сп’яніння, антропологічна невідповідність працівників умовам праці; 

підвищений вміст виробничого пилу, а також отруйних речовин у повітрі, незадовільний санітарний стан виробничих і побутових приміщень, незадовільне освітлення.

Запитання 7

Причини травматизму, що відносяться до організаційних: 

варіанти відповідей

незадовільний санітарний стан виробничих і побутових приміщень; 

недостатній контроль за дотриманням норм і правил охорони праці; 

незадовільний технічний стан машин, механізмів та технологічного обладнання;

незадовільний психологічний клімат у колективі;

Запитання 8

Причини травматизму, що відносяться до психофізіологічних: 

варіанти відповідей

антропологічна невідповідність працюючого умовам праці; 

підвищений шум у приміщенні; 

неправильний вибір технологічного режиму;

незадовільне освітлення виробничих і побутових приміщень;

Запитання 9

Неякісне проведення технічного обслуговування і ремонту машин і механізмів відноситься до:

варіанти відповідей

організаційних причин; 

технічних причин; 

санітарно-гігієнічних причин;

психофізіологічних причин;

Запитання 10

Неякісне навчання безпечним методам виконання робіт і проведення інструктажів відноситься до:

варіанти відповідей

психофізіологічних причин; 

санітарно-гігієнічних причин; 

технічних причин;

організаційних причин;

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест