Вступ до органічної хімії .

Додано: 16 січня
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 23 рази
8 запитань
Запитання 1

Назвати теорію ,яка зробила органічну хімію наукою:

варіанти відповідей

А теорія радикалів

Б теорія хімічної будови

В теорія типів

Г поняття валентності

Запитання 2

Обрати прізвище автора теорії хімічної будови органічних сполук:

варіанти відповідей

А Берцеліус

Б Бутлеров

В Кекуле

Г Велер

Запитання 3

Укажіть значення валентності Нітрогену та Сульфуру в органічних сполуках відповідно:

варіанти відповідей

А ν ,νι

Б ν ,ιι

В ιιι ,ιι

Г ιιι ,ιν

Запитання 4

Оберіть правильні твердження:

варіанти відповідей

А гомологи мають подібну будову,але відрізняються на одну ,або декілька атомів СН2

Б властивості залежать не тільки від складу,але і від будови речовини

В речовини СН3−О−СН3 та СН3−СН2−О−Н мають однакові властивості

Г зміну форми й спрямованості атомних орбіталей під час переходу атомів у збуджений стан називають Ізомерізацією

Запитання 5

Оберіть елементи органогени:

варіанти відповідей

А Н

Б С

В О

Г CL

Запитання 6

Оберіть правильні твердження щодо органічних сполук:

варіанти відповідей

А переважно є негорючими речовинами

Б атоми Карбону в молекулах сполучені в різноманітні ланцюги

В більшість мають молекулярну будову

Г водні розчини є електролітами

Запитання 7

Оберіть формули органічних речовин:

варіанти відповідей

А С6Н12О6

Б СО2

В СН4

Г Na2CO3

Запитання 8

Укажіть кількість атомів Карбону в речовині з таким ланцюгом:С−С≡С−С−С

варіанти відповідей

А 4

Б 8

В 10

Г 6

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест