Оксиген. Кисень. Повітря.

Додано: 3 лютого 2020
Предмет: Хімія, 7 клас
Тест виконано: 13 разів
14 запитань
Запитання 1

Вкажіть місце розташування Оксигену в Періодичній таблиці:

варіанти відповідей

ІІ період

ІІІ період

V група

VІ група

ІV група

Запитання 2

Вкажіть валентність атомів Оксигену:

варіанти відповідей

І

ІІ

ІІІ

ІV

Запитання 3

Уміст кисню від об'єму повітря становить:

варіанти відповідей

78 %

21 %

10 %

80 %

Запитання 4

Які фізичні властивості характерні для кисню:

варіанти відповідей

газ без запаху та кольору

добре розчинний у воді

важчий за повітря

рідкий кисень має парамагнітні властивості

температура кипіння рідкого кисню складає 500 С

Запитання 5

Вкажіть правильне твердження щодо оксидів:

варіанти відповідей

Бінарні сполуки хімічних елементів

Бінарні сполуки хімічних елементів з Оксигеном

Складні сполуки з Оксигеном

Проста сполука

Запитання 6

Вкажіть правильну назву сполуки SO3:

варіанти відповідей

сульфур оксид

сульфур (ІІІ) оксид

сульфур (VІ) оксид

сульфур (ІV) оксид

Запитання 7

Вкажіть валентність атомів Карбону в оксидах СО та СО2 :

варіанти відповідей

І та ІІ

ІІ та ІІІ

І та ІV

ІІ та ІV

Запитання 8

Яке твердження відповідає запису 2О2 :

варіанти відповідей

дві молекули кисню

два атома Оксигену

чотири атома Оксигену

чотири атома кисню

Запитання 9

Загальний вигляд рівняння А+ В =С відповідає реакції :

варіанти відповідей

розкладу

обміну

сполучення

заміщення

Запитання 10

Кисень збирають методом:

варіанти відповідей

витісненням повітря

витісненням води

розчиненням у воді

витісненням вуглекислого газу

Запитання 11

Вкажіть речовини з яких можна добути кисень в лабораторії:

варіанти відповідей

вода

пероксид водню

калій перманганат

карбон (ІV) оксид

повітря

Запитання 12

Вкажіть речовини з яких можна добути кисень в промисловості:

варіанти відповідей

вода

калій перманганат

бертолетова сіль

повітря

пероксид водню

Запитання 13

Вкажіть галузі застосування кисню:

варіанти відповідей

при виплавлянні сталі

для виробництва оцтової кислоти

при зварюванні металів

як ракетне паливо

при тушінні пожежі

Запитання 14

Найбільше Оксигену міститься в :

варіанти відповідей

літосфері

гідросфері

атмосфері

всесвіті

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест