Переміщення , рух, гомотетія***

Додано: 2 травня 2022
Предмет: Геометрія, 9 клас
Копія з тесту: Переміщення та рух
Тест виконано: 204 рази
20 запитань
Запитання 1

Укажіть малюнок, на якому зображено паралельне перенесення.

варіанти відповідей
Запитання 2

На рисунку зображено квадрат АВСD. Укажіть відрізок, у який переходить відрізок АО внаслідок повороту навколо точки О на 900 за годинниковою стрілкою.

варіанти відповідей

ВО

СО

АВ

Запитання 3

Визначте за рисунком вид переміщення.

варіанти відповідей

Осьова симетрія

Центральна симетрія

Поворот

Паралельне перенесення

Запитання 4

На малюнку зображено паралелограм АВСD. Унаслідок паралельного перенесення точка С переходить у точку О. Вкажіть точку, в яку внаслідок такого перенесення переходить точка О.

варіанти відповідей

А

В

С

D

Запитання 5

У яку точку перейде точка А(-3;8) при паралельному перенесенні, що переводить точку В(1;5) у точку В'(2;0)?

варіанти відповідей

A'(-4;13)

A'(-1;8)

A'(-5;8)

A'(-2;3)

Запитання 6

Знайти координати точки, симетричної точці (3; 5) відносно початку координат

варіанти відповідей

(−5; 3)

(3;−5)

(−3;−5)

(5;−3)

Запитання 7

При повороті паралелограм перейде у ...

варіанти відповідей

трапецію

паралелограм

квадрат

коло

Запитання 8

Рухом є . . .

варіанти відповідей

 паралельне перенесення

рух

центральна симетрія

осьова симетрія

Запитання 9

Якщо фігура F переходить у фігуру F′, тоді фігуру F′ називають...

варіанти відповідей

рухом

образом

прообразом

Запитання 10

Дві точки А і А' називаються симетричними відносно точки О, якщо.....

варіанти відповідей

АО>ОА'

точка О середина відрізка АА'

АО = ОА', точки А і А' не лежать на одній прямій

Запитання 11

Яка точка симетрична точці А(2;-7) відносно осі ординат?

варіанти відповідей

С(2;7)

М(-7;2)

К(-2;-7)

Р(7;-2)

Запитання 12

Яка з наведених точок симетрична точці А(4;-3) відносно осі абсцис?

варіанти відповідей

А₁(-4;-3)

А₁(-4;3)

А¹(4;3)

А₁(-3;-4)

Запитання 13

Точки А(–1; y) та В(x; 3) симетричні відносно осі ординат. Знайдіть x, y. 

варіанти відповідей

x = 1; y = –3

x = –1; y = –3

x = 1; y = 3

x = –1; y = 3

Запитання 14

Знайдіть координати точки, відносно якої симетричні точки М(-4; 7) і N(8; -19)

варіанти відповідей

(2; -6)

(2; 6)

(-2; -6)

(-2; 6)

Запитання 15

Симетрію відносно точки називають ще ...

варіанти відповідей

центрально-осьовою симетрією

осьовою симетрією

центральною симетрією

симетрією

Запитання 16

Симетрію відносно прямої називають ще ...

варіанти відповідей

центральною симетрією

осьовою симетрією

симетрією

центрально-осьовою симетрією

Запитання 17

На якому з малюнків точки В і В′ симетричні відносно прямої а?

варіанти відповідей
Запитання 18

У результаті гомотетії з центром в точці В трикутник АВС переходить в трикутник А1ВС1. Знайти коефіцієнт гомотетії, якщо ВС=12 см, ВС1=3 см.

варіанти відповідей

4

1/4

1/2

2

Запитання 19

 Точка В є образом точки А за гомотетії з центром в точці О і коефіцієнтом k =−0,5. Знайдіть довжину відрізка АВ, якщо ОА = 8 см.

варіанти відповідей

 4 см

2 см

12 см

 40 см

Запитання 20

Відповідні сторони двох подібних трикутників відносяться як 3:4.Знайдіть відношення їх площ.

варіанти відповідей

Не можливо вказати

3:4

9:16

6:8

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест