24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Орфографія та пунктуація

Додано: 9 травня 2020
Предмет: Українська мова, 7 клас
Тест виконано: 109 разів
24 запитання
Запитання 1

Букву е на місці пропуску треба писати в кожному слові рядка

варіанти відповідей

пр...їхати, пр...бігти, пр...нести

пр..красний, пр...хороший, пр..тихий

пр...чудовий, пр...великий, пр...міський

пр...гасити, пр...милий, пр...чистий

Запитання 2

М'який знак потрібно писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

власниц..кий, нен..чин, боїш..ся, сяд..мо

їдал..ня, батал..йон, Уман..щина, матін..чин

павіл..йон, дон..чин, с..огодні, прос..ба

 кіл..кість, пот..мянілий, Тернопіл..щина, ескадрил..я

Запитання 3

Знайдіть рядок з помилками у правописі м'якого знака

варіанти відповідей

колодязні, потьмянілий, невістці, склянці

тоньший, дамаський, боязьнь, міський

робиться, неньці, сниться, радість

дівчинці, камінчик, у колисці, Степанчук

Запитання 4

Мʼякий знак НЕ треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

варіанти відповідей

Тет...яна, календар..., громадян...ський

передач..., трудівниц..., Вернад...ский

барабан...щик, Ковал...ський, колис...ці

Коцюбин...ський, голівон...ка, долин...ці

Запитання 5

М'який знак НЕ пишеться в усіх словах рядка

варіанти відповідей

багрянец.., чіткіс..ть, п′ят..десят

вагаєш..ся, скрин..ці, мен..ший

хустин..ці, тіт..ці, хар..ків′янин

кин..мо, соломин..ці, Уман..щина

Запитання 6

М’який знак треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

варіанти відповідей

дивуєт...ся, бояз...кий, узгод...те

Ман...чжурія, автолюбител..ський, ошукан...ство

матусен...ці, гребін...чик. азовс...кий

лял...чин, слиз...кий, ялинон...ці

Запитання 7

М’який знак на місці пропуску НЕ треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

лял..чин, кін..чик, щас..тя

совіс..тю, близ..ко, американ..ський

ковз..кий, камін..чик, сер..йозний

познач..мо, кин..мо, ріж..мо

Запитання 8

Апостроф пишеться в усіх словах рядка

варіанти відповідей

під..яремний, марнослів..я, скип..ятити, без..ініціативний

львів..янин, підрум..янений, з..явитися, ф..юзеляж

торф..яний, між..ярусний, кон..юнктура, дев..яносто

Лук..яненко, Св..ятослав, Мар..яна, Карп..юк

Запитання 9

Апостроф треба писати на місці обох пропусків у рядку

варіанти відповідей

п..ять відсотків, б..юджетний кодекс

розпочинати кар..єру, св..яткові заходи

кишеньковий комп..ютер, розв..язати рівняння

опинитися в міжгір..ї, написати присв..яту

Запитання 10

Апостроф на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

черв..ячок, в..юнкий, р..юмсати

без..іменний, п..єса, з..єднаний

пір..їнка, трав..янистий, зів..янути

міл..ярд, жнив..яний, пред..явник

Запитання 11

Помилки у правописі слів з апострофом (і без нього) допущено в рядку

варіанти відповідей

п′ятниця, м′ятний, духмяний

без′язикий, сім′я, арф′яр

грюкати, Зоряна, бруквяний

п′ятеро, моркв'яний, різдв′яний

Запитання 12

Апостроф НЕ пишеться в усіх словах рядка

варіанти відповідей

зв..ялити, бур..яний, з..умовити, черв..як

дзв..якнути, без..ідейний, пір..я, під..їзд

цв..ях, духм..яний, св..ященний, р..ябий

 сором..язливий, верб..я, в..язка, недокрів..я

Запитання 13

Апостроф пишеться в усіх словах рядка

варіанти відповідей

верб..я, Григор..єв, дріб..язковий, дит..ясла

об..єкт, зів..ялий, узгір..я, рутв..яний

під..юджувати, р..яст, м..ята, слов..яни

моркв..яний, полив..яний, мавп..ячий, без..язикий

Запитання 14

Букву ґ треба писати в обох словах рядка

варіанти відповідей

об..рунтувати, во..зальний

за..ратований, нама..атися

..удзичок, перемо..ти

а..русовий, ..атунок

Запитання 15

Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка.

варіанти відповідей

Ста(л/лл)ю, росли(н/нн)ість, Повол(ж/жж)я

Поколі(н/нн)я, письме(н/нн)ик, радіс(т/тт)ю

Галу(з/зз)ю, бджоли(н/нн)ий, во(з/зз)'єднання

На(д/дд)ніпрянський, розкі(ш/шш)ю, лави(н/нн)ий

Запитання 16

Букву и на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка.

варіанти відповідей

Т..нденція, пр..оритет, р..туал

Д..р..гент, він..грет, д..ректор

Д..скусія, сп..рт, аж..отаж

Ч..пси, каз..но, с..нус

Запитання 17

Подвоєння букв на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка.

варіанти відповідей

А..лергія, ва..на, го..ландець

І..міграція, хо..бі, і..реальний

Пі..ца, Оді..сей, мадо..на

То..на, брю..сельський а..ло

Запитання 18

Разом треба писати кожне слово рядка.

варіанти відповідей

Радіо/станція, гідро/механіка, мото/спорт

Біо/кефір, термо/стійкий, темно/сірий

Мікро/елементи, контр/адмірал, авіа/лайнер

Лісо/степ, кіно/фестиваль, інтернет/магазин

Запитання 19

Через дефіс треба писати кожне слово рядка.

варіанти відповідей

Семи/річний, навчально/виховний тьмяно/жовтий

Турецько/український, озерно/болотний, легко/крилий

Коралово/бурштиновий, кримсько/татарський, зменшено/пестливий

Яблучно/виноградний, північно/західний, івано/франківський

Запитання 20

Літеру о треба писати замість пропуску в реченні

варіанти відповідей

борщ..вий, палац..вий

замш..вий, нул..вий

парч..вий, пол..вий

алич..вий, вітр..вий

Запитання 21

Неправильно написано слово в рядку

варіанти відповідей

агентство, козацтво, боягузтво

сирітство, слідство, молодецтво

будівництво, товариство, братство

свідотство, кролівництво, меценатство

Запитання 22

Букву е треба писати на місці крапок в усіх словах рядка

варіанти відповідей

кл..котіти, лейт..нант, кр..мезний

див..ться, бер..зень, б..ру

об..ремок, зв..личення, пр..дунайський

с..рпанок, промов..стий, оз..ратися

Запитання 23

Правильно утворено обидва прикметники в рядку

варіанти відповідей

Франція - французьський, сирота - сирітський

ткач - ткачський, Прилуки- прилуцький

Запоріжжя - запорізький, турист - туристський

козак - козацьський, товариш - товариський

Запитання 24

Правильно написано обидва слова в рядку

варіанти відповідей

Вінниччина, Хмельнитчина

Дніпропетровщина, Туретчина

Уманщина, Київщина

Херсонщина, Німетчина

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест