19 травня о 18:00Вебінар: Організація підсумкового повторення з предметів гуманітарного циклу наприкінці навчального року

Основи електронного документообігу

Додано: 15 березня
Предмет: Інформатика, 11 клас
Тест виконано: 65 разів
21 запитання
Запитання 1

Рух документів в організації з моменту їх створення або одержання і до завершення виконання або відправлення

варіанти відповідей

фіксація

протоколювання

документообіг

видалення

Запитання 2

Види документів за напрямком

варіанти відповідей

вхідні

регулярні

індивідуальні

стандартні

вихідні

Запитання 3

Види документів за призначенням

варіанти відповідей

організаційні

обліково-фінансові

внутрішні

розпорядчі

зовнішні

Запитання 4

Сукупність обов'язкових даних у документі, без яких він не може бути підставою для обліку й не має юридичної сили

варіанти відповідей

шаблони

реквізити

формуляри

моделі

зразки

Запитання 5

Види документів за походженням

варіанти відповідей

неособисті

внутрішні

зовнішні

службові

особисті

Запитання 6

Види документів за місцем виникнення

варіанти відповідей

обліково-фінансові

внутрішні

зовнішні

організаційні

розпорядчі

Запитання 7

Якими операціями задається оформлення документа?

варіанти відповідей

Редагування

Форматування

Введення

Виведення

Запитання 8

Програма, що дає змогу вводити, редагувати й форматувати текст, вставляти малюнки і таблиці, перевіряти правопис, складати зміст, виконувати перенос слів та багато інших складних операцій - це ...

варіанти відповідей

Видавнича система

Блокнот

Текстовий редактор

Текстовий процесор

Запитання 9

Види документів за типом носіїв

варіанти відповідей

організаційні

паперові

розпорядчі

обліково-фінансові

електронні

Запитання 10

Види документів за назвою

варіанти відповідей

акти

інструкції

накази

протоколи

звернення

повідомлення

Запитання 11

Виберіть вірне визначення поняття документ

варіанти відповідей

Документ — матеріальний об'єкт, що містить у зафіксованому вигляді інформацію, оформлений у зведеному порядку і має відповідно до чинного законодавства юридичну силу.

Документ — нематеріальний об'єкт, що містить у зафіксованому вигляді інформацію, оформлений у зведеному порядку і має відповідно до чинного законодавства юридичну силу.

Документ — паперовий об'єкт, що містить у зафіксованому вигляді інформацію, оформлений у зведеному порядку і має відповідно до чинного законодавства юридичну силу.

Запитання 12

Система всебічного використання в управлінській діяльності засобів обчислювальної техніки і телекомунікацій

варіанти відповідей

  

  

   

  

варіанти відповідей

 цифровий офіс

сучасний офіс

електронний офіс

ІКТ- система

Запитання 13

параметр криптографічного алгоритму формування електронного цифрового підпису, доступний тільки підписувачу


варіанти відповідей

Відкритий ключ

Закритий ключ

Особистий ключ

Посилений ключ

Запитання 14

Електронний документ (ЕД) -...

варіанти відповідей

документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа, склад та порядок яких визначається законодавством.

документ, створений з використанням засобів комп'ютерної техніки.

документ, створений засобами текстового процесора Microsoft Word.

Запитання 15

Електронний підпис є обов'язковим реквізитом електронного документа.

варіанти відповідей

Так.

Ні.

Запитання 16

Електронний підпис (ЕП) – це ...

варіанти відповідей

спеціальний шифр зберігання документа .

цифровий сертифікат, що додається до електронного документа та паперового примірника.

дані в електронній формі, які додаються до інших електронних даних або логічно з ними пов'язані та призначені для ідентифікації підписувача цих даних.

захист документа паролем.

Запитання 17

Електронний підпис ідентифікує автора надісланого електронного документа, але не гарантує, що у процесі доставки документ не зазнав змін.

варіанти відповідей

Так.

Ні.

Запитання 18

Система електронного документообігу (СЕД) -це ...

варіанти відповідей

автоматизована система оброблення інформації, що реалізує електронний документообіг, та спряжена з іншими системами документообігу.

сукупність процесів створення, оброблення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів, які виконуються із застосуванням перевірки цілісності та у разі необхідності з підтвердженням факту одержання таких документів.

програма створення електронних документів та нормативно-правове забезпечення технології оброблення, передавання, одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів.

Запитання 19

Які є властивості електронного документа?

варіанти відповідей

Зміст, контекст, стуркутура

Зміст, стуркутура

Вступ, зміст, контекст, стуркутура

Вступ, зміст, контекст

Запитання 20

Перевірка цілісності електронного документа проводиться шляхом перевірки - ...

варіанти відповідей

Електронного цифрового підпису

Підпису

Штампу і підпису

Усної згоди

Запитання 21

Власику цифрового підпису надаються ключі - це

варіанти відповідей

Секретний і відкритий

Відкритий і прихований

Відкритий і закритий

Відкритий

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест