Паралельність прямої та площини

Додано: 3 лютого 2022
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 233 рази
10 запитань
Запитання 1

Дано тетраедр. Точки F, K, L - середини ребер. Яка з площин паралельна прямій FK?

варіанти відповідей

ADC

CDB

FDB

ABC

Запитання 2

Паралелограм ABCD і трапеція ADMN не лежать в одній площині. Як розміщені MN і площина АВС?

варіанти відповідей

визначити неможливо

паралельні

пряма перетинає площину

пряма лежить у площині

Запитання 3

Дано точку А, що не належить прямій а. Скільки можна провести площин, які проходять через точку А і паралельні прямій а?

варіанти відповідей

2

жодної

безліч

1

Запитання 4

Дано куб. Укажіть правильне твердження.

варіанти відповідей

B1D1 II (ABC)

A1C1 II (ABB1)

CD II (BB1C1)

BC II (DD1C1)

Запитання 5

Пряма а не паралельна площині φ. Скільки прямих, паралельних даній прямій може лежати у площині φ?

варіанти відповідей

1

2

жодної

жодної або нескінчена множина

Запитання 6

Дано куб. Точки M, K - середини відрізків АВ1 та В1С відповідно. Як розміщена пряма МК відносно площини грані АВСD?

варіанти відповідей

перетинає грань

лежить у площині грані

паралельна грані

мимобіжна грані

Запитання 7

Проекцією двох паралельних прямих не може бути:


варіанти відповідей

одна пряма

одна точка

дві прямі

дві точки

Запитання 8

Сторони трикутник АВС перетинає площина паралельна стороні АС в точках А1 , С1 що є серединами відповідних сторін. Визначте довжину сторони АС, якщо А1С1=48 см

(намалюйте малюнок, обгрунтуйте розв'язок)

варіанти відповідей

96 см

14 см

24 см

16 см

Запитання 9

Через кінці відрізка KL і його середину - точку О проведено паралельні прямі, що перетинають площину α в точках K1 , L1 , O1 .Знайдіть довжину відрізка LL1 , якщо КК1 =20 см, OO1=7 см.

(намалюйте малюнок, обгрунтуйте розв'язок)

варіанти відповідей

30 мс

15 см

6 мс

9 см

інша відповідь

Запитання 10

Дано трикутник AKL. Площина, паралельна АК, перетинає сторону KL у точці О, сторону LА - у точці О1. Знайдіть АК, якщо АО1:AL=5:9, ОО1=6 см

Намалюйте малюнок, обґрунтуйте та розв'яжіть задачу.

варіанти відповідей

10,8 см

12 см

13,5 см

інша відповідь

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест