25 червня о 18:00Вебінар: Компетентнісні завдання з природничої грамотності: від документів PISA до розширеного світогляду

ОРФОГРАФІЯ 11 клас

Додано: 28 квітня 2020
Предмет: Українська мова, 11 клас
Тест виконано: 22 рази
36 запитань
Запитання 1

Літеру з треба писати на місці крапок у всіх словах рядка 

варіанти відповідей

..чорнілий, ..цілення, ..хибити

..чесати, бе..коштовно, ..читати

..чавити, ро..писати, ..пекти

..бивати, не..проста, бе..крилий

..цідити, ..шити, ..тиснути

Запитання 2

Апостроф потрібно писати на місці обох пропусків у рядку

варіанти відповідей

Різ...бяр, бур..ян

сузір..я, роз..ятрений

прем..єра, духм...ний

пор..ятунок, В...чеслав.

Запитання 3

Позначте рядок, у якому в усіх словах пишеться м'який знак.

варіанти відповідей

піс..няр, ялинон..ці, батал..йон 

у скрин..ці, поділ..с..кий, різ..блення 

щонайбіл..ше, кін..ський, корін..чик 

промін..чик, кан..йон, піднос.ся

Запитання 4

   Подвоєння літер НЕ відбувається в усіх словах рядка

варіанти відповідей

груп..а, нет..о, коміс..ія

клас.., тер..аса, сю..реалізм

ап..аратура, і..раціональний, крос..ворд

мас..аж, оперет..а, донба..ський

кол..егія, ман..а, коміс..ія

Запитання 5

На місці крапок треба писати з в кожному слові рядка

варіанти відповідей

...ясувати, бе...чинство, ро...ковзати, ...підлоба

ро...відати, ...орієнтуватися, ...невіра, ...фокусувати

во...величити, бе...турботний, ро...діл, ...чеплення

ро...чин, ...формувати, бе..хребетний, ...коротити

ро...колоти, ...тесати, бе...порадний, ...повістити

Запитання 6

Усі слова з НЕ пишуться окремо в рядку

варіанти відповідей

не/волити, не/від/того, не/закінчено, не/сказано

не/зчутися, не/досить, не/зроблено, не/випито

не/навидіти, не/можна, не/треба, не/намальовано

не/славити, не/дозрілий, не/широкий, не/гарний

не/може, не/дуже, не/зовсім, не/цілком

Запитання 7

Допущено орфографічну помилку в рядку

варіанти відповідей

багатий - багатство, брат - братський - братство

завод - заводський, інтелігент - інтелігентський

люд - людство, пропагандист - пропагандиський

студент - студентство, залісся - заліський

Запитання 8

Літеру и треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка:

варіанти відповідей

вар...во, вул...чка, вовч...ня, схов...ще

кот...чок, печ...во, виховат...ль, вогн...ще

водич...нька, добр..во, страхов...сько, пал...во

русалч...н, кринич...нька, парканч..к, згар...ще

плет...во, порадн...ця, посміхов...сько, доньч...н

Запитання 9

Усі слова зі знаком м'якшення написані правильно в рядку:

варіанти відповідей

київський, посунься, яблунці

дзьобати, медальйон, меньше

різьба, Харків, чотирьма

поліський, доньці, рибалці

Ляльчин, топольці, тоньший

Запитання 10

Апостроф в усіх словах ставиться в рядку:

варіанти відповідей

бур...ян, Лук...яненко, повітр...я

матір...ю, невід...ємний, пір...я

роз...єднати, кав...ярня, різдв...яний

інтерв...ю, дзв...якнути, розз..ява

міжгір...я, тьм...яний, мереф...янський

Запитання 11

Усі власні назви написано правильно в рядку

варіанти відповідей

Нестор Літописець, автомобіль "Таврія", Грінченків словник, Михайлівський Золотоверхий Собор

палата мір і вимірювальних приладів, День незалежності, станція метро "Київська", Авгієві стайні

Мати-й-мачуха, Великий народний хурал республіки Монголія, Перше Вересня, море достатку на місяці

Мала магеланова хмара, Республіканське виробниче об'єднання "Поліграфкнига", течія Гольфстрім, Південно-Західна залізниця

Чумацький Шлях (сузір'я), Полтавський шлях (вулиця), вулиця Ярославів Вал, Балканський півострів

Запитання 12

Через дефіс пишуться всі слова рядка

варіанти відповідей

Віч/на/віч, по/домашньому, будь/де

По/людськи, як/небудь, в/тричі

Колись/то, хтозна/куди, як/найбільше

На/радість, хоч/не/хоч, далеко/таки

Запитання 13

Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

варіанти відповідей

Відв...язати, Лук...янчук, різдв...яний

Тьм...яний, бур...ян, з...єднати

Моркв...яний, об...єднання, черв...як

Торф...яний, м...ята, п...ятсот

Запитання 14

Не відмінюються всі слова рядка

варіанти відповідей

Бюро, журі, вікно

Кенгуру, турне, ательє

Тире, вапно, жалюзі

Графіті, інтерв'ю, колесо

Запитання 15

Частку НЕ треба писати разом з наступним словом у рядку

варіанти відповідей

Ще не/завершена робота

Не/довга, але цікава лекція

Не/покоїтися про сина

Не/крутити носом

Запитання 16

Помилку в написанні прислівника допущено в рядку:

варіанти відповідей

віч-на-віч;


сам-на-сам;


вгорі.


Запитання 17

Правильно написано всі похідні слова в рядку

варіанти відповідей

Збараж - збаражський, Бахмач - бахмацький, Черкаси - черкаський

узбек - узбецький, Закарпаття - закарпацький, Прилуки - прилуцький

Кривий Ріг -криворізький, Кагарлик - кагарликський, тюрки -тюркський

Нью-Йорк - нью-йоркський, Ужгород - ужгороцький, Острог - острозький

Волноваха -волноваський, Нова Водолага - нововодолазький, Мекка - меккський

Запитання 18

З МАЛЕНЬКОЇ БУКВИ треба писати виділене слово в рядку

варіанти відповідей

(В/в)ерхня Хортиця

(К/к)иївська Русь

(П/п)івденні степи

супутники (З/з)емлі 

(З/з)ахідна Україна

Запитання 19

В особових закінченнях дієслів пропущено букви «е» та «и». Знайдіть рядок, у якому в обох дієсловах пропущено однакову букву

варіанти відповідей

розкаж...ш, рост...ш

створ...мо, плава...ш

повесел...ш, сяд...ш

роб...мо, плач...мо

Запитання 20

Літеру е треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

варіанти відповідей

ш..рокий, вес..лий, буз..на, чуж..на

ч..решня, вел..тень, щ..друвати, пл..кати

бер..зень, дал..на, ч..мний, дел..гувати

ц..ментний, б..нтежний, дир..гент, пер..лаз

Запитання 21

М’який знак на місці пропуску НЕ пишеться в усіх словах рядка

варіанти відповідей

батал…йон, ремін…чик, Гор…кий, він…ця.

кружал…це, граєш…ся, сміют…ся, кобзар… .

л…лєш, жен…шень, нян…чити, спіл…ник.

уман…ський, мен…ший, сопіл…ці, кур…йозний

Запитання 22

Префікс с- треба писати в усіх словах рядка 

варіанти відповідей

(з, с)понукати, (з, с)плавити, (з, с)класти,

(з, с)чепити 

(з, с)терти, (з, с)хованка, (з, с)постереження,

(з, с)сушити 

 (з, с)формувати, (з, с)хибити, (з, с)тримуваний, (з, с)пиляний  

(з, с)хвалювати, (з, с)фокусувати, (з, с)цілити,

(з, с)шити 

Запитання 23

Літеру О треба писати на місці пропуску в обох словах рядка

варіанти відповідей

вол...любний, вод...свяття, земл...трус

вір...ломний, каш...вар, вантаж...підйомник

гірнич...рудний, корен...плід, кав...молка

свіж...вмитий, релігі...знавець, тисяч...літній

Запитання 24

Без апострофа треба писати всі слова в рядку

варіанти відповідей

верб..я, кур..йозний, тьм..яний, св...ято

моркв..яний, розз..явити, цв..яшок, різдв...яний

двох..ярусний, різьб..яр, Лук..янович, мор...як

духм..яний, присв..ята, прим..ятий, риб...ячий

Запитання 25

Визначити рядок, в якому допущено помилку 

варіанти відповідей

Борисівна, Анатоліївна, Григорівна

Вадимович, Михайлович, Віталієвич

Петрівна, Олегівна, Георгіївна

Кузьмич, Ярославович, Юрійович

Запитання 26

     Правильно написані всі слова в рядку

варіанти відповідей

спакований, розмальований, безпечний, прикріплений

сховок, безправ’я, розказаний, прежовклий

безпорадний, призвіще, розламаний, стискання

прехолодний, бестурботний, сфальсифікувати,стурбований

Запитання 27

    Окремо слід писати 

варіанти відповідей

музей\ садиба

південно-західний

воєнно\польовий

високо\оцінені

Запитання 28

Спрощення приголосних на письмі треба позначити в усіх словах рядка

варіанти відповідей

проїз..ний, піс..ний, парламен..ський

хрес..ний, артис..ці, пристрас..ний

ус..ний, улес..ливий, шіс..надцять

вартіс..ний, швидкіс..ний, щотиж..ня

Запитання 29

Через дефіс варто писати всі слова у рядку

варіанти відповідей

по\бойовому, будь\де, пліч\о\пліч

по\нашому, без\відома, колись\то

раз\у\раз, сяк\так, казна\куди

по\українськи, десь\інколи, що\духу

де\не\де, по\третє, до\речі

Запитання 30

Апостроф треба писати на місці пропуску в словах рядка

варіанти відповідей

широке подвір..я, свіже п..юре

духм..яний хліб, моєю любов..ю

роз..яснити правило, нове ател..є

міцний зв..язок, потрібно роз...яснити

Запитання 31

Спрощення приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка

варіанти відповідей

щас..ливий, зліс..ний, контекс..ний

напас..ник, проїз..ний, жаліс..ний

піз..ній, зап'яс..ний, беззахис..ний

швидкіс.ний, артис..ці, прос.лати

навмис..не, аген..ство, доблес..ний

Запитання 32

Літеру з треба писати на місці крапок у всіх словах рядка 

варіанти відповідей

..чорнілий, ..цілення, ..хибити

..чесати, бе..коштовно, ..читати

..чавити, ро..писати, ..пекти

..бивати, не..проста, бе..крилий

..цідити, ..шити, ..тиснути

Запитання 33

Помилку в написанні імені по батькові допущено в рядку

варіанти відповідей

Кузьмич. Кузьмівна

Петрович, Петрівна

Юрійович, Юріївна

Ігоревич, Ігоріївна

Ілліч, Іллівна

Запитання 34

Апостроф потрібно писати на місці обох пропусків у рядку

варіанти відповідей

Різ...бяр, бур..ян

сузір..я, роз..ятрений

прем..єра, духм...ний

пор..ятунок, В...чеслав.

Запитання 35

Подовження приголосних відбувається у формі Ор. в. однини всіх іменників рядка

варіанти відповідей

шампунь, Русь, відсіч

зелень, власність, молодь

оболонь, повість, магістраль

вісь, Хатинь, суміш

емаль, лють, любов

Запитання 36

З прийменником в треба писати всі словосполучення в рядку

варіанти відповідей

успіхи (у,в) навчанні, ходив (у,в) театр, взяла (в,у) тумбочці

зареєструвався (у,в) Твітері, вибігли (в,у) сад, малювати (у,в) альбомі

успіхи (у,в) бізнесі, плавали (у,в) океані, вихід (у,в) місто

жити (в,у) Одесі, приїзд (в,у) Чернігів, знявся ( в,у) мюзиклі

позичити (в,у) Олександра, записано (в,у) журналі, зустріч (в,у) академії

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест