Основні положення молекулярно-кінетичної теорії

Додано: 17 березня 2020
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 255 разів
10 запитань
Запитання 1

Визначте молярну масу вуглекислого газу СО2.    

варіанти відповідей

28·10-3 кг/моль                      

32·10-3 кг/моль                                                                                 

44·10-3 кг/моль         

56·10-3 кг/моль          

Запитання 2

Як зміниться тиск газу, якщо температура зменшиться в 3 рази?

варіанти відповідей

збільшиться  в 3 рази                      


збільшиться в   9 разів  


зменшиться   в 3 рази                                                                    


зменшиться в 9 разів


Запитання 3

Яка кількість речовини міститься в 2,7 кг алюмінію?     

варіанти відповідей

200 моль            


100 моль

50 моль

10 моль

Запитання 4

Скільки атомів міститься в 1 л води?

варіанти відповідей

3,3·1025             

 3,4·1026 

5,5·1025             

6,8·1025    

Запитання 5

Установіть відповідність між назвою закону Бойля-Маріотта та назвою ізопроцесу

варіанти відповідей

Ізохорний  

ідеальний

Ізобарний   

Ізотермічний  

Запитання 6

Установіть відповідність між назвою закону Гей-Люссака та назвою ізопроцесу.

                                          

                                                       

варіанти відповідей

Ізобарний  

Ізотермічний    

ідеальний

ізохорний

Запитання 7

Установіть відповідність між назвою закону Шарля та назвою ізопроцесу.

варіанти відповідей

ізобарний

ізохорний

ізотермічний

ідеальний

Запитання 8

Чому дорівнює значення сталої Больцмана?


варіанти відповідей

1,83*1023 Дж/К 

1,38*10-23 Дж/кг  

1,38*10-23 Дж/К 

1,38*1023 Дж/К 

Запитання 9

Знайти невірну формулу:


варіанти відповідей

R = k Na 

р =ν RT/(MV)  

p = 3 n E / 2

p = n k T 

Запитання 10

Газовий балон має об'єм 0,4 м3. У балоні знаходиться азот під тиском 105 Па при температурі 27 °С. Яку масу газу підкачали, якщо тиск збільшився

до 2·105 Па  при сталій температурі?

варіанти відповідей

225 г

450 г

900 г

1,35 кг

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест