ОСНОВИ МЕХАНІКИ

Додано: 17 грудня 2020
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 14 разів
9 запитань
Запитання 1

Рівнодіюча всіх сил, що діє на тіло, дорівнює нулю. Рухається це тіло або знаходиться в стані спокою?варіанти відповідей

тіло знаходиться в стані спокою

тіло рухається рівномірно по колу в горизонтальній площині

тіло рухається рівномірно прямолінійно або перебуває в стані спокою

тіло рухається рівномірно прямолінійно

Запитання 2

Сила характеризується ...


варіанти відповідей

довжиною і напрямком

величиною, довжиною і точкою прикладання

товщиною і точкою прикладання

величиною, точкою прикладання і напрямком

Запитання 3

 Перший закон Ньютона - ...

варіанти відповідей

в усіх інерціальних системах відліку перебіг механічних явищ і процесів відбувається однаково за однакових початкових умов

існують такі системи відліку, в яких будь-яке тіло, на яке не діють ніякі сили, або сума сил, що діють на нього, дорівнює нулю, зберігає стан спокою або рівномірного прямолінійного руху, допоки цей стан не змінять сили, застосовані до нього

прискорення, якого набуває тіло внаслідок дії сили, прямо пропорційне цій силі та обернено пропорційне масі тіла

сили, з якими тіла діють одне на одне, напрямлені вздовж однієї прямої, рівні за модулем і протилежні за напрямом

Запитання 4

Напрямок сили завжди збігається з напрямком ...


варіанти відповідей

переміщення

швидкості

прискорення

Запитання 5

Маса характеризує....


варіанти відповідей

стан спокою або рівномірного руху тіла

час, який потрібен для зміни швидкості тіла під дією сили

взаємодію тіл

інертні та гравітаційні властивості тіла

Запитання 6

Розділ механіки,в якому вивчаються причини виникнення механічного руху - це...

варіанти відповідей

Статика

Кінематика

Динаміка

Запитання 7

Відомо, що за умови компенсації усіх сил, які діють на автомобіль, швидкість його руху зберігається. Як називається це явище?

варіанти відповідей

тертя

невагомість

тяжіння

інерція

Запитання 8

У якому з наведених випадків спостерігається явище інерції?

варіанти відповідей

Скутер рухається рівномірно на прямолінійній ділянці дороги

Яструб різко падає згори на зайця

Автобус розганяється по прямолінійній ділянці шосе

Автомобіль зупиняється після вимкнення двигуна

Парашутист рівномірно опускається на парашуті на поверхню Землі

Вантаж перебуває у стані спокою на поверхні стола

Запитання 9

Система відліку буде інерціальною, якщо її пов'язати з ...


варіанти відповідей

потягом, що прибуває на станцію

літаком, що відривається від злітної смуги

катером, що повертає праворуч/ліворуч

автомобілем, що рухається рівномірно

житловим будинком

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест