Паралельність площин. Властивості паралельних площин

Додано: 10 жовтня 2023
Предмет: Геометрія, 10 клас
19 запитань
Запитання 1

α ‖ β. Яким є взаємне розміщення прямих а і b?

варіанти відповідей

паралельні

мимобіжні

перетинаються

співпадають

Запитання 2

Яка площина паралельна грані А1 B1 C1 D1 ?

варіанти відповідей

AA1 B1 

ABC

CC1 D1D

ВВ1С1С

Запитання 3

Скільки площин, паралельних заданій площині, можна провести через подану точку простору, яка не лежить в заданій площині?

варіанти відповідей

Одну

Безліч

Жодної

Дві

Запитання 4

Якщо лінії перетину площин α і β площиною φ паралельні, то пло­щини α і β...

варіанти відповідей

паралельні

перетина­ються 

можуть бути паралель­ними або перетинатися

паралельні чи збігаються

Запитання 5

У піраміді SABC точки K, M, N - середини сторін SA, SB i SC відповідно. Яке взаємне розміщення площин KMN i ABC?

варіанти відповідей

  Перетинаються 

Неможливо визначити

Паралельні

Співпадають

Запитання 6

Площини α та β паралельні. Паралельні прямі a і b перетинають ці площини у точках А1, А2, В1, В2 відповідно. А1А2=7 см. Чому дорівнює В1В2?

варіанти відповідей

  3,5 см

14 см

7 см

неможливо визначити

Запитання 7

Якщо дві суміжні сторони паралелограма паралельні площині α, то площина паралелограма і площина α ....

варіанти відповідей

збігаються або паралельні 

паралельні або перетинаються

перетинаються

паралельні

Запитання 8

Якщо діагоналі трапеції паралельні площині α, то основи трапеції ....

варіанти відповідей

  перетинають площину α 

паралельні площині α

лежать у площині α

можуть перетинати площину α, а можуть бути паралельними цій площині

Запитання 9

Одна основа AD трапеції ABCD лежить у площині α . Через точку М - середину АВ, проведено площину β, паралельну площині α, що перетинає CD у точці N. Прямі MN і BC....

варіанти відповідей

мимобіжні

збігаються

перетинаються

паралельні

Запитання 10

Дві площини, які не мають спільних точок, …

варіанти відповідей

Перетинаються 

Мимобіжні 

Паралельні 

Зігаються

Запитання 11

Дві сторони трикутника паралельні деякій площині. Тоді третя сторона трикутника ...

варіанти відповідей

Перетинає площину  

Лежить в площині

Паралельна площині

Неможливо визначити

Запитання 12

Пряма а паралельна площині α. Скільки площин, паралельних площині α, можна провести через пряму а?


варіанти відповідей

одну

 дві

жодної

 безліч

Запитання 13

Яке з наведених тверджень НЕправильне?

варіанти відповідей

Дві площини паралельні, якщо дві прямі, що перетинаються, однієї площини відповідно паралельні двом прямим, що перетинаються, другої площини

 через будь-яку точку поза заданою площиною можна провести площину, паралельну заданій, і до того ж тільки одну

якщо пряма перетинає одну з двох площин, що перетинаються, то вона обов'язково перетинає і другу площину

дві площини, паралельні третій площині, паралельні між собою

Запитання 14

Площини α і β паралельні. Пряма а перетинає площину α. Як розташована пряма а відносно площини β?

варіанти відповідей

паралельна площині

лежить у площині

перетинає площину

визначити неможливо

Запитання 15

Якщо дві паралельні площини, перетнути третьою, то прямі перетину

варіанти відповідей

перпендикулярні

мимобіжні

паралельні

збігаються

Запитання 16

Площини α і β паралельні між собою. Пряма а лежить у площині α . Яке взаємне розміщення прямої а і площини β

варіанти відповідей

 паралельні

перпендикулярні

 мимобіжні

перетинаються

Запитання 17

Вкажіть площину, яка паралельна площині ABCD

варіанти відповідей

A1B1C1D1

 AA1B1B

BB1C1C

 AA1D1D

Запитання 18

Вкажіть площину, яка паралельна площині DD1C1C

варіанти відповідей

AA1D1D

A1B1C1D1

BB1C1C

AA1B1B

Запитання 19

Вкажіть площину, яка паралельна площині BB1C1C

варіанти відповідей

A1B1C1D1

DD1C1C

AA1D1D

AA1B1B

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест