«Основи термодинаміки» 1 варіант

Додано: 15 травня 2023
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 24 рази
8 запитань
Запитання 1

Вид теплопередачі, який зумовлений хаотичним рухом частинок речовини та не супроводжується перенесенням цієї речовини 

варіанти відповідей

Термодинаміка                      

 Конвекція

Випромінювання   

 Теплопровідність

Запитання 2

Формула для знаходження коефіцієнта корисної дії реального теплового двигуна

варіанти відповідей
Запитання 3

Процес під час якого робота газу дорівнює нулю. 

варіанти відповідей

Ізобарний   

Адіабатний                

Ізотермічний    

Ізохорний

Запитання 4

На рисунку подано графіки процесів плавлення двох тіл однакової маси, виготовлених з різних речовин. Що можна сказати про ці тілах? 

варіанти відповідей

Температура плавлення тіла 1 більша, ніж у тіла 2

Питома теплоємність тіла 1 більша, ніж у тіла 2

Маса тіла 2 більша, ніж у тіла 1

Питома теплота плавлення тіла 1 більша, ніж у тіла 2

Запитання 5

Чому дорівнює внутрішня енергія 5 моль одноатомного газу при температурі 27 °С? Розв’язок задачі в особисті

варіанти відповідей

1,87 кДж

18,7 кДж

187 кДж

18,7 Дж

Запитання 6

Для ізобарного нагрівання 800 моль газу на 500 К йому надали кількість теплоти 9,4 МДж. Визначте роботу газу та зміну його внутрішньої енергії. 

Розв’язок задачи в особисті

варіанти відповідей

А=3,3Дж, U=6,1 Дж

А=3,3 кДж, U=6,1кДж

А=3,3 МДж, U=6,1 МДж

А=3,3 кДж, U=6,1 Дж

Запитання 7

Яку кількість теплоти необхідно надати одному молю ідеального одноатомного газу, що знаходиться в закритому балоні при температурі 27 °С, щоб підвищити його тиск в 3 рази? Розв’язок задачи в особисті

варіанти відповідей

7,5 Дж

7,5 кДж

7,5 МДж

Запитання 8

У циліндрі двигуна внутрішнього згоряння утворюються гази з температурою 727 °С. Температура відпрацьованих газів – 100 °С. Двигун за 1 год споживає 36 кг бензину. Яку максимальну потужність може розвивати цей двигун? 

варіанти відповідей

2884,2 кВт

28,842 кВт

288,42 кВт

288,42 Вт

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест