Геометрія 10. "Взаємне розміщення прямих у просторі"

Додано: 23 вересня 2020
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 315 разів
26 запитань
Запитання 1

На малюнку зображено куб. Яким є взаємне розміщення прямих АВ і АВ1 ?

варіанти відповідей

паралельні

перетинаються

мимобіжні

пермендикулярні

Запитання 2

На малюнку зображено куб. Яким є взаємне розміщення прямих Д1С1 і ВС ?

варіанти відповідей

паралельні

мимобіжні

перетинаються

перпендикулярні

Запитання 3

Скільки різних площин можна провести через дві паралельні прямі ?

варіанти відповідей

одну

дві

безліч

жодної

Запитання 4

Скільки різних площин можна провести через дві мимобіжні прямі ?

варіанти відповідей

безліч

одну

дві

жодної

Запитання 5

Дано трикутну піраміду(див. мал.). Яке взаємне розміщення прямих АS і ВС ?

варіанти відповідей

паралельні

перетинаються

мимобіжні

перпендикулярні

Запитання 6

Пряма с перетинає пряму а і не перетинає пряму в, паралельну прямій а. Яке взаємне розміщення прямих в і с ?

варіанти відповідей

паралельні

мимобіжні

перпендикулярні

перетинаються

Запитання 7

На рисунку площини α і β перетинаються по прямій с. Пряма а належить площині α, пряма в - площині β. Яке з тверджень правильне ?

варіанти відповідей

прямі а і в перетинаються

прямі а і в паралельні

прямі а і в мимобіжні

прямі а і в паралельні або мимобіжні

Запитання 8

Дано куб (див. мал.). Серед наведених прямих укажіть ту, яка є перпендикулярною до прямої АА1.

варіанти відповідей

А1С

АВ1

ДД1

А1С1

Запитання 9

Дві прямі називаються паралельними, якщо вони…

варіанти відповідей

Не перетинаються

Не мають спільних точок

Не перетинаються і лежать в одній площині

Запитання 10

Скільки прямих можна провести через дану точку паралельно даній прямій?

варіанти відповідей

Одну 

0

безліч

Запитання 11

Як можуть бути розміщені дві прямі, якщо одна з них лежить у деякій площині, а друга перетинає цю площину?

варіанти відповідей

Прямі мимобіжні 

Прямі перетинаються 

паралельні

мимобіжні або перетинаються

Запитання 12

Прямі а і с перетинаються. Яким може бути взаємне розміщення прямих а і р, якщо пряма р паралельна прямій с?

варіанти відповідей

Перетинаються 

Не паралельні

мимобіжні

Запитання 13

Дві прямі, які відповідно паралельні двом мимобіжним прямим …

варіанти відповідей

мимобіжні

паралельні

Мимобіжні або перетинаються

Запитання 14

Прямі в і с перетинаються. Яким може бути взаємне розміщення прямих с і р, якщо прямі в і р мимобіжні?

варіанти відповідей

Можуть перетинатися, бути мимобіжними, паралельними

Можуть перетинатися

Можуть бути мимобіжними

Можуть бути паралельними

Запитання 15

Оберіть правильні закінчення твердження: "Дві прямі, які мають спільну точку, ..."

варіанти відповідей

Перетинаються

Паралельні

Мимобіжні

Лежать в одній площині

Не лежать в одній площині

Запитання 16

Оберіть правильні закінчення твердження: "Дві прямі, які не мають спільних точок, ..."

варіанти відповідей

Перетинаються

Паралельні

Мимобіжні

Запитання 17

Оберіть правильні закінчення твердження: "Дві прямі, які лежать в одній площині, ..."

варіанти відповідей

Перетинаються

Паралельні

Мимобіжні

Запитання 18

Дано зображення куба ABCDA1B1C1D1. Які з вказаних точок належать площині АВС

варіанти відповідей

А1;        

B1 ;     

D;       

D1.

Запитання 19

Точки А і В лежать у площині α , а точка С — поза нею. Які з наведених тверджень правильні?

варіанти відповідей

Пряма АС не перетинає площину α; 

 пряма ВС не перетинає площину α;

прямі АВ і ВС не перетинаються;       

прямі АВ і АС перетинаються.

Запитання 20

Точки А, В, С, D не лежать в одній площині. По якій прямій перетинаються площини АВС і ABD

варіанти відповідей

АВ;  

ВС;    

CD;   

  AD

Запитання 21

Як позначаються перепендикулярні прямі?

варіанти відповідей

Δ

Запитання 22

Кутом між мимобіжними прямими називається

варіанти відповідей

кут між прямими, що перетинаються і паралельні даними мимобіжним прямим

кут між прямими, що паралельні даним мимобіжним прямим

кут між прямими, що перетинаються і перпендикулярні даним мимобіжним прямим

кут між прямими, що перетинаються

Запитання 23

Відстанню між паралельними прямими називають

варіанти відповідей

довжину перпендикуляра, проведеного з будь-якої точки однієї прямої до другої прямої

довжину перпендикуляра, проведеного з середини однієї прямої до другої прямої

довжину відрізка, проведеного з будь-якої точки однієї прямої до другої прямої

довжину відрізка, проведеного з середини однієї прямої до другої прямої

Запитання 24

Дві площини спільних точок можуть мати:

варіанти відповідей

1

о

безліч

жодної або безліч

Запитання 25

Дано відрізок СД. Його точка С належить площині α. Точка А - середина відрізка СД. Через точки А та Д провели паралельні прямі, які перетинають площину α відповідно в точках А1 та Д1. ДД1=36 см. Знайти довжину відрізка АА1.

варіанти відповідей

36 см

18 см

72 см

інша відповідь

Запитання 26

Дано відрізок СД. Його точка С належить площині α. Точка А ділить відрізкок СД у відношені СА:АД=2:7. Через точки А та Д провели паралельні прямі, які перетинають площину α відповідно в точках А1 та Д1. ДД1=36 см. Знайти довжину відрізка АА1.

варіанти відповідей

4 см

18 см

інша відповідь

8 см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест