Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій(домашнє тестування після перегляду відео ).

Додано: 7 лютого 2020
Предмет: Хімія, 7 клас
5 запитань
Запитання 1

Для проведення експерименту було використане таке обладнання та посуд:

варіанти відповідей

А колби;

Б електронні терези;

В бюкси;

Г технохімічні терези;

Запитання 2

Укажіть ознаки хімічної реакції, яку спостерігали :

варіанти відповідей

А зміна забарвлення;

Б виділення газу;

В випромінювання світла;

Г утворення нерозчинної речовини,що випадає в осад;

Запитання 3

За результатами експерименту маса вихідних речовин і маса продуктів реакції однакові.Оберіть твердження, які правильно обгрунтовують цей результат:

варіанти відповідей

А маса одних атомів зменшилась, але маса інших атомів на стільки ж збільшилась;

Б маса атомів не змінюється під час хімічних реакцій;

В під час хімічних реакцій відбувається перегрупування атомів з молекул одних речовин у молекули інших;

Г атоми під час хімічних реакцій не зникають безслідно і не утворюються з нічого, їх кількість зберігається.

Запитання 4

Оберіть елементи,атоми яких входять до складу утворених речовин( продуктів реакції ). Назви речовин,які було взято для проведення реакції ( вихідних речовин, реагентів) було озвучено дослідником .

варіанти відповідей

А Хлор

Б Оксиген

В Нітроген

Г Сульфур

Д Кальцій

Запитання 5

Закон - це ...

варіанти відповідей

А припущення, яке будується для пояснення отриманих фактів;

Б будь яка гіпотеза підтверджена експериментом;

В теоретично обгрунтоване та експериментально доведене наукове твердження;

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест