Передача та використання енергії змінного струму. Трансформатор. 11кл

Додано: 27 січня
Предмет: Фізика, 11 клас
18 запитань
Запитання 1

Оберіть формулу для знаходження ККД трансформатора?

варіанти відповідей
Запитання 2

Як називають роботу ненавантаженого трансформатора?

варіанти відповідей

холостим шляхом

холостим ходом

холостим режимом

Запитання 3

При якій напрузі доцільно передавати електричну енергію на великі відстані?

варіанти відповідей

при високій

при низькій

це залежить від характеру навантаження

це залежить від потужності генератора

Запитання 4

Закінчіть речення: "Трансформатор називають знижувальним, якщо ..."

варіанти відповідей

коефіцієнт трансформації більший за одиницю, k > 1 

якщо коефіцієнт трансформації менший за одиницю, k < 1

якщо коефіцієнт трансформації менший за одиницю, k = 1

Запитання 5

Чи правильним є твердження: "Трансформатор не може здійснити перетворення напруги постійного струму, оскільки в цьому випадку магнітний потік не змінюється й ЕРС індукції не виникає".

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 6

У первинній обмотці трансформатора 15 витків, у вторинній – 30. Чому дорівнює коефіцієнт трансформації?

варіанти відповідей

2

0,5

15

45

Запитання 7

Первинна обмотка трансформатора увімкнено в мережу з напругою 400 В, а вторинна – в мережу з напругою 40 В. Який це трансформатор?

варіанти відповідей

підвищувальний

спадаючий

зростаючий

знижувальний

Запитання 8

На якому малюнку зображено знижувальний трансформатор?

варіанти відповідей
Запитання 9

 За допомогою трансформатора зменшують напругу у вторинній обмотці у 4 рази. При цьому сила струму в ній…

варіанти відповідей

зросте в 4 рази

зменшиться в 4 рази

зросте у 2 рази

 зменшиться в 2 рази

Запитання 10

Чи правильним є твердження: "Трансформатор не можна підключати до джерела постійного струму: опір первинної обмотки є великим, тому сила струму в ній зросте настільки, що трансформатор нагріється й вийде з ладу".

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 11

Чи правильним є твердження: "У підвищувальних трансформаторах вторинна обмотка містить менше витків дроту, ніж первинна".

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 12

Закінчіть речення: "Трансформатор називають підвищувальним, якщо ..."

варіанти відповідей

коефіцієнт трансформації більший за одиницю, k > 1 

якщо коефіцієнт трансформації менший за одиницю, k < 1

якщо коефіцієнт трансформації менший за одиницю, k = 1

Запитання 13

Трансформатор не змінює таку величину:

варіанти відповідей

силу струму

напругу

потужність

частоту

Запитання 14

Трансформатор підвищує напругу з 220 В до 660 В і містить у первинній обмотці 850 витків. Визначити число витків у вторинній обмотці.

варіанти відповідей

25500

255

2550

25

Запитання 15

Трансформатор знижує напругу від 220 В до 12 В. Який його коефіцієнт трансформації?

варіанти відповідей

18,33

0,055

232

208

Запитання 16

Сила струму змінюється за законом i=15cos 628 t. визначити максимальне значення струму, період та частоту коливань.

варіанти відповідей

5 А

0,02 с

15 А

200 Гц

100 Гц

0,01 с

Запитання 17

Потужність, яку споживає трансформатор, становить 100 Вт, напруга на вторинній обмотці — 15 В. Визначте силу струму у вторинній обмотці, якщо ККД трансформатора 75 %.

варіанти відповідей

5,6 А

10 А

7,5 А

5 А

Запитання 18

 Первинна обмотка трансформатора містить 1000 витків дроту, вторинна — 4500. У режимі холостого ходу напруга на вторинній обмотці — 150 В. Яка напруга подається на трансформатор? Яким є коефіцієнт трансформації?

варіанти відповідей

3,5

350 В

540 В

4,5

33 В

0,22

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест