Періодичний закон і періодична система хімічних елементів.Хімічний зв'язок і будова речовини

24 запитання
Запитання 1

Назвіть елемент, який має таку електронну формулу: 1s22s22p63s23p64s2

варіанти відповідей

Na

Ca

Cl

Ga

Запитання 2

Вкажіть розташування в періодичній системі елемента з порядковим номером 24

варіанти відповідей

VIа група

3 період

4 період

VIb група

Запитання 3

Визначте хімічний елемент, який належить до родини галогенів:

варіанти відповідей

Cl

He

Cu

Na

Запитання 4

Визначьте число нейтронів у нукліда 3517Cl:

варіанти відповідей

а) 18

б) 17

в) 35

г) 52

Запитання 5

Яка кількість електронів у атомі Оксигену?

варіанти відповідей

8

12

16

2

Запитання 6

 Який тип хімічного зв'язку в сполуці Калію з Бромом?


варіанти відповідей

 йонний

 ковалентний полярний

 ковалентний неполярний

 металічний

Запитання 7

Укажіть формулу сполуки з ковалентним неполярним типом зв"язку


варіанти відповідей

Li2O

 HCl

 LiCl

 Cl2

Запитання 8

Атоми яких хімічних елементів мають однакову кількість енергетичних рівнів?


варіанти відповідей

 C і P

Al і In

P і S

 N і S

Запитання 9

Установіть відповідність між хімічними елементами та електронними формулами їх атомів:

     Хімічні елементи                           Електронні формули

1)   Оксиген                                       А) 1s22s22p63s23p2

2)   Карбон                                        Б) 1s22s22p63s23p4

3)   Сульфур                                      В) 1s22s22p2

                                                           Г) 1s22s22p4

варіанти відповідей

 1 - В, 2 - Г, 3 - Б

1 - Б, 2 - Г, 3 - А

 1 - Г, 2 - В, 3 - Б

 3 - В, 1 - А, 2 - Б

Запитання 10

Металічний характер властивостей елементів у ряді

Li – Na – K – Rb – Cs – Fr:

варіанти відповідей

посилюється

 не змінюється

послаблюється

спочатку посилюється, а потім послаблюється

Запитання 11

При утворенні хімічного зв'язку енергія :

варіанти відповідей

виділяється

поглинається

не змінюється

Запитання 12

У ковалентному неполярному зв'язку спільна електронна хмара розподілена між атомами :

варіанти відповідей

рівномірно

нерівномірно

зміщена до більш електронегативного атома хімічного елемента

Запитання 13

Вкажіть речовину з йонним зв'язком:

варіанти відповідей

CI2

KCI

HCI

H2O

Запитання 14

Вкажіть речовину з донорно-акцепторним зв'язком:

варіанти відповідей

N2

NH3

NO3

CaCI2

Запитання 15

Вкажіть аморфну речовину:

(декілька відповідей)

варіанти відповідей

скло

цукор

сіль

білки

Запитання 16

Визнач тип кристалічної ґратки за фізичними властивостями речовини: тверда, нелетка, дуже тугоплавка, нерозчинна у воді, електричний струм не проводить

варіанти відповідей

молекулярний

атомний

йонний

Запитання 17

Аніон - це....

варіанти відповідей

позитивно зарядженний йон

нейтральна частинка

негативно заряденний йон

Запитання 18

Укажіть групу елементів, які можуть утворювати лише позитивно заряджені йони:

варіанти відповідей

К, N, Mg, Aи

 Н, Сl, Вr, Ar

К, Na, Са, Fe

Запитання 19

У вузлах металічної кристалічної гратки містяться:

варіанти відповідей

катіони та атоми металів

катіони металів

атоми металів

Запитання 20

Серед наведених елементів виберіть той елемент, який має найбільшу електронегативність:

варіанти відповідей

Хлор

Флуор

Бром

Запитання 21

 Зв’язок, що утворюється внаслідок взаємодії вільних електронів з йонами металічних елементів називається

варіанти відповідей

йонним

ковалентим

металічним

Запитання 22

Оберіть аморфну речовину

варіанти відповідей

графіт

лід

пластилін

Запитання 23

Яка електронна формула відповідає йону Mg2+ :

варіанти відповідей

1s22s22p6

 1s22s22p63s2

1s22s22p63s23p2

Запитання 24

Є такі види хімічного зв'язку

варіанти відповідей

ковалентний

водневий

йонний

молекулярний

металічний

атомний

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест