Реактивні опори. Трансформатор.

Додано: 28 березня 2020
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 171 раз
14 запитань
Запитання 1

Трансформатор - це пристрій для ...

варіанти відповідей

передачі електричної енергії

вироблення електричної енергії

перетворення сили струму та напруги змінного струму

перетворення частоти змінного струму

Запитання 2

Яке явище лежить в основі роботи трансформатора?

варіанти відповідей

Теплова дія струму

Магнітна дія струму

Хімічна дія струму

Електромагнітна індукція

Запитання 3

Трансформатор на електричних схемах позначається так:

варіанти відповідей
Запитання 4

З якою метою для передачі електроенергії на великі відстані напругу значно підвищують? 

варіанти відповідей

Для зменшення витрат електроенергії при транспортуванні

Для зменшення активного опору провідників ЛЕП

Для збільшення швидкості передачі електроенергії

Для забезпечення стандартної частоти змінного струму

Запитання 5

У підвищувальному трансформаторі при холостому ході ...


варіанти відповідей

напруга у вторинній обмотці більша, ніж у первинній

напруга у вторинній обмотці менша, ніж у первинній

напруга на обмотках залишається однаковою

напруга на вторинній обмотці відсутня

Запитання 6

За допомогою трансформатора зменшують напругу у вторинній обмотці в 4 рази. При цьому сила струму в ній...

варіанти відповідей

зменшиться в 4 рази

збільшиться в 4 рази

збільшиться удвічі

зменшиться удвічі

Запитання 7

Чому осердя трансформатора роблять не суцільним, а виготовляють з окремих ізольованих сталевих листів?

варіанти відповідей

Щоб зменшити масу трансформатора

Щоб послабити магнітне поле

Щоб зменшити вібрацію осердя

Щоб зменшити нагрівання осердя вихровими струмами

Запитання 8

Знайдіть коефіцієнт трансформації, якщо в первинній обмотці міститься 40 витків, у вторинній – 100.

варіанти відповідей

0,4

0,25

2,5

4

Запитання 9

Знайдіть ККД трансформатора, якщо в первинній обмотці за напруги 200 В струм 0,5 А, а у вторинній потужність 80 Вт.

варіанти відповідей

125%

80%

8%

12,5%

Запитання 10

Трансформатор підвищує напругу від 220 В до 2200 В. Скільки витків має вторинна обмотка, якщо в первинній обмотці трансформатора 10 витків? 

варіанти відповідей

100

1000

1

10000

Запитання 11

Ємнісний опір обчислюється за формулою...

варіанти відповідей

ХL = ωL

R = ρl/S

XC = 1/ωC

R = U/I

Запитання 12

Індуктивний опір в колі змінного струму обчислюється за формулою ....

варіанти відповідей

Х= ωL

R = ρl/S

XC = 1/ ωc

R = U / I

Запитання 13

Активний опір в колі змінного струму - це...

варіанти відповідей

 опір котушки

опір реостата

опір кондесатора

 опір з'єднувальних провідників

Запитання 14

Загальний опір в колі змінного струму визначається за формулою:

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест