онтогенез

Додано: 8 квітня
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 46 разів
20 запитань
Запитання 1

У гідри тіло може ділитися на багато частин, кожна з яких утворює новий організм. Назвіть спосіб такого розмноження.

варіанти відповідей

статеве

фрагментація

спорами

Запитання 2

Самки жаб відкладають у воду дозрілі ікринки, а самець випускає на них рідину, що містить сперматозоїди. Яке запліднення у жаб?

варіанти відповідей

Зовнішнє

Внутрішнє

Перехресне

Самозапліднення

Запитання 3

Онтогенез тварин - це індивідуальний розвиток огранізму з моменту:

варіанти відповідей

народження до статевої зрілості

зиготи до народження

яйцеклітини до смерті

зиготи до смерті

Запитання 4

Укажіть тварин, для яких характерне зовнішнє запліднення (дві відповіді):

варіанти відповідей
Запитання 5

Процес злиття статевих клітин - це:

варіанти відповідей

Запліднення

Поліембріонія

Розмноження

Регенерація

Запитання 6

З якого зародкового листка у хребетних тварин під час ембріонального розвитку утворюються покриви тіла, нервова трубка, органи чуття тощо?

варіанти відповідей

Ектодерми

Ентодерми

Мезодерми

Епідерми

Запитання 7

Укажіть тип розвитку, зображений на малюнку:

варіанти відповідей

Прямий

Непрямий з повним перетворення

Непрямий з неповним перетворенням

Прямий з повним перетворенням

Запитання 8

Тварини, у яких розвиток ембріона триває в тілі матері за рахунок її поживних речовин, належать до групи:

варіанти відповідей

Яйцекладні

Яйцеживородні

Живородні

Плацентарні

Запитання 9

Під час мітозу утвориться клітин

варіанти відповідей

5

2

4

3

Запитання 10

Визначте правильну послідовність фаз мітозу

варіанти відповідей


профаза - анафаза - телофаза - метафаза

профаза - телофаза - анафаза - метафаза

 профаза - анафаза - метафаза - телофаза

профаза - метафаза - анафаза - телофаза

Запитання 11

Під час профази мітозу відбувається...

варіанти відповідей

розходження хроматид до полюсів клітини

спіралізація ДНК, утворення веретена поділу

розміщення хромосом по екватору клітини

формування двох ядерних оболонок та двох дочірніх клітин

Запитання 12

Період між двома поділами клітини називається...

варіанти відповідей

метафаза

 інтерфаза

 телофаза

профаза

Запитання 13

Укажіть, який буде набір хромосом у дочірніх клітин після мітозу, якщо материнські клітини мали 8 хромосом?

варіанти відповідей

4

16

32

8

Запитання 14

Назвіть фазу мітозу, зображену на рисунку:

варіанти відповідей

профаза

метафаза

телофаза

 анафаза

Запитання 15

Назвіть фазу мітозу, зображену на рисунку:

варіанти відповідей

профаза

метафаза  

анафаза

 телофаза

Запитання 16

Який процес зображений на схемі?

варіанти відповідей

Мейоз

Мітоз

Кроссинговер

Подвоєння хромосом

Запитання 17

Скільки статевих клітин утворюється під час мейозу з однієї материнської клітини?

варіанти відповідей

2

4

6

8

Запитання 18

Мейоз має важливе біологічне значення, тому що:

варіанти відповідей

є основним механізмом утворення гамет; 

забезпечує сталість хромосомного набору;

забезпечує генетичну ідентичність дочірних клітин материнській;

забезпечує генетичну мінливість дочірніх клітин.

Запитання 19

Який процес на молекулярному рівні забезпечує розмноження організмів?варіанти відповідей

регенерація

мейоз

реплікація

кросинговер

Запитання 20

Позначте назву хімічного зв'язку, за рахунок якого утворюються первинна структура білка.

варіанти відповідей

водневий

йонний

металічний

пептидний

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест