8 липня о 18:00Вебінар: Проєктне навчання: розвиваємо логічне, критичне та креативне мислення школярів

Основа кінематики. Прямолінійний рівномірний рух.

Додано: 12 травня
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 107 разів
12 запитань
Запитання 1

Потяг рухається зі швидкістю 72 км/год. Визначте його шлях за 20 хв.


варіанти відповідей

1,2 км

20 км

140 км

24 км

58 км

Запитання 2

Рух равлика задано за допомогою графіка. Яку відстань проповзає равлик протягом часу з 20 с до 60 с?

варіанти відповідей

1 см

2 см

3 см

4 см

6 см

Запитання 3

Яке з рівнянь описує стан нерухомого тіла?

варіанти відповідей
Запитання 4

Що таке кінематика?

варіанти відповідей

розділ механіки,в якому вивчаються причини виникнення механічного руху.

розділ механіки, в якому вивчають умови рівноваги нерухомих тіл.

розділ механіки, що вивчає механічний рух тіл, не розглядаючи причин, які цей рух зумовлюють.

основоположна фізична теорія, що в описі мікроскопічних об'єктів розширює, уточнює і поєднує результати класичної механіки і класичної електродинаміки. 

частина механіки, в якій вивчаються найзагальніші закони механічного руху або рівноваги матеріальних тіл і механічної взаємодії між ними.

Запитання 5

Матеріальна точка - це

варіанти відповідей

тіло, розмірами якого можна знехтувати в умовах даної задачі.

геометричний об'єкт, що має властивості тільки положення в просторі.

така точка, будь-який окіл якої містить принаймі одну точку даної множини.

Запитання 6

Які з наведених тіл можна вважати матеріальними точками? Оберіть декілька правильних відповідей.

варіанти відповідей

Земля, яка обертається навколо своєї осі

Потяг, у вагоня якого рухається пасажир

Земля, яка руїається навколо Сонця

Місяць, який рухається навколо Землі

Запитання 7

Що називають системою відліку?

варіанти відповідей

Тіло, відносно якого вивчається рух

Тіло відліку, пов'язана з ним система координат з нерухомим відносно неї годинником

Система координат з нерухомим відно неї годинника

Система координат, відносно якої фіксується положення матеріальної точки

Запитання 8

Потяг рухається зі швидкістю 36 км\год. Коридором вагона йде в напрямку руху потяга пасажир зі швидкістю 2,5 м\с. З якою швидкістю рухається пасажир відносно колії?

варіанти відповідей

9,5 м\с

10 м\с

10,5 м\с

11 м\с

Запитання 9

Точка рухається по колу радіусом 1 м. Визначити шлях і модуль переміщення точки за 1,5 оберти.

варіанти відповідей

l = 9,42 м, s = 3 м

l = 9,42 м, s = 2 м

l = 8,42 м, s = 3 м

l = 8,42 м s = 2 м

Запитання 10

Матеріальна точка рухається прямолінійно і рівномірно зі стану спокою і за 10 с проходить 125 м. Чому дорівнює кінцева швидкість точки?

варіанти відповідей

50 м\с

25 м\с

20 м\с

16 м\с

Запитання 11

Тіло вільно падає з висоти 125 м. Прискорення вільного падіння дорівнює 10м\с. Визначіть час падіння та кінцеву швидкість.

варіанти відповідей

5 с, 50 м\с

4 с, 50 м\с

6 с, 20 м\с

3 с, 25 м\с

Запитання 12

Точка рухається по колу радіусом 0,5 м. Протягом 20 с воно пройшло шлях 31,4 м. Визначіть частоту та період її руху.

варіанти відповідей

3,14 1\с, 1 с

0,5 1\с, 2 с

0,3 1\с, 2 с

2,15 1\с, 3 с

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест