22 червня о 18:00Вебінар: Telegram для навчання: практичні кейси зі створення вчителем каналу та бота

Оксигеновмісні органічні сполуки

Додано: 11 березня
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 23 рази
10 запитань
Запитання 1

Вкажіть загальну формулу насичених одноатомних спиртів:

варіанти відповідей

СnH2n

СnH2n+1СОН

СnH2n+1ОН

СnH2n+1СООН

Запитання 2

Як називається реакція обміну між спиртами та кислотами

варіанти відповідей

нейтралізації

гідролізу

естерифікації

Запитання 3

Сполука СH3−CH2−CH(СН3)−CH2−OH має назву:

варіанти відповідей

3-метилбут-4-ол

3-метилбут-1-ол

2-метилбут-1-ол

метилбут-1-ол

Запитання 4

Серед наведеного переліку виберіть одноатомні спирти:

варіанти відповідей

СН3СООН

СН3ОН

С2Н5ОН

С3Н8О3

Запитання 5

Назвати галузі застосування етанолу:

варіанти відповідей

парфумерія

металургія

косметологія

медицина

ювелірна справа

розчинник

Запитання 6

Обчисліть  масову частку (%)  Карбону в етанолі.

варіанти відповідей

52,2 %

12.5 %

37.5 %

62.5 %

Запитання 7

Серед перелічених варіантів, виберіть багатоатомний спирт

варіанти відповідей

етанол

пропанол

фенол

гліцерол

Запитання 8


Сполука

СH3- CH- CH2– CH2 - OH має назву:

          ∣

СН3

варіанти відповідей

2 - метилбут-4-ол

3 - метилбут - 1 - ол

2 - метилбут - 2 - ол

метилбут - 1- ол

Запитання 9

Реакція відщеплення води від молекули спирту при високій t° має назву:

варіанти відповідей

дегідратація

гідрування

етерифікація

гідратації

Запитання 10

Які речовини називають спиртами:

варіанти відповідей

органічні речовини, до складу яких входить одна або декілька гідроксильних груп

органічні речовини, до складу яких входить одна або декілька карбоксильних груп

органічні речовини, до складу яких входять гідроксильна та карбоксильна групи

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест