Основи теорії права

Додано: 18 жовтня 2023
Предмет: Правознавство, 10 клас
10 запитань
Запитання 1

Релігійні норми - це

варіанти відповідей

норми, відображені в Корані або інших релігійних книгах.

норми громадських організацій, які визнає держава.

норми, що склалися історично і в результаті багаторазового повторення увійшли у звичку.

норми, що склалися у людському суспільстві у звʼязку з уявленням про добро, зло, правду, справедливість.

Запитання 2

Санкціоновані правові звичаї - це

варіанти відповідей

Релігійні канони та інші релігійні звичаї, яким надається

загальнообов'язковий характер

Документи міжнародної співдружності, що із санкції держави поширюються на їх територію

Санкціоноване

державою

правило поведінки, що набуває

загальнообов'язкового значення

Судове чи адміністративне рішення з конкретної справи, що має обовʼязкове значення під час розгляду інших наступних аналогічних справ

Запитання 3

НЕ є Видом систематизації

варіанти відповідей

Кодифікація


Консолідація

Інкорпорація

Диференціація

Запитання 4

Хто є фізичною особою?

варіанти відповідей

Особа без громадянства

Іноземець

Адміністративні одиниці

Національні меншини

Запитання 5

Проступки - це

варіанти відповідей

протиправне, винне, суспільно небезпечне діяння, за яке настає юридична відповідальність.

найбільш небезпечне для суспільства правопорушення, що посягають на значущі соціальні цінності

кримінальні правопорушення.

менш

небезпечне правопорушення

Запитання 6

В правопорушення входять

варіанти відповідей

субʼєкт правопорушення;


звід законів

обʼєкт правопорушення;


субʼєктивна сторона правопорушення.


Запитання 7

Цивільно — правова - відповідальність - це


варіанти відповідей

відповідальність особи перед іншою особою або державою за невиконання або неналежне виконання зобовʼязань.


відповідальність працівника перед власником за спричинену йому шкоду в

зв'язку з

виконанням трудових обовʼязків.


відповідальність працівника перед власником або уповноваженим органом за порушення правил внутрішнього трудового розпорядку


відповідальність державного органу або посадової особи за порушення Конституції та конституційного законодавства


Запитання 8

Основна функція відповідальності…..

варіанти відповідей

Штрафна

Попереджувальна

Охоронна

Виховна

Запитання 9

Ознаками правопорушення є:

варіанти відповідей

соціально небезпечне або шкідливе діяння;


протиправне, неправомірне діяння;


винне діяння

не винне діяння

Запитання 10

відповідальність у широкому соціальному значенні - це

варіанти відповідей

це застосування до порушника або злочинця передбачених законом заходів державного примусу особистого, організаційного чи майнового

характеру.

це відповідальність за кожний негативний вчинок, яким особа зашкодила суспільству, державі, колективу.

це суспільні відносини між субʼєктом і контролюючою його поведінку інстанцією - суспільством, державою, колективом.

це характеристика суспільно корисної діяльності особи, усвідомлення нею важливості своїх дій для суспільства, прагнення виконати їх якісно, якнайефективніше і якнайшвидше.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест