Отримання та застосування радіонуклідів. Методи реєстрації йонізуючого випромінювання.Ланцюгова ядерна реакція поділу ядер урану. Термоядерні реакції

Тест виконано: 110 разів
20 запитань
Запитання 1

Спочатку для ядерних реакцій використовували ..., тому що ці частинки ... .

варіанти відповідей

електрони; мають велику швидкість і можуть наблизитися до ядра настільки, що почнуть діяти сили притягання

нейтрони; вони не мають заряду і можуть наблизитися до ядра 

α-­частинки; мають велику швидкість і можуть наблизитися до ядра де діють ядерні сили

протони; вони мають заряд удвічі менший

Запитання 2

Для розщеплення ядра атома Літію (₃⁷Li), його опромінюють ... .

варіанти відповідей

 нейтронами 

 α-­частинками

протонами

електронами

Запитання 3

Дозиметр використовується ... .

варіанти відповідей

для реєстрації та визначення потужності йонізуючого випромінювання 

для вимірювання дози йонізуючого випромінювання 

Запитання 4

До добрива додають радіоактивний ізотоп, а потім досліджують як рослини його засвоюють − це використання ізотопу як ... .

варіанти відповідей

індикатора

джерела γ-випромінювання

джерела ядерної енергії

Запитання 5

Дозиметр це − ..., який фіксує ... .

варіанти відповідей

трековий детектор; імпульс струму                    

імпульсний детектор; імпульс струму

імпульсний детектор; «згустки» газового розряду

трековий детектор; «згустки» газового розряду                   

Запитання 6

Частинки, які входять до складу ядра, називаються ... .

варіанти відповідей

ізотопами

нуклонами

нуклідами

ізомерами

Запитання 7

Ізотопи відрізняються один від одного кількістю ... .

варіанти відповідей

протонів

електронів

нейтронів

протонів і нейтронів

Запитання 8

Порядковий номер елемента в результаті випромінювання γ-кванта ядром дорівнює ... .

варіанти відповідей

Z - 1

Z + 1

Z - 2

Z + 2

Z

Запитання 9

У ... р. було виявлено, що ядро урану, поглинаючи ..., може ділитися на два осколки; у 1939 р. ... звернув увагу, що нейтрон спричинює цю реакцію, і нейтрони ж утворюються в результаті цієї реакції

варіанти відповідей

1938, нейтрон, Е.Резерфорд

1936, нейтрон, Е.Фермі

1938, нейтрон, Е.Фермі

1938, протон, Е.Фермі

Запитання 10

Ядро Урану-238, захоплюючи нейтрон, утворює трансуранові елементи: ... і ...

варіанти відповідей

Нептуній, Плутоній

Нептуній, Полоній

Полоній, Плутоній

Нептуній, Радій

Запитання 11

Може бути і інший варіант: ядро Урану-235 при захопленні нейтрона розщеплюється на ... осколки і при цьому утворюються 2-3 ... і величезна кількість ...

варіанти відповідей

два, нейтрони, світла

два, нейтрони, енергії

три, нейтрони, електронів

два, протони, енергії

Запитання 12

... ядерна реакція поділу може відбуватися в ... зразку тому, що частинки, які спричиняють цю реакцію (...), є продуктом цієї реакції (тобто ядро ділиться, захоплюючи нейтрон, і при поділі ядра звільняються 2-3 нейтрони)

варіанти відповідей

Спіральна, урановому, нейтрони

Ланцюгова, радієвому, нейтрони

Ланцюгова, урановому, протони

Ланцюгова, урановому, нейтрони

Запитання 13

Якщо кількість ... під час реакції збільшується, то кількість актів поділу зростає лавиноподібно (в бомбах) - настає ...; якщо кількість нейтронів під час реакції підтримується на одному рівні (в реакторах ) - буде ... ланцюгова реакція поділу

варіанти відповідей

нейтронів, ядерний вибух, некерована

нейтронів, молекулярний вибух, керована

нейтронів, ядерний вибух, керована

протонів, ядерний вибух, керована

Запитання 14

Ланцюгова ядерна реакція супроводжується ... величезної кількості енергії: під час поділу одного ядра ... вивільняється близько ... МеВ енергії

варіанти відповідей

виділенням,Урану-235, 200

поглинанням,Урану-235, 200

виділенням,Урану-239, 200

виділенням,Урану-235, 300

Запитання 15

Нейтрони (по причині відсутності в них ...) вільно проникають в атомні ядра і спричиняють їх перетворення; щоб ланцюгова ядерна реакція відбувалася, треба збагачувати природний уран ізотопом ... (ділиться швидкими і повільними нейтронами) і (або) ... нейтрони

варіанти відповідей

маси, Уран-235, сповільнювати

заряду, Уран-235, сповільнювати

заряду, Уран-239, сповільнювати

заряду, Уран-235, прискорювати

Запитання 16

Пристрій, призначений для здійснення ... ядерної ланцюгової реакції поділу, яка завжди супроводжується ... енергії - це ...

варіанти відповідей

керованої, виділенням, ядерний реактор

некерованої, виділенням, ядерний реактор

керованої, поглинанням, ядерний реактор

керованої, виділенням, ядерний генератор

Запитання 17

Ядерний реактор має будову:

варіанти відповідей

ТВЕЛи з ядерним пальним, регулювальні стрижні, корпус реактора, біологічний захист

ТВЕЛи з ядерним пальним, теплоносій, сповільнювач нейтронів, корпус реактора, біологічний захист

ТВЕЛи з ядерним пальним, теплоносій, сповільнювач нейтронів, регулювальні стрижні, корпус реактора, біологічний захист

регулювальні стрижні, корпус реактора, біологічний захист

Запитання 18

Термоядерним синтезом називають реакції ...легких ядер у важчі ядра, які відбуваться при дуже ... температурах (понад 107⁰С) і супроводжуються ... енергії

варіанти відповідей

злиття, низьких, виділенням

поділу, високих, виділенням

злиття, високих, поглинанням

злиття, високих, виділенням

Запитання 19

Під час термоядерних реакцій зливаються два ... заряджені ядра; щоб це відбулося, треба подолати їхнє електричне ..., тому потрібні високі температури (... кінетичні енергії)

варіанти відповідей

негативно, відштовхування, великі

позитивно, відштовхування, великі

позитивно, притягання, великі

позитивно, відштовхування, незначніі

Запитання 20

Термоядерні реакції супроводжуються ... величезної кількості енергії; такі реакції відбуваються в надрах ..., а фізики мріють використовувати термоядерні реакції для виробництва ...

варіанти відповідей

виділенням, зір, електроенергії

виділенням, планет, електроенергії

поглинанням, зір, електроенергії

виділенням, зір, чистих матеріалів

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест