19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Організація спадкового матеріалу еукаріотичної клітини. Гени структурні та регуляторні.

12 запитань
Запитання 1

Ділянка ДНК з певною послідовністю нуклеотидів, необхідною для синтезу молекули РНК

варіанти відповідей

Геном

Генотип

Ген

Фенотип

Запитання 2

Послідовність нуклеотидів, що є сигналом для припинення транскрипції

варіанти відповідей

промотор

термінатор

псевдоген

нуклеосома

Запитання 3

Процес, під час якого інтрони вирізаються, а екзони зшиваються

варіанти відповідей

трансляція

транскрипція

ініціація

сплайсинг

Запитання 4

Головні білки хроматину

варіанти відповідей

ферменти

гістони

актин та міозин

глобін

Запитання 5

Виберіть з переліку правильну послідовність етапів транскрипції

варіанти відповідей

елонгація - термінація - ініціація

ініціація - елонгація - термінація

термінація - ініціація - елонгація

ініціація - елонгація - термінація - трансляція

Запитання 6

Процес, за якого спадкова інформація генів використовується для синтезу молекул білка або РНК різних типів

варіанти відповідей

поліаденилювання

процесинг

експресія генів

сплайсинг

Запитання 7

Виберіть правильне визначення генетичного коду 

варіанти відповідей

послідовність нуклеотидів в молекулі ДНК, яка відповідає послідовності амінокислот в первинній структурі білка

послідовність генів у ядрі, яка відповідає послідовності амінокислот в вторинній структурі білка

відповідність кількості нуклеотидів у молекулі ДНК кількості амінокислот у білковій молекулі

система розшифрування структури ДНК

Запитання 8

Білкова молекула складається з 104 амінокислот. Скільки буде містити нуклеотидів відповідний фрагмент ДНК, що кодує даний білок?

варіанти відповідей

104

312

208

624

Запитання 9

Якою цифрою позначено органелу, у якій містяться гени.

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 10

Установити відповідність між генами:

1. Структурні

2. Регуляторні

А. Ті, які регулюють процеси

Б. Несуть інформацію про синтез ДНК і білка

В. Нефункціональні копії відповідних генів

варіанти відповідей

1Б 2А

1А 2В


1А 2Б

Запитання 11

Експресія генів - це

варіанти відповідей

Процес використання генів для синтезу білка

Виправлення пошкодженої ділянки ДНК

Надходження генетичної інформації

Запитання 12

Знайти співвідношення:

1. Промотор

2. Екзон

3. Інтрон

4. Термінатор

А. Кодуюча частина гена

Б. Послідовність нуклеотидів, які сигналізують закінчення процесу транскрипції

В. Ділянка ДНК, яка розпочинає синтез

Г. Вирізаються в процесі дозрівання

варіанти відповідей

1В 2А 3Б 4В

1В 2А 3Г 4Б

1В 2Г 3А 4Б

1А 2Б 3В 4Г

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест