Отримання та застосування радіонуклідів. Методи реєстрації йонізуючого випромінювання.

Тест виконано: 215 разів
24 запитання
Запитання 1

Взаємодія ядер або елементарних частинок із ядром, яка відбувається з утворенням частинок, відмінних від вихідних − це ... .

варіанти відповідей

ядерна реакція

ядерна взаємодія

протонно-нейтронна взаємодія

Запитання 2

Спочатку для ядерних реакцій використовували ..., тому що ці частинки ... .

варіанти відповідей

електрони; мають велику швидкість і можуть наблизитися до ядра настільки, що почнуть діяти сили притягання

нейтрони; вони не мають заряду і можуть наблизитися до ядра 

α-­частинки; мають велику швидкість і можуть наблизитися до ядра де діють ядерні сили

протони; вони мають заряд удвічі менший

Запитання 3

Ізотоп Кобальту (₂₇⁶⁰Co) використовують як радіоактивний «аплікатори» - це використання ізотопу як ... .

варіанти відповідей

джерела ядерної енергії

джерела γ-випромінювання

індикатору

Запитання 4

Визначте у якій спосіб у камері Вільсона отримують пересичену пару.

варіанти відповідей

Пару швидко нагрівають

Пару опромінюють ультрафіолетовими променями

Об’єм пари швидко збільшують        

Об’єм пари швидко зменшують

Запитання 5

На малюнку схема ... .

варіанти відповідей

сцинтиляційного лічильника

камери Вільсона

бульбашкової камери

дозиметра

Запитання 6

Для розщеплення ядра атома Літію (₃⁷Li), його опромінюють ... .

варіанти відповідей

 нейтронами 

 α-­частинками

протонами

електронами

Запитання 7

Дозиметр використовується ... .

варіанти відповідей

для реєстрації та визначення потужності йонізуючого випромінювання 

для вимірювання дози йонізуючого випромінювання 

Запитання 8

До добрива додають радіоактивний ізотоп, а потім досліджують як рослини його засвоюють − це використання ізотопу як ... .

варіанти відповідей

індикатора

джерела γ-випромінювання

джерела ядерної енергії

Запитання 9

Дозиметр це − ..., який фіксує ... .

варіанти відповідей

трековий детектор; імпульс струму                    

імпульсний детектор; імпульс струму

імпульсний детектор; «згустки» газового розряду

трековий детектор; «згустки» газового розряду                   

Запитання 10

«Згустки» газового розряду, що виникають в йонізаційних камерах уздовж траєкторії руху частинки − це ... .

варіанти відповідей

сцинтиляції

треки

стримери

Запитання 11

Загальний принцип реєстрації йонізуючого випромінювання – це реєстрація ... .

варіанти відповідей

частинок, з яких утворено це випромінювання

ядерних реакцій, що відбуваються під час цього випромінювання

дії, яку чинить це випромінювання

Запитання 12

Для реєстрації та визначення потужності йонізуючого випромінювання використовують: ... . Оберіть усі вірні відповіді.


варіанти відповідей

шари фотоемульсій

сцинтиляційні лічильники

бульбашкові камери

камери Вільсона

йонізаційні камери

дозиметри

Запитання 13

У 1952 році американський учений Глазер (Глейзер) створив трековий прилад для реєстрації заряджених частинок, ... .

варіанти відповідей

який працює у сфері самостійного розряду

в якому частинки рухаються в перегрітій рідині і при цьому утворюються бульбашки пари

дія якого основана на конденсації перенасиченої пари на іонах з утворенням крапель води

в якому фотографуються заряджені частинки, що взаємодіяли з фотоемульсією

Запитання 14

Камера Вільсона ... . Виберіть усі правильні відповіді.

варіанти відповідей

працює на ударній іонізації

− трековий прилад

заснована на конденсації перенасиченої пари на іонах з утворенням крапельок води

дозволяє тільки спостерігати треки частинок

Запитання 15

Перевага бульбашкової камери над камерою Вільсона: ... . Виберіть усі правильні відповіді.

варіанти відповідей

є найбільш дешевим методом реєстрації частинок і випромінювань

зумовлена більшою густиною робочої речовини

дозволяє спостерігати серію послідовних перетворень частинки

обчислює кількість частинок того чи іншого типу

Запитання 16

Лічильник Гейгера ... . Виберіть усі правильні відповіді.

варіанти відповідей

− трековий прилад

− один із найважливіших приладів для автоматичної лічби частинок

дозволяє спостерігати серію послідовних перетворень частинки

застосовується в основному для реєстрації електронів і γ-квантів

дозволяє фотографувати треки частинок

Запитання 17

Перший детектор елементарних частинок − ... .

варіанти відповідей

газорозрядний лічильник

спінтарископ Крукса

туманна камера

бульбашкова камера

Запитання 18

Нейтрон відкрив ... .

варіанти відповідей

П.Л.Капіца

А.Беккерель

Е.Резерфорд

Д.Чедвік

Запитання 19

Частинки, які входять до складу ядра, називаються ... .

варіанти відповідей

ізотопами

нуклонами

нуклідами

ізомерами

Запитання 20

Ізотопи відрізняються один від одного кількістю ... .

варіанти відповідей

протонів

електронів

нейтронів

протонів і нейтронів

Запитання 21

Протон відкрив ... .

варіанти відповідей

П.Л.Капіца

А.Беккерель

Д.Чедвік

Е.Резерфорд

М.Склодовська

Запитання 22

Відбувся β-розпад ізотопу Гідрогену ₁³Н. Тобто ... .

варіанти відповідей

утворилося ядро з масовим числом 2

утворилося ядро з атомним номером 3

заряд ядра зменшився

утворилося ядро ₂³Не

Запитання 23

Порядковий номер елемента в результаті випромінювання γ-кванта ядром дорівнює ... .

варіанти відповідей

Z - 1

Z + 1

Z - 2

Z + 2

Z

Запитання 24

Щоб зробити швидкими протони, запропонували створити ... заряджених частинок; перша ядерна реакція на швидких протонах була здійснена в лабораторії ... в ... році.

Li + He → ₁₅³⁰P + He

варіанти відповідей

сповільнювачі; Е.Резерфорда; 1936

прискорювачі; Е.Фермі; 1934

прискорювачі; Е.Резерфорда; 1935

прискорювачі; Е.Резерфорда; 1932

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест