Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Організми і середовище існування

Додано: 1 травня 2019
Предмет: Біологія, 7 клас
Тест виконано: 999 разів
18 запитань
Запитання 1

Територія , на якій зберігається в природному стані весь її природний комплекс і заборонено будь-яку господарську діяльність людини , це-

       

варіанти відповідей

Природний заповідник

 Національний природний парк

Заказник

 Пам’ятка природи

Запитання 2

Назвіть абіотичний чинник водного середовища існування:

       

варіанти відповідей

 Температура

 Бактерії гниття

Водорості

Риболовля

Запитання 3

Укажіть назву природного заповідника України

    

варіанти відповідей

 Баргузинський

Медобори

  Біловезька пуща

Запитання 4

Виберіть засіб пристосування тварин до впливу низьких температур:

 

варіанти відповідей

  Кольоровий зір

Великі вуха

 Густий підшерсток

Запитання 5

Назвіть форму співіснування організмів:

       

варіанти відповідей

 Хижацтво

Паразитизм

Виїдання 

Конкуренція

Запитання 6

Тип взаємовідносин , при якому одна із взаємодіючих популяцій різних видів відчуває негативний вплив іншої:

   

варіанти відповідей

 Антибіоз

   Симбіоз

Паразитизм

 Коменсалізм 

Запитання 7

Наука про взаємозв’язки живих організмів та їхніх угруповань між собою та довкіллям :

    

варіанти відповідей

Екологія

 Етологія

 Біологія

Зоологія

Запитання 8

Укажіть природоохоронний об’єкт, який створено з метою збереження в природному стані найтиповіших природних комплексів біосфери та здійснення моніторингу.

     

варіанти відповідей

Заказник

Природний заповідник

Біосферний заповідник

  Національний природний парк

Запитання 9

Першою ланкою ланцюгів живлення в біогеоценозах є

    

варіанти відповідей

Продуценти

Редуценти

Консументи І порядку

 Консументи ІІ порядку

Запитання 10

Укажіть тварину, що веде паразитичний спосіб життя.

      

варіанти відповідей

Дощовий черв’як

Муха хатня

Аскарида людська

Виноградний слимак

Запитання 11

Укажіть абіотичний фактор.

    

варіанти відповідей

 Атмосферний тиск

 Паразитизм

   Конкуренція

Вирубування тропічних лісів

Запитання 12

Укажіть тип екосистеми, у якій переважають посухостійкі рослини

       

варіанти відповідей

 Лучна

Морська

 Лісова

Пустельна

Запитання 13

 Назвіть особливості популяцій як біологічних систем:

      

варіанти відповідей

 Постійна чисельність

  Вільне схрещування

Подібність загальних ознак будови

 Незмінність життєвих функцій

Запитання 14

 Які основні особливості екосистем як біологічних систем:

      

варіанти відповідей

Кругообіг речовин

Наявність живого і неживого компонентів

 Відсутність зв’язків з іншими екосистемами

 Постійність кліматичних чинників

Запитання 15

Виберіть групу організмів, здатних продукувати вільний кисень:

варіанти відповідей

Тварини

  Рослини

 Гриби

Ціанопрокаріоти

Запитання 16

 Тварини з Червоної книги України:

варіанти відповідей

 Махаон

Саламандра плямиста

Баранячка

 Квіткохвісник Арчера

Запитання 17

      Виберіть групи організмів за їх функціями в екосистемах:

      

варіанти відповідей

 Продуценти

Коменсали

Паразити

Консументи

  Редуценти

 Сапротрофи

Запитання 18

          Назвіть форми антибіозу:

варіанти відповідей

 Хижацтво

  Мутуалізм

 Конкуренція

 Коменсалізм

 Паразитизм

Виїдання

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест