18 червня о 18:00Вебінар: Ігрові методики та вправи в роботі вчителя початкових класів

Перший, другий та третій закони Ньютона. Закон всесвітнього тяжіння

Тест виконано: 23 рази
20 запитань
Запитання 1

У якому з наведених випадків спостерігається явище інерції?

варіанти відповідей

Автомобіль зупиняється після вимкнення двигуна

Яструб різко злітає згори на зайця

Скутер рухається рівномірно на прямолінійній ділянці дороги

Супутник рухається по орбіті

Запитання 2

Формула закону всесвітнього тяжіння має вигляд: 

варіанти відповідей
Запитання 3

Формула для розрахунку прискорення вільного падіння на поверхні Землі має вигляд: 

варіанти відповідей
Запитання 4

До опори, встановленої на сталевому візку, підвішено магніт. Чи почне візок рухатися під дією магніту? 

варіанти відповідей

Ні, візок не почне рухатися

Візок почне рухатися і з часом буде рухатися з постійною швидкістю

Візок почне рухатися, і швидкість його руху весь час буде збільшуватися

Візок почне рухатися, але згодом зупиниться

Запитання 5

М’яч масою 0,5 кг внаслідок удару набуває прискорення 500 м/с2. Визначте середню силу удару

варіанти відповідей

200 Н

250 Н

500 Н

250 000 Н

Запитання 6

Реактивний літак масою 6·104 кг розганяється на злітній смузі. Яким є прискорення його руху, якщо середня сила тяги двигунів літака становить 9·109 Н? 

варіанти відповідей

4,5⋅105 м/с2

2⋅103 м/с2

1,5⋅105 м/с2

1,5⋅103 м/с2

Запитання 7

На рисунку наведено графік залежності проекції швидкості руху тіла масою 0,2 кг від часу. Чому дорівнює модуль рівнодійної сил, прикладених до тіла?

варіанти відповідей

0 Н

1 Н

10 Н

50 Н

Запитання 8

   Сила характеризується….

варіанти відповідей

   Довжиною і напрямком

   Товщиною і точкою прикладання

   Величиною, точкою прикладання та напрямком

   Величиною, товщиною і точкою прикладання

Запитання 9

На долоні лежить книжка масою 500 г. Виберіть правильне тверження.

варіанти відповідей

Долоня діє на книжку з більшою силою, ніж книжка на долоню

Книжка діє надолоню з більшою силою, ніж долоня на книжка

книжка і долоня діють одна на одну з однаковими силами

правильного тверження немає

Запитання 10

1.    Швидкість прямолінійного руху тіла змінюється за законом  v = 10 – 3t. Визначте прискорення тіла.

варіанти відповідей

1,5 м/с2

4 м/с2

-3 м/с2

3 м/с2

Запитання 11

1.    На якій відстані від поверхні Землі сила притягання космічного корабля до Землі стане в 100 разів меншою, ніж на її поверхні?

варіанти відповідей

Rз

2Rз

9Rз

6Rз

Запитання 12

"Тіла діють одне на одного із силами, рівними за модулем і протилежними за напрямком." Це формулювання...

варіанти відповідей

І закону Ньютона

ІІ закону Ньютона

ІІІ закону Ньютона

закону всесвітнього тяжіння

Запитання 13

Залежність проекції швидкості руху тіла від часу має вигляд: vx = -8+t. Проекції початкової швидкості і прискорення руху тіла відповідно дорівнюють...

варіанти відповідей

8м/с і 1 м/с2

1 м/с і 8 м/с2

-8м/с і 1 м/с2

-8м/с і 2 м/с2

Запитання 14

На малюнку зображено графік залежності проекції швидкості автомобіля від часу під час прямолінійного руху. Визначити інтервал часу, коли модуль прискорення максимальний.

варіанти відповідей

від 0 до 10 с

від 10 с до 20 с

від 20 с до 30 с

від 30 с до 40 с

Запитання 15

Вільне падіння тіла -це...

варіанти відповідей

рух тіла по похилій площині

рух тіла лише під дією сили тяжіння

рівномірний прямолінійний рух поблизу поверхні Землі

Запитання 16

Система відліку, пов'язана з рухомим потягом, буде інерціальною, якщо..

варіанти відповідей

потяг рухається рівномірно прямолінійно

потяг гальмує

потяг збільшує швидкість

потяг здійснює поворот

Запитання 17

Обчислити силу, яка надає тілу масою 5 кг прискорення 4 м/с2.

варіанти відповідей

0,8 Н

20 Н

20 кН

Запитання 18

яка з нижче наведених формул виражає другий закон Ньютона?

варіанти відповідей

а=F/m

F=(GmM)/R2

F1=-F2

F=mg

Запитання 19

один Ньютон (1 Н) - це...

варіанти відповідей

сила притягання двох тіл масами 1 кг, розташованих на відстані 1м

сила, що діє на тіло масою 1 кг, яке рухається з прискоренням 1 м/с2

сила, з якою притягується до Землі тіло масою 1 кг.

Запитання 20

Формула третього закону Ньютона

варіанти відповідей

F1= - F2

a = F/ m

a= F * m

F1 = F2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест