9 липня о 18:00Вебінар: Інклюзивна освіта в середній та старшій школі

Орфографічна норма( Корекція основних компетентостей)

Додано: 21 квітня 2020
Предмет: Українська мова, 10 клас
5 запитань
Запитання 1

Спрощення в групах приголосних на місці пропуску позначається на письмі в усіх словах рядка

варіанти відповідей

зап’яс..ний, радіс..ний, контрас..ний

блис..нути, влас..ний, щотиж..невий

корисн..ний, балас..ний, проїз..ний

ненавис..ний, швидкіс..ний, форпос..ний

Запитання 2

 М'який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

дівчинон..ці, ковал..ський, лос..йон

буд..те, надзелен..чати, крад..кома

кол..оровий, ослін..чик, виріз..блений

байкал..ский, гет..манщина, тис..нява

Запитання 3

Префікс з- треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

..ціпити, ..палити, ..чинити

 ..хопити, ..цідити, ..чистити

..садити, ..чепити, ..варити

..сувати, ..пиляти, ..чесати

Запитання 4

Помилку в написанні слова іншомовного походження допущено в рядку

варіанти відповідей

Апенніни, каса, касета

Діккенс, манна, комісія

Канни, колектив, брутто

Брюссель, буддист, хоббі

Запитання 5

Разом треба писати всі складні іменники в рядку

варіанти відповідей

праце/люб, метео/служба, сімдесяти/річчя

екс/чемпіон, зірви/голова, напів/провідник

 проф/спілка, відео/магнітофон, 40/метрівка

авто/стоп, багато/тиражка, віце/прем’єр

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест