паралельність прямих

Додано: 14 травня
Предмет: Геометрія, 7 клас
Копія з тесту: паралельність прямих
Тест виконано: 58 разів
67 запитань
Запитання 1

Кут, суміжний з тупим кутом, – …

варіанти відповідей

гострий

прямий

тупий

розгорнутий

Запитання 2

Як називаються кути 4 і 5?


варіанти відповідей

внутрішні різносторонні

внутрішні односторонні

відповідні

немає правильної відповіді

Запитання 3

Пряма a || b. Знайдіть кут 3, якщо кут 5 + 3 = 110°.

варіанти відповідей

550

1250

1100

немає правильної відповіді

Запитання 4

Сума двох кутів, що утворилися при перетині двох прямих, дорівнює 60о. Знайти ці кути.

варіанти відповідей

10о і 50о

30о і 30о

20о і 40о

Запитання 5

Відрізок, що з'єднує вершину трикутника з серединою протилежної сторони називається ...

варіанти відповідей

висота

медіана

бісектриса

Запитання 6

Пряма АВ - дотична до кола з центром у точці О, С - точка дотику. Чому дорівнює кут АСО?


варіанти відповідей

30°.

45°.

60°.

90°.

Запитання 7

Один з катетів прямокутного трикутника дорівнює 8 см, а кут, що лежить проти нього дорівнює 300. Знайдіть гіпотинузу трикутника.

варіанти відповідей

4 см

8 см

16 см

6 см

Запитання 8

Як називається сторона трикутника, що не дорівнює двом іншим сторонам?

варіанти відповідей

бічна сторона

основа

катет

гіпотенуза

Запитання 9

Периметр рівностороннього трикутника доріівнює 18. Чому дорівнює сторона трикутника?

варіанти відповідей

3

6

9

18

Запитання 10

У рівнобедреному трикутнику ACD, AD-основа,

СМ - бісектриса. Знайдіть АМ, якщо AD=10см

варіанти відповідей

5см

10см

20см

15см

Запитання 11

Периметр рівнобедреного трикутника дорівнює 17 см, а його основа - 5 см. Знайдіть бічну сторону трикутника.

варіанти відповідей

12 см

10 см

8 см

6 см

Запитання 12

Трикутник МNK - рівнобедрений з основою МN. Вказати правильну рівність:

варіанти відповідей

МK = MN

 ∠M=∠N

 MK = 2 KN

∠M=∠K

 правильної відповіді немає

Запитання 13

Який трикутник називають рівнобедреним?

варіанти відповідей

Трикутник називають рівнобедреним, якщо в нього усі сторони різні.

Трикутник називають рівнобедреним, якщо в нього усі сторони рівні

Трикутник називають рівнобедреним, якщо в нього дві сторони рівні

Трикутник називають рівнобедреним, якщо в нього всі кути рівні

Інша відповідь

Запитання 14

Виберіть трикутник, у якому проведено медіану

варіанти відповідей
Запитання 15

Виберіть трикутник, у якому проведено висоту

варіанти відповідей
Запитання 16

Вкажіть невірні твердження. Якщо трикутник рівнобедрений, тоді:

варіанти відповідей

 він є рівносторонннім

кути при основі трикутника рівні

будь-яка його медіана є бісектрисою і висотою


він може бути прямокутним

Запитання 17

Чому дорівнює радіус кола, якщо діаметр дорівнює 54 см ?

варіанти відповідей

54 см

27 см

37 см

17 см

Інша відповідь

Запитання 18

З однієї точки до кола проведені дві дотичні. Відрізок однієї з дотичних дорівнює 6 см. Знайдіть відрізок другої дотичної.


варіанти відповідей

3,5 см

30 мм

12 см

6 см

Запитання 19

Діаметр кола дорівнює 14 см. Як розміщені пряма а і коло, якщо відстань від центра кола до прямої дорівнює 8 см?


варіанти відповідей

пряма перетинає коло у двох точках

 пряма є дотичною до кола

пряма не має з колом спільних точок

неможливо визначити

Запитання 20

Коло, яке проходить через усі вершини трикутника, називається …


варіанти відповідей

вписаним в трикутник

описаним навколо трикутника

інша відповідь

Запитання 21

Центром кола, описаного навколо трикутника, є точки перетину …


варіанти відповідей

висот трикутника

 бісектрис трикутника

серединних перпендикулярів

медіан трикутника

Запитання 22

Центром кола, вписаного в трикутник, є точки перетину …

варіанти відповідей

висот трикутника

 бісектрис трикутника

серединних перпендикулярів

медіан трикутника

Запитання 23

Коло, яке дотикається до всіх сторін трикутника, називається …


варіанти відповідей

вписаним в трикутник

описаним навколо трикутника

інша відповідь

Запитання 24

Що є геометричним місцем точок, рівновіддалених від сторін нерозгорнутого кута АОВ?


варіанти відповідей

Медіана трикутника АОВ, проведена до сторони АВ

Бісектриса кута АОВ

Коло, описане навколо трикутника АОВ

 Коло з центром у точці О

Запитання 25

Відрізок, який сполучає дві точки кола, називається...


варіанти відповідей

радіус


  бісектриса

 діаметр

хорда

Запитання 26

Пряма, яка має з колом тільки одну спільну точку, називається...


варіанти відповідей

 діаметром

 радіусом

дотичною

січною

Запитання 27

Геометричним місцем точок, рівновіддалених від даної точки, є:


варіанти відповідей

Квадрат

  Коло

 Круг

 Бісектриса кута

Серединний перпендикуляр

Паралельні прямі

Запитання 28

Геометричним місцем точок, рівновіддалених від кінців відрізка, є...

варіанти відповідей

Пряма

  Коло

 Круг

Серединний перпендикуляр

Паралельні прямі

Запитання 29

Як називають відрізок, що сполучає дві точки кола і проходить через його центр?


варіанти відповідей

Радіус.

Хорда.

Діаметр.

Дотична.

Запитання 30

На якому з малюнків зображено коло, описане навколо трикутника?

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 31

На заданому малюнку назвіть хорди кола


варіанти відповідей

 АВ

ВС

 DM

CD

Запитання 32

На якому з малюнків зображено коло, вписане в трикутник?

варіанти відповідей

1

2

3

Запитання 33

Скільки спільних точок мають 2 прямі, що перетинаються?

варіанти відповідей

1

2

0

нескінченно багато

Запитання 34

Три точки А,В і С лежать на одній прямій. Відомо, що АВ=13,5 см, АС = 10,7 см, ВС = 2,8 см. Яка з трьох точок лежить між двома іншими?

варіанти відповідей

А лежить між В і С

В лежить між А і С

С лежить між А і В

Запитання 35

Промінь КО проходить між сторонами кута МКР. Обчисліть ∠МКР, якщо ∠МКО = 300,∠РКО = 900.

варіанти відповідей

600

1500

1200

300

Запитання 36

На відрізку AB, довжиною 36 см позначено точку K. Знайти довжину відрізків AK і BK, якщо AK більший від BK на 4 см.

варіанти відповідей

28 см і 8 см

20 см і 16 см

22 см і 18 см

Запитання 37

Один із кутів, що утворюється при перетині двох прямих, дорівнює 140⁰. Чому дорівнюють решта кутів?

варіанти відповідей

140⁰, 40⁰, 40⁰

140⁰, 140⁰, 40⁰

180⁰, 40⁰, 140⁰

140⁰, 40⁰,180⁰

40⁰, 40⁰, 40⁰

визначити неможливо

140⁰, 140⁰, 140⁰

Запитання 38

Знайдіть довжину відрізка АВ, якщо точка С - його середина і СВ = 4 см.

варіанти відповідей

2 см

4 см

8 см

6 см

1 см

визначити неможливо

Запитання 39

Сума кутів трикутника дорівнює:

варіанти відповідей

900

3600

2100

1800

Запитання 40

Знайти кут А

варіанти відповідей

300

500

600

900

Запитання 41

У трикутнику два кути дорівнюють 400 і 600. Яка градусна міра третього кута?

варіанти відповідей

600

800

500

1800

Запитання 42

Трикутник не може мати два

варіанти відповідей

тупих кути

прямих кути

гострих кути

Запитання 43

За якою ознакою трикутники рівні?

варіанти відповідей

1 ознака

2 ознака

3 ознака

трикутники не рівні

Запитання 44

За якою ознакою трикутники рівні?

варіанти відповідей

1 ознака

2 ознака

3 ознака

трикутники не рівні

Запитання 45

За якою ознакою трикутники рівні?

варіанти відповідей

1 ознака

2 ознака

3 ознака

трикутники не рівні

Запитання 46

центр, описаного навколо прямокутного трикутника, кола розміщується

варіанти відповідей

на середині його гіпотенузи

на одному з катетів

поза межами даного трикутника

Запитання 47

у якого з трикутників центр описаного кола знаходиться поза його межами

варіанти відповідей

тупокутній

прямокутний

гострокутній

всі варіанти вірні

Запитання 48

де лежить центр кола , описаного навколо трикутника

варіанти відповідей

на перетині серединних перпендикулярів

на перетині бісектрис

на перетині медіан

всі відповіді вірні

Запитання 49

де знаходиться центр кола, вписаного у трикутник

варіанти відповідей

на перетині бісектрис

на перетині висот

на перетині серединних перпендикулярів

на перетині медіан

Запитання 50

Закінчіть речення: "Дві прямі на площині називаються паралельними, якщо..."

варіанти відповідей

Вони не перетинаються

Якщо вони не перпендикулярні

Якщо вони перетинаються під гострим кутом

Якщо вони паралельні

Запитання 51

Як називають кути 1 і 2 на рисунку?

варіанти відповідей

односторонні

сусідні

суміжні

вертикальні

Запитання 52

Пряма c перетинає дві паралельні прямі a і b. Зазнач, які з кутів дорівнюють куту 2

варіанти відповідей

∠ 4

∠ 7

∠ 6

∠ 8

Запитання 53

Дані паралельні прямі і січна утворюють кути. Знайди кути, які разом з кутом 5 складають 1800.

Це ∠5 і кут...

варіанти відповідей

8

1

6

2

Запитання 54

Відомо, що дві паралельні прямі перетинає третя.

Якщо ∠4 = 1320, то ∠8 =...

варіанти відповідей

660

1800

580

1320

Запитання 55

Яким символом позначають паралельність прямих?

варіанти відповідей

∦

Запитання 56

Як називаються кути 1 і 2 на малюнку

варіанти відповідей

Внутрішні різносторонні кути

Внутрішні односторонні кути

Вертикальні кути

Суміжні кути

Запитання 57

Як називаються кути 1 і 2 на малюнку

варіанти відповідей

Внутрішні односторонні кути

Внутрішні різносторонні кути

Відповідні кути

Вертикальні кути

Запитання 58

Як називаються кути 1 і 2 на малюнку

варіанти відповідей

Вертикальні кути

Відповідні кути

Внутрішні різносторонні кути

Внутрішні односторонні кути

Запитання 59

Пряма c перетинає дві паралельні прямі a і b. Зазнач, які з кутів дорівнюють куту 2

варіанти відповідей

кут 4

кут 7

кут 6

кут 8

Запитання 60

На якому рисинку прямі паралельні?

варіанти відповідей
Запитання 61

Як називаються кути 1 і 4?

варіанти відповідей

вертикальні

суміжні

внутрішні односторонні

відповідні

Запитання 62

Сума яких кутів дорівнює 180° якщо прямі а і b паралельні?

варіанти відповідей

∠1+∠4

∠3+∠2

∠3+∠4

∠7+∠2

∠8+∠3

∠4+∠6

Запитання 63

Визначте, якими є кути 4 і 8.

варіанти відповідей

суміжні

відповідні

вертикальні

внутрішні

Запитання 64

Визначте, якими є кути 3 і 6.

варіанти відповідей

суміжні

внутрішні різносторонні

внутрішні односторонні

відповідні

Запитання 65

Як називаються кути 1 і 2 на малюнку

варіанти відповідей

Внутрішні різносторонні кути

Внутрішні односторонні кути

Вертикальні кути

Суміжні кути

Запитання 66

Як називаються кути 1 і 2 на малюнку

варіанти відповідей

Внутрішні односторонні кути

Внутрішні різносторонні кути

Відповідні кути

Вертикальні кути

Запитання 67

Скільки кутів утворюється при перетині двох прямих січною

варіанти відповідей

4

6

8

12

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест