ЗМІНА АГРЕГАТРНОГО СТАНУ РЕЧОВИНИ.

Додано: 28 листопада 2019
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 121 раз
14 запитань
Запитання 1

Кристалізацією називають процес переходу речовини...

варіанти відповідей

із твердого стану у рідкий

із рідкого стану у газоподібний

із рідкого стану у твердий

із газоподібного стану у рідкий

Запитання 2

Конденсацією називають процес переходу речовини...

варіанти відповідей

із твердого стану у рідкий

із рідкого стану у газоподібний

із рідкого стану у твердий

із газоподібного стану у рідкий

Запитання 3

Одиницею питомої теплоти пароутворення в СІ є...

варіанти відповідей

Дж

Дж/кг

МДж/кг

0С

Запитання 4

Процес пароутворення с поверхні рідини називають...

варіанти відповідей

конденсація

випаровування

кипіння

плавлення

Запитання 5

Питому теплоту плавлення позначають символом...

варіанти відповідей

Q

q

λ

L

Запитання 6

Питому теплоту пароутворення позначають символом...

варіанти відповідей

c

q

λ

L

Запитання 7

Користуючися графіком, представленим на рисунку, дайте відповідь на питання. В якому стані знаходиться вода в точці D, в точці В?

варіанти відповідей

рідкий, рідкий

рідкий, твердий

твердий, рідкий

газоподібний, рідкий

Запитання 8

Як змінюється внутрішня енергія речовини при переході із твердого до рідкого стану?

варіанти відповідей

Збільшується

Зменшується

Не змінюється

Запитання 9

Як швидкість випаровування залежить від температури рідини?

варіанти відповідей

При збільшенні температури рідини швидкість випаровування зростає

При збільшенні температури рідини швидкість випаровування знижується

Не залежить

Запитання 10

Як швидкість випаровування залежить від площі поверхні рідини?

варіанти відповідей

При зменшенні площі поверхні швидкість випаровування знижується

При зменшенні площі поверхні швидкість випаровування зростає

Не залежить

Запитання 11

Питома теплота згоряння гасу рівна 4,6.107 Дж/кг. Що це означає?

варіанти відповідей

При повному згорянні 1 м3 гасу виділяється 4,6.107 Дж енергії.

Для згоряння 1 кг гасу необхідно передати йому 4,6.107 Дж енергії.

При повному згорянні 1 кг гасу виділяється 4,6.107 Дж енергії.

При повному згорянні 4,6.107 кг гасу виділяється 1 Дж енергії.

Запитання 12

За якою формулою розраховують кількість теплоти, отриману у процесі теплообміну?

варіанти відповідей

Q=Lm

Q=cmΔt

Q=λm

Q=qm

Запитання 13

За якою формулою розраховують кількість теплоти, витрачену на плавлення?

варіанти відповідей

Q=cmΔt

Q=qm

Q=λm

Q=Lm

Запитання 14

За якою формулою розраховують кількість теплоти, витрачену на пароутворення при температурі кипіння?

варіанти відповідей

Q=cmΔt

Q=qm

Q=λm

Q=Lm

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест