Органічна хімія

Додано: 15 вересня 2019
Предмет: Хімія, 11 клас
Тест виконано: 182 рази
12 запитань
Запитання 1

У всих сполуках, за винятком СО, Карбон має валентність

варіанти відповідей

VI

ІІ

ІІІ

ІV

Запитання 2

Cполук, які містять лише прості зв’язки між атомами Карбону називаються

варіанти відповідей

Аліфатичними

Насиченими

Ненасиченими

Ароматичними

Запитання 3

Сполуки, які мають однаковий склад, але різняться за будовою молекул, називають

варіанти відповідей

ізомерами

гомологами

функціональною групою

характеристичною групою

Запитання 4

Найхарктернішим для органічних сполук є зв'язок

варіанти відповідей

ковалентний

йонний

сульфідний

водневий

Запитання 5

Насичені вуглеводні це

варіанти відповідей

арени

алкени

алкани

алкіни

Запитання 6

Ряд органічних сполук, молекули яких подібні за будовою й різняться на одну або кілька груп атомів СН2

варіанти відповідей

гомологічний ряд

функціональний ряд

ряд ізомерів

ряд вуглеводнів

Запитання 7

Якісна реакція на фенол

варіанти відповідей

використання свіжоосадженого купрум(ІІ) гідроксиду - жовтий колір

додавання розчину ферум(III) хлориду і утворення фіалкового забарвлення

додавання карбонових кислот

додавання етилу

Запитання 8

Ненасичені вуглеводні, молекули яких мають відкритий карбоновий ланцюг із двома подвійними зв’язками називаються

варіанти відповідей

арени

алкени

алкани

алкадієни

Запитання 9

Безбарвна летка рідина зі своєрідним запахом, легша за воду, добре розчиняється в органічних розчинниках; вступає в реакції заміщення, приєднання й окиснення. Це

варіанти відповідей

бутан

фенол

бензен

манол

Запитання 10

Клас органічних речовин, що утворюються при пропусканні етину або його гомологів над активованим вугіллям або іншими каталізаторами при

450—650 °С

варіанти відповідей

алкадієни

арени

алкени

алкани

Запитання 11

Оберіть варіант відповіді, який НЕ є наслідком аварій танкерів, руйнувань нафтовидобувних платформ та потраплянь нафти і нафтопродуктів у оточуюче середовище 

варіанти відповідей

Викиди газоподібних вуглеводнів в атмосферу сприяють посиленню парникового ефекту

Це завдає серйозної шкоди живим організмам, що мешкають у воді

Це спричиняє забруднення прибережних територій

Впливає на ріст та розвиток зернових культур

Запитання 12

Безбарвна в’язка рідина, солодка на смак, не має запаху, гігроскопічна, трохи важча за воду

варіанти відповідей

метанол

бензол

фенол

гліцерол

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест