Організм як середовище існування. Паразитизм

Додано: 24 жовтня 2023
Предмет: Біологія, 11 клас
16 запитань
Запитання 1

Гостальне середовище існування - це...

варіанти відповідей

наземно-повітряне середовище існування

біотичне середовище існування

водне середовище існування

грунтове середовище існування

Запитання 2

Виберіть переваги гостального середовища мешкання перед іншими середовищами

варіанти відповідей

стабільність водного режиму

велика кількість їжі

значні температурні перепади

незахищеність мешканців

сталість сольового складу

відсутність температурних перепадів

обмеженість життєвого простору

наявність захисних бар'єрів

Запитання 3

Виберіть недоліки гостального середовища мешкання для його жителів:

варіанти відповідей

обмеженість життєвого простору

наявність захисних бар'єрів

обмеженість кисню

недостатня кількість світла

недостатня кількість їжі;

Запитання 4

Яка загальна назва мешканців гостального середовища існування?

варіанти відповідей

паразити

онтобіонти

мутуалісти

симбіонти

Запитання 5

Якщо один організм обов'язково розвивається тільки на якомусь одному хазяїні, то це

варіанти відповідей

облігатний паразитизм

факультативний паразитизм

надпаразитизм

ектопаразитизм

Запитання 6

Якщо паразит лише інколи заражає якогось хазяїна, то це

варіанти відповідей

облігатний паразитизм

факультативний паразитизм

ендопаразитизм

ектопаразитизм

Запитання 7

Оберіть представників ектопаразитів

варіанти відповідей

п'явка

коропоїд

аскарида

печінковий сисун

Запитання 8

Оберіть представників ендопаразитів

варіанти відповідей

воша

аскарида

трипаносома

кліщ

Запитання 9

Як називають паразитів, обов'язковою умовою існування яких є загибель хазяїна

варіанти відповідей

суперпаразити

надпаразити

паразитоїди

стаціонарні паразити

Запитання 10

Паразитами, які не можуть існувати поза межами організму свого хазяїна, називають

варіанти відповідей

облігатними

факультативними

едопаразитами

напівпаразитами

Запитання 11

Певні види жуків живляться в колоніях мурах ,імітуючи членів цієї колонії. Це приклад якої форми паразитизму

варіанти відповідей

гніздовий паразитизм

соціальний паразитизм

клептопаразитизм

надпаразитизм

Запитання 12

Паразитування одного паразита в іншому паразиті -це

варіанти відповідей

ендопаразитизм

надпаразитизм

клептопаразитизм

облігатний паразитизм

Запитання 13

Укажіть види морфологічних адаптацій паразитів:

варіанти відповідей

наявність присосок

виділення антиферментів

кігтики на лапках

висока плодючість

Запитання 14

До регресивних морфофізіологічних адаптацій належать:

варіанти відповідей

висока плодючість

редукція органів прикріплення

відсутність органів чуття

спрощення будови нервової системи

Запитання 15

Оберіть рослини-паразити

варіанти відповідей

омела

рафлезія

фітофтора

пирій повзучий

Запитання 16

Оберіть тварин - паразитів

варіанти відповідей

трипаносома

малярійний плазмодій

планарія

аскарида

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест