Оптика

Тест призначений для перевірки знань основних понять та співвідношень з теми "Оптика" та містить питання з геометричної, хвильової та квантової оптики, а також фотометрії.

Додано: 7 квітня 2019
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 3073 рази
24 запитання
Запитання 1

При якому куті падіння падаючий та відбитий промені будуть перпендикулярні один одному?

варіанти відповідей

900

450

1800

22,50

Запитання 2

Як зміниться швидкість світла при переході з вакууму в середовище з показником заломлення n=3?

варіанти відповідей

Збільшиться в 3 рази

Зменшиться в 3 рази

Не зміниться

Збільшиться в 1,5 разів

Зменшиться в 1,5 разів

Запитання 3

В лабораторній роботі чітке зображення вікна отримали на екрані, який знаходиться на відстані 4 см від збиральної лінзи. Визначте оптичну силу лінзи.

варіанти відповідей

0,25дптр

2,5дптр

25дптр

250дптр

Запитання 4

В яких оптичних приладах отримують уявні збільшені пряміі зображення?

варіанти відповідей

лупа

мікроскоп

фотоапарат

телескоп

Запитання 5

Ви наближаєтеся до дзеркала зі швидкістю 2м/с. З якою швидкістю буде наближатися до дзеркала ваше зображення?

варіанти відповідей

2м/с

3м/с

4м/с

5м/с

Запитання 6

За ходом світлових променів встановіть, яке середовище має быльший показник заломлення

варіанти відповідей

перше

друге

показники однакові

Запитання 7

Відстань від предмету до збиральної лінзи в 2 рази більше, ніж від лінзи до екрану. Яким буде зображення предмету?

варіанти відповідей

Рівним предмету

В 2 рази більшим за предмет

В 2 рази меншим за предмет

Зображення отримати неможливо

Запитання 8

Якого зображення не можна отримати в розсіювальній лінзі?

варіанти відповідей

Уявного збільшеного

Уявного зменшеного

Уявного прямого

Уявного перевернутого

Запитання 9

Які з явищ є прикладами інтерференції?

варіанти відповідей
Запитання 10

Які явища спостерігаються на фотографії?

варіанти відповідей

Дифракція та дисперсія

Дифракція та поляризація

Дифракція та інтерференція

Тільки дифракція

Запитання 11

Як називається підсилення або послаблення світлових хвиль при їх накладанні?

варіанти відповідей

Дисперсія

Дифракція

Інтерференціяя

Поляризація

Запитання 12

Які світлові хвилі можуть інтерферувати?

варіанти відповідей

Однакової частоти

Однакової частоти та амплітуди

Однакової частоти та постійної різниці фаз

Однакового кольору

Запитання 13

Від чого залежить вид інтерференційної картинки в тонких плівках?

варіанти відповідей

Від кута зору

Від кута зору та довжини хвилі

Від кута зору та товщини плівки

Від кута зору, товщини плівки ра речовини плівки

Запитання 14

Яке з явищ є прикладом дисперсії?

варіанти відповідей
Запитання 15

Причина розкладання білого світла на спектр - це...

варіанти відповідей

залежність показника заломленні від швидкості світла

залежність показника заломлення від частоти світла

залежність показника заломлення від середовища

залежність частоти від показника заломлення

Запитання 16

Як зміниться освітленість поверхні, якщо відстань до джерела світла збільшиться в 3 рази?

варіанти відповідей

Збільшиться в з рази

Збільшиться в 9 разів

Зменшиться в 3 рази

Зменшиться в 9 разів

Запитання 17

При якому куті падіння світлових променів освітленість поверхні буде найбільша?

варіанти відповідей

900

600

300

00

Запитання 18

Яка з величин характеризує джерело світла?

варіанти відповідей

Освітленість

Світловий потік

Сила світла

Світлова енергія

Запитання 19

Як називається порція енергії?

варіанти відповідей

Фотон

Протон

Квант

Кварк

Запитання 20

Від чого залежить енергія фотону?

варіанти відповідей

Від швидкості

Від частоти

Від зовнішніх умов

Від маси

Запитання 21

Що таке «червона границя фотоефекта»?

варіанти відповідей

Найбільша частота, при якій розпочинається фотоефект

Найменша частота, при якій розпочинається фотоефект

Енергія, необхідна для виривання електронів з поверхні металу

Робота струму, при якій припиняється фотоефект

Запитання 22

За якої умови розпочинається фотоефект?

варіанти відповідей

Енергія кванта більше роботи виходу

Енергія кванта менше роботи виходу

Енергія кванта дорівнює роботі виходу

Запитання 23

Оберіть колір світла, фотони якого мають найбільшу енергію.

варіанти відповідей
Запитання 24

В яких явищах світло проявляє квантові властивості?

варіанти відповідей

Інтерференція

Дифракція

Поляризація

Фотоефект

Тиск світла

Люмінісценція

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест