9 липня о 18:00Вебінар: Інклюзивна освіта в середній та старшій школі

Опрацювання текстових даних

Додано: 10 листопада 2020
Предмет: Інформатика, 8 клас
30 запитань
Запитання 1

Розширення програми Microsoft Word?

варіанти відповідей

.txt

.doc

.ppt

.docx

.pptx

.xls

Запитання 2

Яку вкладку у Microsoft Word слід використати для того щоб текст розмістити у декілька колонок?

варіанти відповідей

Головна

Вставка

Розмітка сторінки

Вид

Запитання 3

Яку вкладку слід використати у Microsoft Word для напису формули?

варіанти відповідей

Головна

Вид

Вставка

Розмітка сторінки

Запитання 4

Форматуванням тексту − це ...

варіанти відповідей

Зміна зовнішнього вигляду тексту

Робота над помилками

Додавання зображення

Видалення тексту

Запитання 5

Об'єкт, що розміщується над текстом або під текстом будь якого документа називають ...

варіанти відповідей

Поле

Нумерація

Колонтитул

Розділ

Запитання 6

Для зміни орієнтації сторінки у Microsoft Word, використовують вкладку ...

варіанти відповідей

Головна

Розмітка сторінки

Вставка

Вигляд

Запитання 7

Частина документа, що містить задані значення параметрів форматування сторінок − це ...

варіанти відповідей

Колонка

Абзац

Розділ

Сторінка

Запитання 8

З таблицею ми можемо виконати наступні дії:

варіанти відповідей

Змінити заливку клітинок

Змінити колір межі таблиці

Додати малюнок замість межі таблиці

Об'єднати клітинки

Запитання 9

Яка вкладка у Microsoft Word містить список стилів?

варіанти відповідей

Вигляд

Файл

Головна

Вставка

Запитання 10

Що таке форматування тексту?

варіанти відповідей

Виправлення помилок

Додавання зображень до тексту

Зміна зовнішнього вигляду тексту

Процес внесення змін в наявний текст

Запитання 11

Скільки полів має сторінка?

варіанти відповідей

Одне

Два

Три

Чотири

Безліч

Запитання 12

Які з перелічених дій не належать до редагування тексту?

варіанти відповідей

Виправлення орфографічних помилок

Зміна кольору і розмірів символів

Вибір шрифту

Виправлення синтаксичних помилок

Запитання 13

Які види списків є в текстовому редакторі Word?

варіанти відповідей

марковані

нумеровані

багаторівневі

однорівневі 

літературні 

математичні 

закриті

відкриті

Запитання 14

Які властивості мають графічні зображення в текстовому документі?

варіанти відповідей

розмір

обтікання текстом

накреслення

межі

Запитання 15

Перегляньте зображення. Скільки рядків має таблиця в текстовому документі?

варіанти відповідей

8

6

9

5

Запитання 16

Які основні функції систем опрацювання текстів?

варіанти відповідей

Редагування тексту

Створення електронної таблиці 

Форматування тексту 

Друк документа

Запитання 17

Які види орієнтації сторінки бувають?

варіанти відповідей

книжкова 

горизонтальна

альбомна 

вертикальна

Запитання 18

Вкажіть на ярлик запуску програми MS Word.

варіанти відповідей
Запитання 19

Що таке колонтитул?

варіанти відповідей

Спеціальна інформація внизу або вгорі сторінки.

Символ.

Шаблон документа.

Початок абзацу.

Запитання 20

Редагування тексту − це ...

варіанти відповідей

процедура збереження тексту на диску у вигляді текстового файлу

процес внесення змін в наявний текст

процес передачі текстової інформації з комп'ютерної мережі

процедура зчитування з зовнішнього пристрою, що запам'ятовує раніше створений текст

Запитання 21

Щоб скопіювати виділений текст потрібно натиснути:

варіанти відповідей

Alt + C

Ctrl + C

Ctrl + H

немає вірної відповіді

Запитання 22

Символ − це ...

варіанти відповідей

літера

максимальний елемент текстового документу

мінімальний елемент текстового документу

цифра

Запитання 23

Який з об'єктів використовують, щоб надрукувати символ «§»?

варіанти відповідей

Microsoft Equation

WordArt

Вставка/Символ

Вставка/Формула

Запитання 24

З таблицею ми можемо виконати наступні дії:

варіанти відповідей

Змінити заливку клітинок

Змінити колір межі таблиці

Додати малюнок замість межі таблиці

Об'єднати клітинки

Запитання 25

Щоб додати формулу потрібно обрати інструмент позначений цифрою

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 26

Для створення й опрацювання електронних текстових документів використовують:

варіанти відповідей

текстові редактори

електронні таблиці 

редактори презентацій 

текстові процесори

Запитання 27

Оберіть операції форматування тексту (символів).

варіанти відповідей

видалення символів

вставляння символів

розмір символів

колір символів

накреслення символів (курсивнапівжирнимпідкресленим)

Запитання 28

Набір значень властивостей певного типу об'єктів, який має власне ім'я − це ...

варіанти відповідей

стиль

шаблон

абзац

структура

Запитання 29

Які види орієнтації сторінки бувають?

варіанти відповідей

книжкова 

горизонтальна

альбомна 

вертикальна

Запитання 30

Оберіть інструмент (інструменти) − міжрядковий інтервал

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест