Органічні речонвини. Підсумковий тест

Додано: 24 квітня 2020
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 31 раз
45 запитань
Запитання 1

Укажіть речовину, яку використовують для виявлення гліцерину:

варіанти відповідей

CuO

CuCl2

CuSO4

Cu(OH)2

Запитання 2

Укажіть назву процесу, в результаті якого отримують мило:

варіанти відповідей

гідратація

гідрування

лужний гідроліз

кисле окиснення

Запитання 3

Жири - це:

варіанти відповідей

Природні полімери, які складаються із залишків глюкози

Естери вищих карбонових кислот та гліцеролу

Обидві відповіді вірні

Немає жодної правильної відповіді

Запитання 4

Укажіть групу вуглеводів, до яких належить глюкоза:

варіанти відповідей

Моносахариди

Дисахариди

Трисахариди

Полісахариди

Запитання 5

Вкажіть реакцію «срібного дзеркала»

варіанти відповідей

HCHO + H2 → CH3OH

CH3CHO + Ag2O → CH3COOH + 2Ag

2CH3COOH + Mg(OH)2 → (CH3COO)2Mg + 2H2O

C2H2 + H2O → CH3CHO

Запитання 6

Укажіть вуглеводи, що належать до полісахаридів:

варіанти відповідей

Глюкоза, фруктоза

Фруктоза, сахароза

Сахароза, мальтоза

Крохмаль, целюлоза

Запитання 7

Продуктом гідролізу крохмалю є:

варіанти відповідей

  глюкоза

 фруктоза та глюкоза

 фруктоза

сахароза

Запитання 8

Хімічна назва рідкого мила:

варіанти відповідей

  калій олеат

  калій стеарат

 натрій стеарат

 натрій ацетат

Запитання 9

Дія яких факторів призводить до денатурації білка:

варіанти відповідей

  при струшуванні

  при дії радіоактивному випромінюванні

  при взаємодії з кислотами, лугами, солями важких металів, органічними розчинниками

  при нагріванні до високих температур

 при розчиненні у воді

Запитання 10

Виберіть рядок, в якому правильно підібрані слова-пропуски для даного тексту: "Внаслідок дії на білок концентрованої _________ виникає ______ забарвлення, яке при додаванні лугу змінюється на _______ . Ця реація доводить, що білок містить у своєму складі _________. Дана реакція має назву _________."

варіанти відповідей

 сульфатної кислоти; оранжеве; жовте; пептидний зв'язок; біуретова.

 нітратної кислоти; жовте; оранжеве; бензольне кільце; ксантопротеїнова.

нітратної кислоти; оранжеве; жовте; бензольне кільце; ксантопротеїнова.

 нітритної кислоти; жовте; оранжеве; бензольне кільце; ксантопротеїнова.

Запитання 11

Вкажіть назву білка, який у великій кількості міститься у волоссі, рогах, копитах:

варіанти відповідей

альбумін 

міоглобін

кератин

  актин

Запитання 12

Які органічні сполуки найчастіше зустрічаєте на кухні?

варіанти відповідей

Кухонна сіль, харчова сода , негашене вапно

Цукор, олія, оцет

Цукор, сіль, сода

Оцет, сода каустична, гашене вапно

Запитання 13

Яка органічна сполука утворюється під час процесу фотосинтезу?

варіанти відповідей

Лактоза

Фруктоза

Глюкоза

Сахароза

Запитання 14

Який газ утворюється під час процесу фотосинтезу?

варіанти відповідей

Озон

Азот

Водень

Кисень

Запитання 15

Внаслідок спиртового бродіння глюкози утворюється органічна речовина ,яка широко використовується в медицині:

варіанти відповідей

Гліцерол

Етанол

Метанол

Етин

Запитання 16

Добре відома вам органічна сполука ,яка широко використовується при консервуванні, як консервант:

варіанти відповідей

Сіль

Сода

Оцет

Озон

Запитання 17

Глюкоза - це:

варіанти відповідей

полісахарид, хімічна формула якого С6Н12О6

моносахарид, хімічна формула якого С6Н12О6

дисахарид, хімічна формула якого С6Н12О6

Запитання 18

Продуктом гідролізу крохмалю є:

варіанти відповідей

сахароза

фруктоза

фруктоза та глюкоза

глюкоза

Запитання 19

У природних умовах глюкоза синтезується в....

варіанти відповідей

стовбурі рослини

зелених листках рослини

корені рослини

Запитання 20

Продуктами гідролізу жирів є:

варіанти відповідей

гліцерин

вищі карбонові кислоти

етиловий спирт

пропанол

етанова кислота

Запитання 21

Ацетати - це:

варіанти відповідей

солі будь-якої карбонатної кислоти

солі етанової кислоти

солі нітратної кислоти

солі метанової кислоти

Запитання 22

До складу молекул жирів входять кислоти:

варіанти відповідей

пальмітинова

стеаринова

нітратна

сульфатна

олеїнова

лінолева

Запитання 23

Хімічна назва рідкого мила:

варіанти відповідей

натрій ацетат

натрій стеарат

калій стеарат

калій олеат

Запитання 24

Якісна реакція на глюкозу як багатоатомний спирт - це взаємодія з:

варіанти відповідей

йодом

барій хлоридом

купрум(ІІ) оксидом

купрум(ІІ) гідроксидом

Запитання 25

Якісна реакція на крохмаль- це взаємодія з:

варіанти відповідей

йодом

нітратною кислотою

купрум(ІІ) гідроксидом

купрум(ІІ) оксидом

Запитання 26

Застосування целюлози:

варіанти відповідей

виробництво штучного шовку

як паливо

виробництво натуральних волокон

виробництво пласмас

Запитання 27

Руйнування білка за підвищення температури - це ....

варіанти відповідей

монурація

денатурація

дексорація

Запитання 28

Амінокислоти містять дві функціональні групи, а саме....

варіанти відповідей

-NH2 та -СООН

-NH та -СООН

-N3H та -СООН

-N2H та -СООН2

Запитання 29

6. Білки це -...:варіанти відповідей

а) природні полімери;

б) вуглеводи;

в) алкини;

в) алкени;

Запитання 30

Обчисліть та вкажіть значення відносної молекулярної маси амінооцтової кислоти.

варіанти відповідей

76

75

74

77

Запитання 31

Який білок було розшифровано першим:

варіанти відповідей

гемоглобін

інсулін

аспартам

родопсин

Запитання 32

Позначте правильне твердження щодо будови і складу білків:

варіанти відповідей

  білки - це багатоатомні спирти

  до складу білків обов′язково входять атоми Фосфору і Сульфур

  молекули білків - це полімери, що складаються із залишків амінокислот

 білки - це похідні альдегідоспиртів

Запитання 33

Позначте правильне твердження щодо фізичних властивостей амінокислот:

варіанти відповідей

  тверді безбарвні кристалічні речовини, добре розчинні у воді

  при нагріванні сублімують

  яскраво забарвлені речовини

 за звичайних умов - рідкі речовини, що добре проводять електричний струм

Запитання 34

Що являє собою первинна структура білка:

варіанти відповідей

  тимчасове з’єднання кількох глобул

глобулу (клубок)

  ланцюг поліпептидів

 спіраль


Запитання 35

Хімічна назва рідкого мила:

варіанти відповідей

  калій олеат

  калій стеарат

 натрій стеарат

 натрій ацетат

Запитання 36
asd
варіанти відповідей
БОГДАН НАТУРАЛ
s
d
f
Запитання 37
asd
варіанти відповідей
БОГДАН НАТУРАЛ
s
d
f
Запитання 38
asd
варіанти відповідей
БОГДАН НАТУРАЛ
s
d
f
Запитання 39
asd
варіанти відповідей
БОГДАН НАТУРАЛ
s
d
f
Запитання 40
asd
варіанти відповідей
БОГДАН НАТУРАЛ
s
d
f
Запитання 41
asd
варіанти відповідей
А ЛЕХА НЕ ОЧЕНЬ
s
d
f
Запитання 42
asd
варіанти відповідей
А ЛЕХА НЕ ОЧЕНЬ
s
d
f
Запитання 43
asd
варіанти відповідей
А ЛЕХА НЕ ОЧЕНЬ
s
d
f
Запитання 44
asd
варіанти відповідей
А ЛЕХА НЕ ОЧЕНЬ
s
d
f
Запитання 45
asd
варіанти відповідей
А ЛЕХА НЕ ОЧЕНЬ
s
d
f

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест