Оптика

Тест призначений для перевірки знань основних понять та співвідношень з теми "Оптика" та містить питання з геометричної, хвильової та квантової оптики, а також фотометрії.

Додано: 13 лютого 2023
Предмет: Фізика, 11 клас
Копія з тесту: Оптика
Тест виконано: 100 разів
10 запитань
Запитання 1

При якому куті падіння падаючий та відбитий промені будуть перпендикулярні один одному?

варіанти відповідей

900

450

1800

22,50

Запитання 2

Як зміниться швидкість світла при переході з вакууму в середовище з показником заломлення n=3?

варіанти відповідей

Збільшиться в 3 рази

Зменшиться в 3 рази

Не зміниться

Збільшиться в 1,5 разів

Зменшиться в 1,5 разів

Запитання 3

В лабораторній роботі чітке зображення вікна отримали на екрані, який знаходиться на відстані 4 см від збиральної лінзи. Визначте оптичну силу лінзи.

варіанти відповідей

0,25дптр

2,5дптр

25дптр

250дптр

Запитання 4

В яких оптичних приладах отримують уявні збільшені пряміі зображення?

варіанти відповідей

лупа

мікроскоп

фотоапарат

телескоп

Запитання 5

Ви наближаєтеся до дзеркала зі швидкістю 2м/с. З якою швидкістю буде наближатися до дзеркала ваше зображення?

варіанти відповідей

2м/с

3м/с

4м/с

5м/с

Запитання 6

Якого зображення не можна отримати в розсіювальній лінзі?

варіанти відповідей

Уявного збільшеного

Уявного зменшеного

Уявного прямого

Уявного перевернутого

Запитання 7

Які з явищ є прикладами інтерференції?

варіанти відповідей
Запитання 8

Які явища спостерігаються на фотографії?

варіанти відповідей

Дифракція та дисперсія

Дифракція та поляризація

Дифракція та інтерференція

Тільки дифракція

Запитання 9

Яке з явищ є прикладом дисперсії?

варіанти відповідей
Запитання 10

Як зміниться освітленість поверхні, якщо відстань до джерела світла збільшиться в 3 рази?

варіанти відповідей

Збільшиться в з рази

Збільшиться в 9 разів

Зменшиться в 3 рази

Зменшиться в 9 разів

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест