Паралельність площин і прямих у просторі

Додано: 13 листопада 2020
Предмет: Геометрія, 10 клас
24 запитання
Запитання 1

В якому запису немає помилок?

варіанти відповідей

А ∉ α; C ∈ α; b ⊂ α

А ∉ α; C ∈ α; b ∈ α

А ∉ α; C ⊂ b; b ⊂ α

Запитання 2

Укажіть правильний запис

варіанти відповідей

АВ ⊂ α = В

АВ ⋂ α = В

АВ ∈ α

Запитання 3

Укажіть мимобіжні прямі

варіанти відповідей

АВ і С1D1

АВ і СС1

АВ і BС

Запитання 4

Прямі КЕ і ВС перетинаются?

варіанти відповідей

так

ні, вони мимобіжні

не можу сказати

Запитання 5

Укажіть пряму, яка паралельна площині ( А1 В1 С1 )

варіанти відповідей

АВ

АА1

А1В1

Запитання 6

Як читати запис: α ∩ β = с ?

варіанти відповідей

с - пряма перетину площин α і β

пряма с перетинає площини α та β

площина α перетинає площину β у точці С

Запитання 7

Продовжити РС ∩ ( АВР) =

варіанти відповідей

С

Р

А

Запитання 8

αβ. Яким є взаємне розміщення прямих а і b?

варіанти відповідей

a ‖ b

a ⊥ b

a ∩ b

Запитання 9

Яка площина паралельна грані А1 B1 C1 D1 ?

варіанти відповідей

AA1 B1

ABC

CC1 D1D

Запитання 10

Виберіть правильні твердження:

варіанти відповідей

Яка б не була площина існують точки, що належать цій площині, і точки, які не належатьїй

Через будь-які три точки можна провести площину, і до того ж тільки одну

Якщо хоча б одна точка прямої лежить на площині, то вся пряма належить цій площині

Якщо дві різні площини мають спільну точку ,то вони перетинаються по прямій ,що проходить через цю точку

Запитання 11

Якщо одна пряма лежить у даній площині, а друга пряма перетинає площину в точці, яка належить першій прямій то ці прямі...

варіанти відповідей

Паралельні

Мимобіжні

Перпендикулярні

Суміжні

Запитання 12

Яка б не була пряма, існують точки, які:

варіанти відповідей

належать лише цій прямій

належать і не належать їй

лежать в одній півплощині відносно неї

належать іншій прямій

Запитання 13

Через пряму і точку, що не лежить на даній прямій, можна провести:

варіанти відповідей

 єдину площину

пряму, що не перетинає даної, і лише одну

не більш, як одну пряму, паралельну даній

дві прямі, що перетинають дану

Запитання 14

Якщо дві точки прямої належать площині, то:

варіанти відповідей

пряма й площина перетинаються

і вся пряма належить цій площині

пряма й площина паралельні

пряма й площина не перетинаються

Запитання 15

Які ребра паралельні до AD?

варіанти відповідей

A¹D¹

D¹C¹

B¹C¹

AB

Запитання 16

Які прямі в просторі не будуть мати спільних точок?

варіанти відповідей

Паралельні

Мимобіжні

Перпендикулярні

Суміжні

Запитання 17

Виберіть основні фігури стереометрії:

варіанти відповідей

точка

пряма

відрізок

промінь

площина

Запитання 18

Які ребра куба є мимобіжними до В¹В?

варіанти відповідей

АD

DC

AB

D¹D

B¹C¹

Запитання 19

Дано зображення куба ABCDA1B1C1D1. Яка з вказаних точок належать площині АВС

варіанти відповідей

А1       

B1    

D       

D1

Запитання 20

Дано зображення тетраедра SABC . Яке взаємне розміщення прямих АB і SВ?

варіанти відповідей

Перетинаються;

паралельні; 

мимобіжні;

визначити неможливо

Запитання 21

Точки А і В лежать у площині α , а точка С — поза нею. Які з наведених тверджень правильні?

варіанти відповідей

Пряма АВ перетинає площину α; 

 пряма АВ  належить площині α;

пряма ВС  перетинає площину α;      

прямі СВ і АС перетинаються.

пряма ВС  належить площині α;  

точка С належить прямій АВ

Запитання 22

Виберіть варіанти однозначного задання площини

варіанти відповідей

три точки, які не лежать на одній прямій

дві прямі, що перетинаються

пряма і точка, яка не належить даній прямій

чотири точки

дві паралельні прямі

пряма і точка, яка належить даній прямій

Запитання 23

Чи можуть дві площини мати тільки одну спільну точку?

варіанти відповідей

так, завжди

ні, ніколи

так, при певних умовах

встановити неможливо

Запитання 24

Точка М лежить поза площиною трикутника АВС. Яке взаємне розташування прямих АВ і МС?

варіанти відповідей

перетинаються

паралельні

мимобіжні

встановити неможливо

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест