Переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху. Рівняння координати

8 запитань
Запитання 1

Оберіть правильне твердження

варіанти відповідей

За площею під графіком залежності v(t) можна визначити переміщення тільки при рівномірному русі.

Для будь-якого руху проекція переміщення чисельно дорівнює площі фігури під графіком залежності v(t).

Рівномірне гальмування - це не рівноприскорений рух

Графік v(t) при рівноприскореному русі має вид параболи.

Запитання 2

Електричка, що йшла зі швидкістю 72 км/год, почала гальмувати з постійним прискоренням 2 м/с2. Яку відстань вона пройде до повної зупинки?

варіанти відповідей

18 м

36 м

180 м

100 м

Запитання 3

Який шлях пробіжить кінь за 5 с, рухаючись зі стану спокою з постійним прискоренням 4 м/с2

варіанти відповідей

20 м

50 м

0,8 м

10 м

Запитання 4

Графік v(t) рівноприскореного руху має вигляд

варіанти відповідей

параболи

гіперболи

прямої

синусоїди

Запитання 5

Координата тіла, що рухається, змінюється згідно з рівнянням

х = 25 + 5t +2t2. Запишіть рівняння залежності швидкості руху від часу 

варіанти відповідей

 ν = 25 + 5t

  ν = 5 + 2t

ν= 5 + 4t

ν = 25 + 2t

Запитання 6

Вкажіть рівняння кординати для рівноприскореного прямолінійного руху

варіанти відповідей

x = x0 + at

x = x0 + v0xt + axt2 / 2

x = x0 + x0t + axt2 / 2

x = vt + aхt2

Запитання 7

Продовжи речення: " Для будь-якого руху проекція переміщення чисельно дорівнює...

варіанти відповідей

площі фігури vх(t)

площі фігури під графіком залежності

площі фігури під графіком залежності vx(t)

фігури під графіком залежності vх(t)

Запитання 8

Графік залежності s(t) - це..

варіанти відповідей

гіпербола

пряма

парабола

сінусоіда

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест