Основи термодинаміки

Додано: 21 квітня 2023
Предмет: Фізика, 10 клас
Копія з тесту: Основи термодинаміки
Тест виконано: 208 разів
11 запитань
Запитання 1

Розділ фізики, який вивчає перетворення енергії в системах із багатьох частинок, нехтуючи при цьому механізмами теплових процесів, називається ... 

варіанти відповідей

механіка

термодинаміка

молекулярна фізика

атомна і ядерна фізика

Запитання 2

Внутрішня енергія тіла - це...

варіанти відповідей

кінетична енергія руху його молекул

потенціальна енргія взаємодії його молекул

кінетична енергія хаотичного руху і потенціальна енергія взаємодії його молекул 

робота, виконана над тілом іншим тілом

робота, передана тілу іншими тілами

Запитання 3

Способи зміни внутрішньої енергії тіла (всі можливі варіанти із запропонованих)

варіанти відповідей

Виконання роботи в ізохорному процесі

Теплообмін

Зміна тиску газу

Виконання роботи

Зміна швидкості тіла

Запитання 4

Чому дорівнює внутрішня енергія 3 моль одноатомного газу при температурі 0 °С? 

варіанти відповідей

0 Дж

10,2 кДж

102 кДж

102 Дж

Запитання 5

Закон збереження енергії, записаний для теплових процесів, називають...

варіанти відповідей

першим законом термодинаміки

другим законом термодинаміки

законом Бойля-Маріотта

законом збереження маси

Запитання 6

Перший закон термодинаміки має вигляд...

варіанти відповідей

Q=ΔU+A

Q=cmΔT

Q=Δu-A

Запитання 7

При якому процесі внутрішня енергія газу не змінюється, тому вся теплота, передана газу, йде на виконання газом роботи

Q=А ?

варіанти відповідей

ізобарному

ізотермічному

ізохорному

адіабатному

Запитання 8

Процес, який відбувається без теплообміну з навколишнім середовищем, називається..

варіанти відповідей

ізотермічний

ізобарний

ізохорний

адіабатний

Запитання 9

ККД теплового двигуна можна розрахувати за формулою...

P.S. (кор-корисне, пов-повне)

варіанти відповідей

η=Qкор ∕ A пов

η=Qпов ∕ A кор

η=Aпов ∕ Q кор

η=Aкор ∕ Q кор

Запитання 10

Тепловий двигун складається...

варіанти відповідей

з нагрівача і холодильника

з впуску, стиснення, робочого ходу і випуску

з нагрівача, робочого тіла і холодильника

із запалювання і робочого ходу

Запитання 11

Процес, який відбувається без теплообміну з навколишнім середовищем?

варіанти відповідей

ізохорний

ізотермічний

адіабатний

ізобарний

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест