Текстовий редактор (ТА)

Додано: 11 листопада 2020
Предмет: Інформатика, 8 клас
Тест виконано: 26 разів
30 запитань
Запитання 1

Розширення програми Microsoft Word?

варіанти відповідей

txt

doc

ppt

docx

Запитання 2

Форматуванням тексту - це....

варіанти відповідей

Зміна зовнішнього вигляду тексту

Робота над помилками

Додавання зображення

Видалення тексту

Запитання 3

Які види списків є в текстовому редакторі Word?

варіанти відповідей

марковані

нумеровані

багаторівневі

однорівневі 

закриті

відкриті

Запитання 4

Щоб додати формулу потрібно обрати інструмент позначений цифрою …

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 5

Які з перелічених дій не належать до редагування тексту?

варіанти відповідей

Виправлення орфографічних помилок

Зміна кольору і розмірів символів

Вибір шрифту

Виправлення синтаксичних помилок

Запитання 6

Для того, щоб додати автоматичну нумерацію сторінок документа, потрібно скористатися пунктом позначеним цифрою …

варіанти відповідей

 2

1

 3

Запитання 7

У клітинках таблиці не можуть розміщуватися наступні об'єкти:

варіанти відповідей

Відео

Текст

Малюнки

Формули

Аудіо

Запитання 8

Команда 

варіанти відповідей

змінює поля сторінки

змінює орієнтацію сторінки

змінює розмір сторінки

змінює текст сторінки за стовпчиками

Запитання 9

Для чого призначена ця кнопка?

варіанти відповідей

Щоб відобразити помилки в тексті

Щоб відобразити символи, що не відображаються при друку

Щоб роздрукувати документ

Щоб перевірити правопис

Запитання 10

Яку необхідно обрати кнопку, щоб об'єднати клітинки?

варіанти відповідей
Запитання 11

Вкажіть на піктограму запуску програми MS Word

варіанти відповідей
Запитання 12

На якій вкладці в MS Office знаходиться команда, призначенна для додавання у текст символів, які відсутні на клавіатурі?

варіанти відповідей

Вставка

Головна

Розмітка сторінки

 Посилання

Запитання 13

Перегляньте зображення. Скільки рядків має таблиця в текстовому документі

варіанти відповідей

8

6

9

5

Запитання 14

До якого типу відноситься список, зображений на малюнку?

варіанти відповідей

Нумерований

Багаторівневий

 Символьний

 Маркований

Запитання 15

Службові повідомлення, які розміщують на полях сторінки і повторюються на інших сторінках документа - це...

варіанти відповідей

стиль

колонтитул

структура документа

розрив

Запитання 16

Якими символами може нумеруватися список?

варіанти відповідей

Маркер або літера 

Малюнок або літера 

Число або малюнок 

Число або маркер

Число або літера 

Запитання 17

Яку вкладку слід використати у Microsoft Word для напису формули ?

варіанти відповідей

Головна

Вид

Вставка

Розмітка сторінки

Запитання 18

Як виділити слово

варіанти відповідей

клацнути лiвою кнопкою мишi у межах слова

клацнути правою кнопкою мишi у межах слова

двiчi клацнути лiвою кнопкою мишi у межах слова

тричi клацнути лiвою кнопкою мишi у межах слова

правильної вiдповiдi немає.

Запитання 19

Щоб почати новий абзац треба натиснути

варіанти відповідей

Ctrl + Enter

 Ctrl + Shift 

Enter

 <--- Back Space

Shift + Enter

Запитання 20

На скільки градусів потрібно повернути горизонтальний текст, щоб отримати наступний вигляд тексту

варіанти відповідей

90

180

270

360

Запитання 21

З таблицею ми можемо виконати наступні дії:

варіанти відповідей

Змінити заливку клітинок

Змінити колір межі таблиці

Додати малюнок замість межі таблиці

Об'єднати клітинки

Запитання 22

Що таке текстовий редактор?

варіанти відповідей

Текстовий редактор - це програма, що дає змогу вводити текст, виправляти помилки та змінювати його зовнішній вигляд.

Текстовий редактор - це програма, яка призначена для роботи із зображеннями.

Текстовий редактор - це програма, яка призначена для роботи з музикою та звуком.

Запитання 23

Які об'єкти може містити текстовий документ?

варіанти відповідей

Текст

Таблиці

Зображення

Схеми

Формули

Слайди

Запитання 24

Які дії виконати, щоб вставити таблицю?

варіанти відповідей

вставлення/Таблиця/ Вставити таблицю


вставлення/Таблиця/ Намалювати таблицю

вставлення/Таблиця/ сфотографувати таблицю

макет/Таблиця/ Вставити таблицю

Запитання 25

Як змінити розміри стовпчика або рядка?

варіанти відповідей

не виділяти комірок таблиці...

встановити курсор миші на роздільну границю...

перетягти двонаправлену стрілку у потрібну сторону... 

встановити курсор миші за межі таблиці...

Запитання 26

Як виділити фрагмент таблиці?

варіанти відповідей

протягти курсор миші до останньої комірки...

встановити курсор миші на першу комірку...

притиснути і тримати ліву кнопку миші...

курсор на останню комірку, натиснути Delete

курсор на першу комірку, натиснути Enter

Запитання 27

Ієрархічна схема розміщення складових частин документа це

варіанти відповідей

структура документа 

стиль

 колонтитул

розрив

Запитання 28

Як вставити номер сторінки?

варіанти відповідей

виконати команду "Вставлення" - "Номер сторінки..."

виконати команду "Макет" - "Номер сторінки..."

виконати команду "Конструктор" - "Номер сторінки..."

Запитання 29

У чому полягає редагування текстового документа?

варіанти відповідей

встановлення виду написання шрифтів...

оформлення абзаців...

внесення додаткових слів, речень і абзаців...

виправлення помилок, вилучення зайвих слів і речень...

введення тексту документа з клавіатури...

Запитання 30

У чому полягає форматування текстового документа?

варіанти відповідей

встановлення виду написання шрифтів...

оформлення абзаців...

встановлення розміру шрифтів...

виправлення помилок, вилучення зайвих слів і речень...

введення тексту документа з клавіатури...

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест