МКТ ідеального газу

Додано: 1 грудня 2020
Предмет: Фізика, 10 клас
Копія з тесту: Основні положення МКТ
Тест виконано: 146 разів
20 запитань
Запитання 1

В яких речовинах молекули неперервно рухаються?

варіанти відповідей

Тільки в газах

Тільки в рідинах

Тільки в твердих тілах

В газах, рідинах, твердих тілах

Запитання 2

Що відбувається з молекулами при нагріванні речовини?

варіанти відповідей

Рухаються повільніше

Рухаються швидше

Відштовхуються

Притягуються

Запитання 3

Основні положення МКТ:

варіанти відповідей

Усі речовини складаються з нерухомих молекул, що не взаємодіють між собою

Усі речовини складаються з незалежних частинок, які взаємодіють одна з одною

Тіла складаються з атомів, які хаотично рухаються і взаємодіють між собою

Усі речовини складаються з молекул, які хаотично рухаються і взаємодіють між собою

Запитання 4

Молекула - це ...

варіанти відповідей

частинка, яка складається з атомів

найменша стійка частинка речовини, яка має її основні хімічні властивості

дуже маленька неподільна частика

найбільша частинка речовини, яка є носієм його властивостей та не ділиться в процесі хімічних реакцій

Запитання 5

Дифузія - це ...

варіанти відповідей

примусове перемішування речовин

самовільне перемішування речовин

рух завислих молекул у газові

рух завислих частинок у рідині чи газові

Запитання 6

Як дифузія залежить від температури?

варіанти відповідей

Не залежить

Пришвидшується при підвищенні температури

Пришвидшується при пониженні температури

Дифузія зникає при підвищенні температури

Запитання 7

Молярна маса вуглекислого газу СО2 становить ...    

варіанти відповідей

28·10-3 кг/моль                      

32·10-3 кг/моль                                                                                 

44·10-3 кг/моль         

56·10-3 кг/моль          

Запитання 8

Як зміниться тиск газу, якщо температура зменшиться в 3 рази?

варіанти відповідей

збільшиться  в 3 рази               

збільшиться в 9 разів

зменшиться в 3 рази                                                                

зменшиться в 9 разів

Запитання 9

Скільки атомів міститься в 1 л води?

варіанти відповідей

3,3·1025             

 3,4·1026 

5,5·1025             

6,8·1025    

Запитання 10

Фізична модель газу, молекули якого приймають за матеріальні точки, що не взаємодіють одна з одною на відстані та пружно взаємодіють у моменти зіткнення - це ...

варіанти відповідей

матеріальний газ

реальний газ

ідеальний газ

осмос

Запитання 11

Агрегатний стан речовини в якому молекули займають весь наданий об'єм:

варіанти відповідей

Твердий

Рідкий

Газоподібний

Плазма

Запитання 12

За однакової температури швидкість дифузії в газі...

варіанти відповідей

...менша, ніж у рідині

...менша, ніж у твердому тілі

...більша, ніж у рідині 

...така ж, як у твердому тілі

Запитання 13

Якому значенню температури за шкалою Кельвіна відповідає значення температури 57 °С?

варіанти відповідей

57 К

257 K

330 K

400 K

Запитання 14

Які з вказаних параметрів є макроскопічними?

варіанти відповідей

Температура, середня квадратична швидкість руху молекул, маса молекули

Тиск, об'єм, середня квадратична швидкість руху молекул

Тиск, об'єм, температура

Тиск, маса молекули, густина

Запитання 15

Який вигляд має основне рівняння МКТ ідеального газу?

варіанти відповідей

p=1/3 m0nv2

Ek=m0v2/2

Ek=3/2 kT

p=nkT

Запитання 16

Абсолютну нижню межу температури, за якої рух молекул і атомів має припинитися, називать ..., вона становить ...

варіанти відповідей

відносним нулем температури, -273⁰ С

абсолютним нулем температури, -273⁰ С

абсолютною межею руху, 273⁰ С

абсолютним нулем температури, 273⁰ С

Запитання 17

Число Авогадро дорівнює ...

варіанти відповідей

6,022⋅1023

6,022⋅1022

6,022⋅1021

6,022⋅1020

Запитання 18

Чому поступово здувається навіть туго зав'язана повітряна кулька? У якому приміщенні: теплому чи холодному кулька здувається швидше?

варіанти відповідей

Відбувається дифузія. У холодному

Відбувається дифузія. У теплому

Відбувається броунівський рух. У теплому

Відбувається броунівський рух. У холодному

Запитання 19

Якщо змішати 1л води і 1л спирту, то загальний об'єм буде трохи меншим, ніж 2л. Цей дослід підтверджує, що ...

варіанти відповідей

частинки взаємодіють між собою

частинки безперервно рухаються

між частинками є проміжки

спирт з водою випарувались

Запитання 20

Фізична величина, яка характеризує стан теплової рівноваги макроскопічної системи, - це...

варіанти відповідей

об'єм

тиск

температура

концентрація

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест