Основи термодинаміки

Додано: 15 квітня 2019
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 520 разів
8 запитань
Запитання 1

При адіабатному розширенні

варіанти відповідей

робота не виконується

внутрішня енергія не змінюється

внутрішня енергія зменшується

робота дорівнює внутрішній енергії

Запитання 2

Під час якого прцесу робота газу дорівнює нулю ?

варіанти відповідей

ізохорний

ізобарний

ізотермічний

адіабатний

Запитання 3

Яку роботу виконують 10 кг газу при ізохоричному нагріванні на 100 К?

варіанти відповідей

10000 Дж

100000 Дж

0

Робота не виконується

Запитання 4

Визначити ККД машини, якщо за 1 цикл від нагрівача надходить енергія

500 Дж, холодильнику передається 400 Дж

варіанти відповідей

40 %

20 %

60 %

12 %

Запитання 5

За один цикл двигун виконує корисну роботу 300 Дж. ККД двигуна 30 %. яку кількість теплоти робоче тіло отримало від нагрівача ?

варіанти відповідей

10000 Дж

10 ДЖ

100 Дж

1000 Дж

Запитання 6

За один цикл двигун виконує корисну роботу 300 Дж. ККД двигуна 30 %. Яку кількість теплоти робоче тіло передало охолоджувачу ?

варіанти відповідей

7000 Дж

70 Дж

700 ДЖ

300 Дж

Запитання 7

Які перетворення енергії відбуваються у тепловому двигуні

варіанти відповідей

енергія, що виділяється під час згорання палива, перетворюється на механічну

енергія, що виділяється під час механічних процесів, перетворюється на внутрішню

внутрішня енергія перетворюється на механічну

механічна енергія перетворюється у внутрішню

Запитання 8

Які види теплових двигунів ви знаєте ?

варіанти відповідей

Парова машина

Двигун внутрішньго згоряння

Парова і газова турбіни

Холодильник

Насос

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест