Подібність фігур. Гомотетія. Площі подібних фігур

Додано: 2 травня 2022
Предмет: Геометрія, 9 клас
Тест виконано: 159 разів
14 запитань
Запитання 1

У результаті гомотетії з центром в точці В трикутник АВС переходить в трикутник А1ВС1. Знайти коефіцієнт гомотетії, якщо ВС=12 см, ВС1=3 см.

варіанти відповідей

4

1/4

1/2

2

Запитання 2

Як розташовані фігури відносно центра гомотетії, якщо коефіцієнт гомотетії від'ємний?


варіанти відповідей

з лівого боку від центра гомотетії

з правого боку від центра гомотетії

не залежить від центра гомотетії

 по різні боки від центра гомотетії

Запитання 3

Гомотетія з коефіцієнтом k = -2 переводить ∆ АВС в ∆ А'В'С'. Знайдіть сторони трикутника А’В’С', якщо АВ = 2 см, ВС = 3 см, АС = 4 см.

варіанти відповідей


4см, 6см, 8см

2см, 6см, 8см


4см, 5см, 6см

2 см, 3 см, 4 см

Запитання 4

Сторона першого квадрата втричі менша, ніж сторона другого квадрата. Знайдіть площу меншого квадрата, якщо площа більшого квадрата дорівнює 27 см2.

варіанти відповідей

12 см2

4 см2

9 см2

3 см2

Запитання 5

Як відносяться площі двох рівносторонніх трикутників, якщо їхні сторони відносяться як 2 : 5?

варіанти відповідей

3 : 4

4 : 25

9 : 16

2 : 5

Запитання 6

Периметр і площа прямокутника дорівнюють відповідно 18 см і 20 см2. Знайдіть площу подібного йому прямокутника, периметр якого дорівнює 54 см.

варіанти відповідей

40 см2

60 см2

120 см2

180 см2

Запитання 7

 Точка В є образом точки А за гомотетії з центром в точці О і коефіцієнтом k =−0,5. Знайдіть довжину відрізка АВ, якщо ОА = 8 см.

варіанти відповідей

 4 см

2 см

12 см

 40 см

Запитання 8

Знайдіть площі подібних многокутників,якщо їх периметри відносяться як 3∶4, а сума їх площ дорівнює 100 см2.

варіанти відповідей

25 см2  

 64 см2

36 см2

75 см2

Запитання 9

Відповідні сторони двох подібних трикутників відносяться як 3:4.Знайдіть відношення їх площ.

варіанти відповідей

Не можливо вказати

3:4

9:16

6:8

Запитання 10

Точка В(6;-2) при гомотетії переходить в точку А(3;-1).Центр гомотетії О(0;0).Вкажіть коефіцієнт гомотетії.

варіанти відповідей

2

-3

1

0,5

Запитання 11

Перетворення подібності з коефіцієнтом 0,3 переводить відрізок довжиною 30 см у відрізок, довжину якого треба знайти.

варіанти відповідей

100см

90см

0,01 см

9 см

Запитання 12

Які умови повинні виконуватися для точок В і В', щоб бути гомотетичними при перетворенні подібності з коефіцієнтом 4 відносно точки С?

варіанти відповідей

Точки В та В' не лежать на промені СВ

Точки В та В' лежать на промені СВ

СВ=4СВ'

СВ'=4 СВ

Запитання 13

Відношення площ двох квадратів АВСD та A'B'C'D' дорівнює 25. Чому дорівнює відношення їх периметрів?

варіанти відповідей

25:1

1:25

20:1

5:1

Запитання 14

Гомотетія з центром у початку координат переводить точку А(2;−4) у точку В(1;−2). Знайдіть коефіцієнт гомотетії.

варіанти відповідей

−1/2

1/2

−1/4

1/4

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест