24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Орфографічна норма

Додано: 31 березня
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 34 рази
36 запитань
Запитання 1

Через дефіс треба писати кожне складне слово рядка

варіанти відповідей

чесько/польський, західно/європейський, нью/йоркський

еколого/правничий, південно/західний, лісо/степовий

гірко/солоний, логіко/граматичний, медико/хірургічний

жовто/гарячий, емоційно/забарвлений, світло/брунатний

соціально/економічний, вагоно/ремонтний, жовто/бурий

Запитання 2

Укажіть рядок, де всі слова пишуться з НЕ і НІ разом

варіанти відповідей

А (не)дооцінюєте; (не)великий кабінет; (ні)чогісінько

Б (не)зібраний вчасно врожай; тут (ні)як пройти; (не)згода, а розбрат

В (не)орані поля; (не)притомніти; (не)потрібний нікому товар

Г (не)вигадані історії; (не)виконане учнем завдання; (ні)який

Запитання 3

Прислівники/співзвучні сполуки написані з помилкою в реченні.

варіанти відповідей

Їхали назустріч вітру.

Маю надію на зустріч.

Вони йшли нам на зустріч.

Ми поспішали на зустріч із поетом.

Запитання 4

(1) Авторка «зліплює» людей до/купи в одне неймовірне ціле – і виходять, здавалося б, фантастичні, а насправді цілком реальні історії. (2) Її романи ніби знаєш на/пам’ять, адже «ковтаєш» за одну ніч, а потім вони ще довго звучать у твоїй голові. (3) Іноді читати стає важко, але ти примушуєш себе рухатися вперед, сторінка за сторінкою, на/зустріч болю й захвату. (4) Разом з героями ми підіймаємося на/гору людських страждань, і падаємо вниз, чудово розуміючи, що все в цих книгах справжнє.  

Окремо в тексті треба писати сполуку слів

варіанти відповідей

до/купи

на/пам’ять

на/зустріч

на/гору

Запитання 5

Укажіть рядок, у якому всі прислівники пишуться через дефіс

варіанти відповідей

за/довго, поза/вчора, без/вісти

 хоч/не/хоч, на/гора, по/моєму

без/угаву, у/міру, по/братському

по/латині, хо/не/хоч, день/у/день

Запитання 6

10. Укажіть рядок слів, у кожному з яких правильно вказано місця переносу.

варіанти відповідей

А за-кла-да-ли, во-доп-ро-від, ко-рис-ний

Б на-дзем-ний, під-ве-ла, бро-джу

В ро-зі-рва-ти, ви-хо-див, від-зна-ка

Г кіл-ьце, за-гро-за, від-пу-щу

Запитання 7

У всіх словах якого рядка пишеться знак м’якшення?

варіанти відповідей

А п..єса, пенал..ті, об..єктив, порт..є

Б шансон..є, кан..йон, модел..єр, пен..юар

В Н..ютон, прем..єр, рел..єф, міл..ярд

Г Нел..сон, Гот..є, фал..сифікація, ін..юрколегія

Д об..єктивний, лоял.ний, вексел.., порт..є

Запитання 8

Апостроф ставиться в усіх словах у рядку

варіанти відповідей

А павіл..йон, В..єтнам, п..єдестал, н..юфаундленд

Б миш..як, бар..єр, еспан..йолка, пас..янс

В фельд..єгер, інтерв..ю, ін..єкція, кар..єра

Г дистриб..ютер, Женев..єва, кон..юктура, кур..йоз

Д інтерв..ю, б..язь, кутюр..є, Олів..є

Запитання 9

Подвоєні приголосні є в усіх словах рядка

варіанти відповідей

А ір..еальний, Рус..о, контр..революція, мір..а

Б коміс..ія, нет..о, ап..арат, сум..а

В груп..а, ім..іграція, кол..ектив, ман..а

Г Яс..и, ір..егулярний, шас..і, а..куратний

Д Дік..енс, Ніц..а, пан..а, лібрет..о

Запитання 10

9. Укажіть рядок, де в кожному випадку потрібно обрати велику літеру

варіанти відповідей

А (К,к)онституція України, (Р,р)ектор університету

Б (З,з)апорізький (А,а)втомобільний завод, (К,к)иївські вулиці

В (М,м)іністерство (Ф,ф)інансів україни, епоха (В,в)ідродження

Г собака (Б,Б)ілий (Б,б)ім (Ч,ч)орне (В,в)ухо, місто (Ж,ж)овті (В,в)оди

Запитання 11

Літеру и треба писати на місці пропуску у всіх словах рядка

варіанти відповідей

т..нденція, каз..но, Аргент..на

ч..пси, сп..ртовий, Ваш..нгтон

дез..нфекція, д..зель, кор..да

шн..цель, д..лема, ч..лійський

м..грень, коаліц..я, Мекс..ка

Запитання 12

Власну назву треба брати в лапки в усіх рядках, ОКРІМ

варіанти відповідей

зупинка Політехнічний інститут

священний Коран

Шевченків Кобзар

опера Тарас Бульба

літак Мрія

Запитання 13

Правил уживання великої літери дотримано

варіанти відповідей

сесія Івано-Франківської обласної Ради

Постанова Кабінету Міністрів України

Міжнародний комітет Червоного хреста

Кримська астрофізична обсерваторія

кафедра Новітньої історії України

Запитання 14

Частку НЕ треба писати окремо з наступним словом у реченні

варіанти відповідей

У польоті, ніким не/бачені, я спрямовую кораблі.

Регоче й гримить голубим океаном не/розтрачена юність моя.

Не/полоханий спокій над Києвом сонним дріма.

Хай падають із неба зорі, немов не/зібране зерно.

І довгий рік чекають марно рядки не/читаних книжок.

Запитання 15

Дві літери слід писати у всіх словах рядка

варіанти відповідей

велелю(д/дд)я, роздо(л/лл)я, царстве(н/нн)ий

верхові(т/тт)я, злиде(н/нн)ий, обіця(н/нн)ий

моното(н/нн)ий, су(д/дд)івський, знаря(д/дд)я

пере(л/лл)ю, приви(д/дд)я, бджоли(н/нн)ий

широче(н/нн)ий, зі(л/лл)я, тополи(н/нн)ий

Запитання 16

Орфографічну помилку допущено в рядку

варіанти відповідей

міжз'їздівський, верб'я, морквяний,

різьб'яр, краков'як, горохвяний

дит'ясла, зоряний, реп'ях

Рейк'явік, роз'юшити, ряска

Запитання 17

Знак м'якшення на місці пропуску пишеться у всіх словах рядка

варіанти відповідей

вознос..ся, брин..чати, зган..бити

кіл..цевий, красун..чик, візуал..ний

різ..бяр, обвін..чати, зат..марити

павіл..йон, по-братерс..ки, на стежин..ці

устан..те, кур..йоз, на вишен..ці

Запитання 18

Правильно написано всі слова рядка

варіанти відповідей

студенство, мистецтво, просвітництво

кравецтво, слідство, кролівництво

братство, стрілецство, будівництво

пасічництво, жіноцтво, свідотство

чиновництво, ворожбитство, сиріцтво

Запитання 19

Спрощення приголосних позначається на письмі у всіх словах рядка

варіанти відповідей

автовлас..ник, пристрас..ний, облас..ний

йодовміс..ний, жаліс..ливий, контрас..ний

очис..ний, шіс..надцять, доблес..ний

швидкіс..ний, учас..ник, зап'яс..ний

улес..ливий, хвас..ливий, архівартіс..ний

Запитання 20

З дефісом треба писати виділені слова у рядку

варіанти відповідей

їдемо по/французькому берегу

погуляю по/київському центру

приготуй каву по/турецькому

екскурсія по/одеському порту

Запитання 21

Букву И на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка.

варіанти відповідей

в...шневий, крап...лька, вит...рати

кр...ниця, тр...вожність, пер...петія

зуп...нитися, гр...чаний, завм...рати

тр...валість, в...слування, кол...вання

Запитання 22

Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах варіанта

варіанти відповідей

П...ятихатки, черв...як, вп...ястися

без...язикий, рум...яний, медв...яний

Середземномор...я, в...юн, пр...янощі

верб..я, риб...ячий, без...іменний

Запитання 23

М′який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

тр...ох, Новгород-Сіверс...кий, камін...чик

рибон...ці, мелітопол...ський, яблун...ці

завзятіс...ть, біл...ше, склепін...частий

жен..шень, забр...оханий, скін...чити

Запитання 24

З великої літери треба писати лише перше слово у власній назві

варіанти відповідей

М(м)іністерство Ф(ф)інансів

Т(т)овариство Ч(ч)ервоного Х(х)реста

К(к)итайська Н(н)ародна Р(р)еспубліка

А(а)дміністрація П(п)резидента У(у)країни

Запитання 25

Спрощення приголосних позначається на письмі в усіх словах рярка

варіанти відповідей

беззахис...ний, збриз...нути, звіс...но

безвиїз...ний, кар′єрис...ці, вартіс...ний

надкіс...ниця, наміс...ник, хворос...няк

сер...цевий, доблес...ний, невіс...чин

Запитання 26

Укажіть рядок іншомовних слів, кожне з яких пишеться з подвоєнням приголосних.

варіанти відповідей

А брут...о, віл..а, профес...ія

Б дур...а, марок...анець, ім...іграція

В Ген...адій, ал...ея, ман...а

Г інтермец...о, буд...изм, сюр...еалізм

Запитання 27

Частку не треба писати разом з наступним словом у рядку

варіанти відповідей

не/покоїтися про сина

ще не/завершена праця

не/довга, але цікава лекція

не/крутити носом

досі не/прочитана книжка

Запитання 28

Допущено орфоргафічну помилку в рядку

варіанти відповідей

А Щойно в гору врізалась комета.

Б Акації кидали на двір і на хату чорні тіні.

В Навіть у середині яблуко було червоне

Г Не люблю самотності - у купі веселіше

Запитання 29

Префікс "зі" потрібно писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

 ...йти, ...тримати, ...брати

  ...псуватися, ...сушити, ...рвати

 ...гнути, ...в'янути, ...стрибнути

 ...п'ястися, ...тліти, ...формувати

Запитання 30

Літеру "с" треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

ро...формувати, ...фотографувати, ...кинути

 ...творення, ...шиток, ...краю

 ...пуск, не...проста, ...палахнути

...кинути, ...бе...совісний, ...чистити

Запитання 31

Разом треба писати всі займенники рядка


варіанти відповідей

  хто/небудь, аби/чий, котрий/сь

  аби/до/кого, ні/кому, казна/яка

 ні/який, аби/скільки, яка/сь 

  де/що, ні/до/чого, казна/з/ким

Запитання 32

Разом треба писати слова в рядку

варіанти відповідей

теле/апарат, генерал/майор, давньо/руський

жовто/гарячий, дво/ярусний, відео/запис

давньо/руський, північно/західний, чотири/бальний

кримсько/татарський, військово/польовий, червоно/зелений

Запитання 33

Префікс з- треба писати в усіх словах рядка


варіанти відповідей

…ціпити, ...палити, …чинити

...хопити, ...цідити, …чистити

...сувати, ...пиляти, …чесати

…садити, ...чепити, ...варити

Запитання 34

Позначте рядок, у якому всі іншомовні слова написано пра­вильно

варіанти відповідей

гідромасаж, мобілізація, Кассандра, Ватт

 інтер’єр, вар'єте, квартир’єр, Женев’єва, Руж’є

 інтермецо, піца, брутто, бравісимо, карманйола

імітація, іподром, зуммер, ірреальний, тонна

Запитання 35

М’який знак на місці крапок НЕ треба писати в усіх словах рядка


варіанти відповідей

радіст..ю, лан..цюг, різ..бяр

русал..чин, спитаєш.., нен..чин

хустин..ці, тіт..чин, хар..ків’янин

багрянец.., чіткіс..ть, п’ят..десят

Запитання 36

Помилку у написанні імен по батькові допущено у рядку


варіанти відповідей

 Анатолійович, Андрійович, Матвійович

Юрієвна, Кузьмовна, Анатоліївна

Васильович, Віталійович, Сергійович

Аркадіївна, Захарівна, Валентинівна

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест