Перевірка знань учнів з фізики за курс 8 класу (за І семестр)

Додано: 23 листопада 2019
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 310 разів
50 запитань
Запитання 1

Фізична величина, що характеризує стан теплової рівноваги системи тіл.

варіанти відповідей

Температура

Теплота

Енергія

Запитання 2

Усі речовини складаються із …

варіанти відповідей

атомів

молекул

атомів, або молекул

Запитання 3

Молекули в газоподібному та рідкому стані рухаються …

варіанти відповідей

хаотично

по колу

прямолінійно

Запитання 4

Як рухаються молекули в твердому стані?

варіанти відповідей

Хаотично

Прямолінійно

Хаотично коливаються

Запитання 5

За 0 0С взято температуру, що відповідає температурі …

варіанти відповідей

кипіння води

плавлення льоду

нагрівання води

Запитання 6

Елементарний електричний заряд має значення...

варіанти відповідей

+ 1,6 х 10-19 Кл

- 1,6 х 10-19 Кл

0

Запитання 7

Як називаються предмети виготовлені із діелектриків?

варіанти відповідей

Ізолятори

Фізичні тіла

Протони

Запитання 8

За 100 0С взято температуру, що відповідає температурі …

варіанти відповідей

кипіння води

плавлення міді

плавлення льоду

Запитання 9

Термометри бувають...

варіанти відповідей

Рідинні, електронні

Рідинні

Електронні

Запитання 10

Якщо тіла перебувають у тепловій рівновазі, то кажуть, що ці тіла мають …

варіанти відповідей

одинакову температуру

одинакову теплоємність

одинакову теплоту

Запитання 11

Для вимірювання температури тіл є прилад, що називається …

варіанти відповідей

спідометр

термометр

мензурка

Запитання 12

Якщо тіло нагріти, то його молекули рухаються …

варіанти відповідей

повільніше

швидше

по колу

Запитання 13

Якщо тіло нагріти, то його молекули мають … внутрішню енергію

варіанти відповідей

більшу

меншу

не змінну

Запитання 14

Внаслідок швидкого стискання газу він …

варіанти відповідей

нагрівається

змінюється

охолодується

Запитання 15

Змінювання внутрішньої енергії тіла без виконання роботи називають …

варіанти відповідей

горінням

теплообміном (теплопередачею)

випаровуванням

Запитання 16

Ложка нагрівається від чаю…

варіанти відповідей

конвекцією

випромінюванням

теплопровідністю

Запитання 17

Яблука, гриби сушать над вогнем завдяки явищу…

варіанти відповідей

теплопровідності

випромінювання

конвекції

Запитання 18

Теплопровідність металів є … 

варіанти відповідей

повільною

поганою

доброю

Запитання 19

Теплопровідність повітря є … 

варіанти відповідей

високою

поганою

доброю

Запитання 20

Завдяки, якому явищу підвал у будинку є найхолоднішим?

варіанти відповідей

Дифузії

Інерції

Конвекції

Запитання 21

Улітку носять світлий одяг, щоб тіло не перегрівалося від …

варіанти відповідей

випромінювання

конвекції

теплопередачі

Запитання 22

Батареї опалення проводять під вікнами, щоб нагріте тепле повітря само … 

варіанти відповідей

піднімалося вгору

опускалося вниз

крутилося біля підлоги

Запитання 23

Пінопласт є добрим утеплювачем, бо він має …

варіанти відповідей

добру теплопровідність

погану теплопровідність

високу теплопровідність

Запитання 24

Чому кондиціонери чіпляють на стелю, а не ставлять на підлогу? Бо тепле повітря … 

варіанти відповідей

охолоджуючись, опускається вниз

нагріваючись, опускається вниз

охолоджуючись, піднімається вгору

Запитання 25

Кількість теплоти обчислюють за формулою

варіанти відповідей

Q = cm(t2 + t1)

Q = cm(t2 – t1)

Q = cm / (t2 – t1)

Запитання 26

Питома теплоємність води 4200 Дж/(кг·0С) означає, що для нагрівання 1 кг води на 1 0С треба затратити 4200 Дж теплоти.

варіанти відповідей

Ні

Не знаю

Так

Запитання 27

Прилад для зменшення теплообміну між тілом і навколишнім середовищем називають … 

варіанти відповідей

термометром

спідометром

калориметром

Запитання 28

Нагріта вода повільно остигає, бо вона має …

варіанти відповідей

малу теплопровідність

малу теплоємність

велику теплоємність

Запитання 29

Перехід речовини із твердого стану у рідкий стан називається … 

варіанти відповідей

плавленням

випаровуванням

нагріванням

Запитання 30

Лід починає плавитися при температурі …

варіанти відповідей

100 0С

0 0С

5 0С

Запитання 31

Кількість теплоти, яка виділяється внаслідок тверд-нення речовини обчислюють за формулою …

варіанти відповідей

Q = λ / m

Q = λm

Q = m / λ

Запитання 32

Питому теплоту тверднення речовини обчислюють у одиницях …

варіанти відповідей

Дж

кг / Дж

Дж / кг

Запитання 33

Плавлення речовини і тверднення (кристалізації) речовини відбувається при …

варіанти відповідей

однаковій масі

однаковій температурі

однаковому об"ємі

Запитання 34

Перехід речовини із газоподібного стану у рідкий стан називається … 

варіанти відповідей

конвекція

конденсація

випаровування

Запитання 35

Перетворення рідини у пару (газоподібний стан) називають …

варіанти відповідей

сублімація

кристалізація

пароутворення

Запитання 36

Температура, при якій рідина кипить, називається …

варіанти відповідей

температурою плавлення

температурою кристалізації

температурою кипіння

Запитання 37

Кількість теплоти, яка іде на випаровування рідини, обчислюється за формулою … 

варіанти відповідей

Q = λm

Q = cm(t2 – t1)

Q = rm

Запитання 38

Кількість теплоти, що виділяється внаслідок згоряння палива обчислюють за формулою… 

варіанти відповідей

Q = qm

Q = cm(t2 + t1)

Q = cm(t2 - t1)

Запитання 39

ККД (ŋ) нагрівача обчислюють за формулою …

варіанти відповідей

ŋ = (Qз/Qк)·100%

ŋ = QкQз·100%

ŋ = (Qк/Qз)·100%

Запитання 40

Якщо ККД нагрівача становить 30 %, то теплові втрати становлять …

варіанти відповідей

100 %

30 %

70 %

Запитання 41

Якщо для нагрівання кімнати вмикають газову конфорку, то ККД нагрівача кімнати становить … 

варіанти відповідей

0 %

30 %

100 %

Запитання 42

Грецькою мовою янтар (бурштин) називається … 

варіанти відповідей

іоном

протоном

електроном

Запитання 43

Елементарний електричний заряд має …

варіанти відповідей

протон

електрон

нейтрон

Запитання 44

Електричні заряди бувають …

варіанти відповідей

позитивні і негативні

позитивні

негативні

Запитання 45

Однойменні електричні заряди …

варіанти відповідей

не взаємодіють

притягуються

відштовхуються

Запитання 46

Ядра усіх атомів складаються із …

варіанти відповідей

протонів

нейтронів

нейтронів і протонів

Запитання 47

Як називається прилад для виявлення електричних зарядів чи наелектризованості тіл?

варіанти відповідей

Електроскоп

Динамометр

Вольтметр

Запитання 48

Закон Кулона (сила взаємодії точкових зарядів) виражається формулою …

варіанти відповідей

F = kq1 q2  / r2

F = r2 / kq1 q2  

F = kq1q2 r2

Запитання 49

Атоми складаються із …

варіанти відповідей

ядра і електронів

електронів

ядер

Запитання 50

Вчені Фарадей і Максвел установили, що в просторі навколо заряджених тіл чи пластинок …

варіанти відповідей

існує електричне поле

існує теплове поле

існує магнітне поле

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест