Основні положення МКТ

Додано: 4 лютого 2020
Предмет: Фізика, 10 клас
9 запитань
Запитання 1

Кількість речовини позначається буквою

варіанти відповідей

ν

η

М

m0

Запитання 2

Маса якої молекули більша: кисню чи вуглекислого газу?

варіанти відповідей

О2

СО2

одинакові

Запитання 3

Стала Авогадро дорівнює

варіанти відповідей

6,02⋅10-25 моль

6,02⋅1023 моль-1

6,02⋅10-23 моль

6,02⋅1025 моль-1

Запитання 4

Визначте молярну масу вуглекислого газу (CO2). Відповідь дати в г/моль.

варіанти відповідей

88

64

44

32

Запитання 5

Одиниця кількості речовини:

варіанти відповідей

моль-1

моль

кг/моль

кг/моль-1

Запитання 6

Маса речовини, взятої в кількості 1 моль, називається

варіанти відповідей

сталою Авогадро

відносною атомною масою речовини

молекулярною масою речовини

молярною масою речовини

Запитання 7

Кількість речовини ν визначається за формулами:

варіанти відповідей

m0 ⋅ NA

N/NA

m0/NA

m/M

m/NA

Запитання 8

Основні положення МКТ

варіанти відповідей

Усі речовини складаються з частинок

Усі речовини складаються з атомів

Частинки речовини перебувають у впорядкованому русі

Частинки взаємодіють одна з одною

Частинки речовини перебувають у хаотичному русі

Запитання 9

Найменша неподільна частинка речовини - це

варіанти відповідей

йон

атом

молекула

ядро

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест